"
GenealogieŽn en Kwartieren             website in aanbouw van J. D. Jager       2017-3
GenealogieŽn - Stamreeksen - Kwartieren - Contact

Enkele tientallen jaren houd ik me met de kwartierstaten van mijn vier grootouders bezig (Jager – Naerebout – Bodaan – Paff). Vanuit de oudste stamvader van deze vier families maak ik genealogieŽn (afstammelingen in mannelijke lijn met dezelfde familienaam).

Na mijn huwelijk komen daar de families van mijn vrouw bij (Teeuwen – van Weeren – Janssen – Visscher). 

De familienaam Jager komt uit het Oldambt (Groningen) en komt daar vrij vaak voor. Bij mijn naspeuringen heb ik daarom verschillende andere niet-verwante geslachten Jager (ong. 60) geÔnventariseerd. GenealogieŽn van deze geslachten staan ook op deze website. De eerste vermelding van de naam Jager is in 1682 bij de doop van de zoon van de stamvader Claes Jans van een aantal families Jager (samen een naamboom).


Een beperkt aantal families Jager - zeven om precies te zijn - hoort bij elkaar, doordat bij de naamaanneming omstreeks 1811 een aantal mannen zich de (soms sluimerende) familienaam van hun vrouw toe-eigent. Dit gebeurt ook bij mijn eigen directe voorvader (zie stamreeks J.D. Jager).

Alle genealogieŽn ook die van andere (aangetrouwde) families zijn te vinden onder GenealogieŽn. Onder Kwartierstaten is een aantal kwartieren uitgewerkt. Directe lijnen van een persoon tot een oudste voorvader staan bij Stamreeksen.

Van levende personen geboren na 1940 staan geen nadere gegevens vermeld, tenzij ze daarvoor toestemming hebben gegeven.


Direct naar genealogie
Bodaan
Jager
Janssen
Naerebout

Paff
Teeuwen
Visscher
Weeren, van

Direct naar kwartierstaat
Jager, J.D.

Naar de naamboom van de verwante families Jager

Naar genealogieŽn van niet-verwante geslachten Jager uit Groningen, Friesland en Drenthe.