Genealogie van Rymmet Haijes.
Genealogie van Rymmet Haijes.

Generatie I

I.  ws Rymmet Haijes, ovl. na 1602, tr. ws Ike, ovl. na 1602. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Poppo Rimmets, ovl. voor 26 mrt 1627, volgt II

Generatie II

II.  Poppo Rimmets, zn. van ws Rymmet Haijes (I) en ws Ike, wonende in Muntendam, ovl. voor 26 mrt 1627, tr. voor 1609 Febe Eltyns ((Foebe)), dr. van Eltyn Hantkens en Hebbele, ovl. na 1648. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Rimmet Poppes, geb. circa 1611, ovl. na 1654, volgt IIIa
  2.  Hebbel Poppes, tr. te Zuidbroek op 24 jan 1637 Albert HANTKENS, zn. van Hantko HARMS en Ike TYES. 
  3.  Haeijo Poppes, ovl. voor 1653, volgt IIIb
  4.  Ocke Poppes, tr. te Zuidbroek op 20 mrt 1633 Berent Roleffs, zn. van Roleff Geerdes en Tonnijs, ovl. voor 1656. 

Generatie III

IIIa.  Rimmet Poppes, zn. van Poppo Rimmets (II) (wonende in Muntendam) en Febe Eltyns ((Foebe)), geb. circa 1611, ovl. na 1654, tr. te Meeden op 26 mrt 1631 Froucke Jans, dr. van Johan Hindriks en Sijben. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hijbo Rimpts, geb. circa 1645, ovl. voor 10 aug 1690, volgt IVa
  2.  Jan Rimpts, ovl. voor 10 aug 1683, volgt IVb
  3.  Poppo Rimpts, ovl. voor 17 aug 1673, volgt IVc
  4.  Meije Rimmets

IIIb.  Haeijo Poppes, zn. van Poppo Rimmets (II) (wonende in Muntendam) en Febe Eltyns ((Foebe)), ovl. voor 1653, tr. te Zuidbroek op 11 jun 1641 Trijne HINDRICKS
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Henderick HAIJES
  2.  Poppe HAIJES
  3.  Hebbel HAIJES

Generatie IV

IVa.  Hijbo Rimpts, zn. van Rimmet Poppes (IIIa) en Froucke Jans, geb. circa 1645, ovl. voor 10 aug 1690, tr. (1) te Finsterwolde op 18 aug 1667 Frouwe Jans, ovl. voor 31 mrt 1676. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Poppo Hibes, geb. circa 1675, begr. te Midwolda op 5 mrt 1747, volgt Va
  2.  Rijmt Hijbes, ovl. voor 27 okt 1721, volgt Vb
  Hijbo Rimpts, tr. (2) voor 31 mrt 1676 Claeske Sipkes
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Grietje, geb. te Nieuw Beerta op 24 mei 1686, ged. ND te Nieuw Beerta op 30 mei 1686. 

IVb.  Jan Rimpts, zn. van Rimmet Poppes (IIIa) en Froucke Jans, ovl. voor 10 aug 1683, tr. te Finsterwolde op 31 mrt 1676 Aafke Jacobs, dr. van Jacob TIDDENS en zijn vrouw. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aeltjen Jans, tr. Phoebe Jans

IVc.  Poppo Rimpts, zn. van Rimmet Poppes (IIIa) en Froucke Jans, ovl. voor 17 aug 1673, tr. te Finsterwolde op 26 aug 1667 Ho(e)ytie Hermans
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Rimt Poppes, volgt Vc

Generatie V

Va.  Poppo Hibes, zn. van Hijbo Rimpts (IVa) en Frouwe Jans, geb. circa 1675, begr. te Midwolda op 5 mrt 1747, tr. (1) Harremke Jans, begr. te Midwolda op 2 dec 1720. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Frouwke Poppes, ged. ND te Midwolda op 30 okt 1712, tr. Willem Jans
  2.  Jan Poppes, geb. circa 1714, ovl. tussen jun 1766 en 6 jun 1783 , volgt VIa
  3.  Rempt Poppes (Rimt, Rimpt), geb. circa 1717, begr. te Midwolda op 27 sep 1787, volgt VIb
  4.  Epke Poppes, ged. ND te Midwolda op 10 okt 1719. 
  Poppo Hibes, tr. (2) Bieke Klaassens, begr. te Midwolda op 13 okt 1777. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Grietje Poppes, ged. ND te Midwolda op 14 jan 1728, kerk.huw. te Oostwold (gem. Midwolda) op 13 sep 1761 Menne Abels
  2.  Klaas Poppes, ged. ND te Midwolda op 30 dec 1732, volgt VIc
  3.  Free Poppes, ged. ND te Midwolda op 31 jan 1735, otr. (1) te Midwolda op 26 apr 1760, kerk.huw. te Midwolda op 26 mei 1760 Philippus Peters, geb. te Vassmolt [Duitsland], otr. (2) te Midwolda op 21 apr 1776, tr. te Midwolda, kerk.huw. te Midwolda op 12 mei 1776 Andries Jans, otr. (3) te Midwolda op 18 mrt 1780 Eltjo Jans
  4.  Heero Poppes, ged. ND te Midwolda op 4 dec 1735. 
  5.  Tjacko Poppes, ged. ND te Midwolda op 2 nov 1738. 
  6.  Hijbe Poppes, ged. ND te Midwolda op 26 mrt 1741. 
  Poppo Hibes, sam. (3) voor 1698 Jantje NN

Vb.  Rijmt Hijbes, zn. van Hijbo Rimpts (IVa) en Frouwe Jans, ovl. voor 27 okt 1721, tr. (1) voor 1695 Berentje Geerts
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nn, ged. ND te Nieuw Beerta op 1 jan 1696. 
  2.  Hijbo Rimpts, geb. te Nieuw Beerta op 7 jun 1700, ged. te Nieuw Beerta op 9 jun 1700. 
  3.  Klaaske Rimpts, ovl. voor 25 okt 1719, tr. (HC) te Nieuw Beerta op 10 mrt 1713 Berent Berents
  Rijmt Hijbes, tr. (2) te Nieuw Beerta op 22 feb 1704 Gepke Tjabbes, dr. van Tjabbe en Corneliske Mennes. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelisjen Rimpts, geb. te Nieuw Beerta op 14 jan 1705, ged. ND te Nieuweschans op 18 jan 1705. 
  2.  Corneliske Rimpts, ged. ND te Nieuw Beerta op 21 mrt 1706. 
  3.  Hijbe Rimts, ged. ND te Nieuw Beerta op 8 mei 1707. 
  4.  Hijbe Rimpts, ged. ND te Nieuw Beerta op 16 dec 1708. 
  5.  Knellske, ged. ND te Nieuw Beerta op 26 jan 1710. 
  6.  Tjabbe Tammes, ged. ND te Nieuw Beerta op 14 mei 1713. 
  7.  Truida Rimts, ged. ND te Nieuw Beerta op 19 aug 1714. 
  8.  Hijbe Rimpts, ged. ND te Nieuw Beerta op 10 nov 1715. 
  9.  Klaaske Rimpts, ged. ND te Nieuw Beerta op 27 feb 1717. 
  10.  Nn, ged. te Nieuw Beerta op 1 mei 1718. 

Vc.  Rimt Poppes, zn. van Poppo Rimpts (IVc) en Ho(e)ytie Hermans, tr. te Finsterwolde op 5 feb 1692 Jantjen Haijes WAERSUMA
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Wije Rimpts, ged. ND te Beerta op 8 jan 1693, ovl. voor 21 nov 1723, tr. (HC) te Nieuw Beerta op 12 mei 1713, kerk.huw. (ND) te Nieuw Beerta op 5 jun 1713 Jan Rijkes, zn. van Rijcko Andries en Bonje Jans, ged. te Nieuw Beerta op 26 aug 1694. 
  2.  Haijtie Rimpts, ged. ND te Beerta op 23 jun 1695, tr. (HC) te Nieuw Beerta op 12 feb 1717 Jurrien Oesten, ged. ND te Nieuw Beerta op 18 nov 1694. 
  3.  Lisabet Rimpts, ged. te Beerta op 13 dec 1697, tr. (HC) te Nieuw Beerta op 14 apr 1717 Ames Harms
  4.  Harmke Rimpts, ged. ND te Nieuw Beerta op 19 sep 1701, ovl. voor 18 mrt 1723, tr. (HC) te Nieuwolda op 22 mei 1721 Peter Jans BERGHUIS
  5.  Poppe Rimts, ged. ND te Nieuw Beerta op 10 feb 1704, ovl. te Nieuw Beerta op 21 jan 1705. 

Generatie VI

VIa.  Jan Poppes, zn. van Poppo Hibes (Va) en Harremke Jans, geb. circa 1714, molenaar, ovl. tussen jun 1766 en 6 jun 1783 , tr. circa 1741 Breggje Cornelis
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Poppe Jans, volgt VIIa
  2.  Sietske Jans, tr. Bernardus VINKERS, ovl. voor 6 jun 1783. 
  3.  Harmke Jans, tr. Harm Jans BRAAM, zn. van Jan Harms BRAAM en Grietje Fokkes. 

VIb.  Rempt Poppes (Rimt, Rimpt), zn. van Poppo Hibes (Va) en Harremke Jans, geb. circa 1717, begr. te Midwolda op 27 sep 1787, kerk.huw. te Midwolda op 24 mrt 1743 Grietje Jans, dr. van Jan Aaldriks en Aaltje Jans, ged. NG te Midwolda op 22 jan 1718, begr. te Midwolda op 8 okt 1770. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Poppo Rimts DEURWAARDER, ged. NG te Midwolda op 18 okt 1744, ovl. te Midwolda op 28 apr 1814, volgt VIIb
  2.  Jan Remts, ged. te Midwolda op 31 mrt 1748. 
  3.  Hibe Remts, ged. te Midwolda op 7 okt 1753. 
  4.  Free Remts, ged. te Midwolda op 14 sep 1755. 
  5.  Harmke Remts, ged. te Midwolda op 28 mei 1758. 
  6.  Hibe Remts, ged. te Midwolda op 1 nov 1761. 

VIc.  Klaas Poppes, zn. van Poppo Hibes (Va) en Bieke Klaassens, ged. ND te Midwolda op 30 dec 1732, landbouwer, otr. te Midwolda op 11 okt 1755, kerk.huw. te Midwolda op 2 nov 1755 Trijntje Hindriks, geb. te Eexta. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Bieke (Beeke, Bijke) Claassen JOLING, ged. te Midwolda op 25 jan 1756, ovl. te Winschoten op 24 jul 1833, tr. Geert SCHOLTEN
  2.  Hendrikje Claassens, ged. te Midwolda op 26 feb 1758. 
  3.  Poppo Claassen, ged. te Midwolda op 21 sep 1760, volgt VIIc
  4.  Free Claassens, geb. te Midwolda op 7 apr 1763, ged. te Midwolda op 17 apr 1763, ovl. te Midwolda op 12 jan 1822, kerk.huw. (1) (ND) te Winschoten op 1 jun 1790 Beerent Jans, otr. (2) te Westerlee op 19 jan 1794, kerk.huw. (ND) te Winschoten op 9 feb 1794 Filippus Willems, tr. (3) Henrijk Alberts, tr. (4) te Midwolda op 7 jan 1813 Lammert Haikes PLOEGER, geb. op 1 sep 1754, arbeider, ovl. te Midwolda op 23 jan 1838. 
  5.  Hindrik Claassens, ged. te Winschoten op 23 feb 1766. 
  6.  Grietje Claassens JOLING, ged. te Winschoten op 15 jan 1769, ovl. te Finsterwolde op 28 okt 1840, tr. (HC) te Winschoten op 13 dec 1795 Jurrien Roelfs OOSTHOF
  7.  Frouke Claassens JOLING, ged. te Winschoten op 6 jun 1773, ovl. te Groningen op 11 mrt 1841, kerk.huw. (1) (ND) te Groningen op 17 nov 1795 Jan BARENDORP, geb. te Groningen, scharenslijper, otr. (2) te Groningen op 23 aug 1806, kerk.huw. te Groningen op 7 sep 1806 Wolter SCHURING
  8.  Stientje Claassens JOLING, ged. te Winschoten op 19 apr 1778, ovl. te Groningen op 3 okt 1827, kerk.huw. te Groningen op 1 feb 1801 Sjoert Jans SWART, geb. te Oude Pekela circa 1778, schipper, sjouwer, ovl. te Groningen op 5 okt 1833. 

Generatie VII

VIIa.  Poppe Jans, zn. van Jan Poppes (VIa) (molenaar) en Breggje Cornelis, molenaar, tr. (HC) te Zuidbroek op 29 nov 1765 Maria Fokkes, dr. van Fokke Aeijlkes en Geelje Eltjes. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Brechjen Poppes
  2.  Fokke Poppes
  3.  Gielke Poppes

VIIb.  Poppo Rimts DEURWAARDER, zn. van Rempt Poppes (Rimt, Rimpt) (VIb) en Grietje Jans, ged. NG te Midwolda op 18 okt 1744, arbeider, kerkendeurwaarder (1811), ovl. te Midwolda op 28 apr 1814, otr. (1) te Midwolda op 24 apr 1768, kerk.huw. te Midwolda op 22 mei 1768 Bouwe Hindriks, dr. van Hindrik Hemmes en Geertien Jans, ged. NG te Midwolda op 25 jun 1741, ovl. te Midwolda op 2 apr 1809, begr. te Midwolda op 6 apr 1809. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Rempt Poppes, ged. te Midwolda op 16 mrt 1769. 
  2.  Hindrik Poppes JAGER, geb. te Midwolda op 17 jun 1770, ovl. te Midwolda op 19 apr 1846, volgt VIII
  3.  Rempt, ged. te Midwolda op 8 nov 1772, begr. te Midwolda op 11 mrt 1773. 
  4.  Rembt (Remt) Poppes SCHIPPER, ged. ND te Midwolda op 10 mrt 1774, boerenknecht, ongehuwd, ovl. te Scheemda op 10 mrt 1838. 
  5.  Jan Poppes, ged. ND te Midwolda op 6 jun 1778. 
  6.  Grietje Poppes Poppes SCHIPPER, geb. te Midwolda op 26 okt 1781, ged. ND te Midwolda op 4 nov 1781, ovl. te Midwolda op 8 mrt 1863, tr. Ede (Edo) Christiaans KRIJL, ged. te Nieuw Beerta op 10 mrt 1769, ovl. te Finsterwolderpolder (gem. Nieuwolda) op 23 jan 1848. 
  Poppo Rimts DEURWAARDER, tr. (2) te Midwolda op 8 nov 1811 Nantje Obbes BOER, dr. van Obbe Nantkes (arbeider) en Trientje Berents (arbeidster), ged. te Winschoten op 5 apr 1746, daglonerse (1818), ovl. te Midwolda op 27 dec 1818. 

VIIc.  Poppo Claassen, zn. van Klaas Poppes (VIc) (landbouwer) en Trijntje Hindriks, ged. te Midwolda op 21 sep 1760, otr. te Meeden op 25 mei 1794, kerk.huw. te Winschoten op 9 jun 1794 Aaltje Meinders, dr. van Meindert Geerts en Martje Harms, geb. te Meeden op 18 mei 1763, ged. te Meeden op 22 mei 1763. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Claas Poppes, ged. te Winschoten op 10 jul 1796. 
  2.  Meindert Poppes, ged. te Meeden op 9 jun 1799. 

Generatie VIII

VIII.  Hindrik Poppes JAGER, zn. van Poppo Rimts DEURWAARDER (VIIb) (arbeider, kerkendeurwaarder (1811)) en Bouwe Hindriks, geb. te Midwolda op 17 jun 1770, ND, arbeider, dagloner, ovl. te Midwolda op 19 apr 1846, tr. te Midwolda op 19 sep 1806, kerk.huw. (NG) te Midwolda op 19 sep 1806 Gesijn Beerents JAGER, dr. van Beerent Jans JAGER en Jantje Cornelis ZONDAG, geb. te Meeden op 20 mei 1781, ged. te Meeden op 27 mei 1781, ovl. te Midwolda op 1 okt 1857. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Poppo Hindriks, geb. te Midwolda op 31 dec 1806, ovl. te Midwolda op 26 jul 1901, volgt IXa
  2.  Beerent Hindriks, geb. te Midwolda op 4 feb 1809, ovl. te Scheemda op 18 jul 1871, volgt IXb
  3.  Jan Hindriks, geb. te Midwolda op 28 mrt 1811, ovl. te Nieuwolda op 15 jan 1860, volgt IXc
  4.  Kornelius Hindriks, geb. te Midwolda op 26 jan 1814, ovl. te Nieuwolda op 22 jan 1897, volgt IXd
  5.  Remptko Hindriks, geb. te Midwolda op 23 jun 1816, ongehuwd, fuselier, ovl. te Midwolda op 3 apr 1836. 
  6.  Hindrik Hindriks, geb. te Midwolda op 25 aug 1818, ovl. te Midwolda op 13 jan 1894, volgt IXe
  7.  Jantje Hindriks, geb. te Midwolda op 31 mrt 1822, arbeidster, ovl. te Midwolda op 23 aug 1894, tr. te Midwolda op 22 feb 1850 Jan Fokkes LOOS, geb. te Eexta op 19 jan 1819, boerenknecht, ovl. te Eexta op 28 nov 1855. 
  8.  Bouko Hindriks, geb. te Midwolda op 26 mei 1826, ovl. te Midwolda op 28 jan 1828. 

Generatie IX

IXa.  Poppo Hindriks JAGER, zn. van Hindrik Poppes JAGER (VIII) (arbeider, dagloner) en Gesijn Beerents JAGER, geb. te Midwolda op 31 dec 1806, ged. te Midwolda op 11 jan 1807, arbeider, dagloner, ovl. te Midwolda op 26 jul 1901, tr. te Finsterwolde op 23 mei 1845 Kornelske Jans HUT, dr. van Jan Jans HUT en Grietje Stoffers GROEN, geb. te Nieuw Beerta op 15 sep 1815, dienstmeid (1845), dagloner, ovl. te Midwolda op 11 dec 1883. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. kind, geb. te Midwolda op 19 mrt 1846. 
  2.  Grietje, geb. te Midwolda op 27 feb 1848, arbeidster, ovl. te Midwolda op 31 okt 1930, tr. te Midwolda op 5 mei 1876 Jan UDEMA, geb. te Midwolda op 9 nov 1848, dagloner, ovl. te Midwolda op 5 okt 1919. 

IXb.  Beerent Hindriks JAGER, zn. van Hindrik Poppes JAGER (VIII) (arbeider, dagloner) en Gesijn Beerents JAGER, geb. te Midwolda op 4 feb 1809, ged. te Midwolda op 12 feb 1809, arbeider, boerenknecht, ovl. te Scheemda op 18 jul 1871, tr. (1) te Finsterwolde op 5 mrt 1830, kerk.huw. (NH) Obke Eltjes TAMMES, dr. van Eltje Hindriks TAMMES en Hindrikje Harms van der VEEN, geb. te Bellingwolde op 23 feb 1801, ovl. te Midwolda op 19 jul 1835. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hindrik Berends, geb. te Midwolda op 11 apr 1830, ovl. te Heveskes op 16 sep 1906, volgt Xa
  2.  Hindrikje Beerents, geb. te Midwolda op 21 mrt 1833, ovl. te Midwolda op 23 okt 1835. 
  3.  Geessien, geb. te Midwolda op 30 aug 1834. 
  Beerent Hindriks JAGER, tr. (2) te Midwolda op 27 apr 1842 Martje Eppes SLIJM, dr. van Eppo Jans SLIJM en Marike Meinderts KONING, geb. te Winschoten op 5 apr 1815, NH, arbeidster, koopvrouw, inlandsch kramer, ovl. te Scheemda op 21 jan 1894. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Eppo, geb. te Winschoten op 1 jun 1841, ovl. te Scheemda op 29 apr 1895, volgt Xb
  2.  Poppo, geb. te Westerlee op 9 jul 1842, ovl. te Westerlee op 13 jan 1843. 
  3.  Geessien, geb. te Scheemda op 29 jan 1844, boerenmeid, ovl. te Winschoten op 26 dec 1921, tr. te Scheemda op 16 aug 1866 Derk KLEIN, geb. te Scheemda op 11 okt 1840, arbeider, ovl. te Westerlee op 11 nov 1891. 
  4.  Jantje, geb. te Scheemda op 23 dec 1846, boerenmeid, ovl. te Sappemeer op 7 okt 1906, tr. te Scheemda op 3 aug 1868 Andries HOOGHUIS, geb. te Scheemda op 23 feb 1845, arbeider, ovl. te Scheemda op 22 sep 1884. 
  5.  Berend, geb. te Heiligerlee op 29 apr 1849, ovl. te Nieuweschans op 17 dec 1920, volgt Xc
  6.  Martje, geb. te Heiligerlee op 6 mrt 1851, arbeidster, inlandsche kramer, ovl. te Eexta op 3 jul 1882, tr. te Scheemda op 22 okt 1874 Derk PIJPER, zn. van Pieter Jans PIJPER en Aaltje GEUKENS, geb. te Scheemda op 7 mrt 1851, spoorwegarbeider, ovl. te Winschoten op 17 aug 1912. 
  7.  Jan, geb. te Scheemda op 12 okt 1853, ovl. te Scheemda op 27 nov 1856. 
  8.  Pieter, geb. te Westerlee op 20 mei 1856, ovl. te Scheemda op 28 dec 1936, volgt Xd

IXc.  Jan Hindriks JAGER, zn. van Hindrik Poppes JAGER (VIII) (arbeider, dagloner) en Gesijn Beerents JAGER, geb. te Midwolda op 28 mrt 1811, ged. te Midwolda op 7 apr 1811, boerenknecht, arbeider, ovl. te Nieuwolda op 15 jan 1860, tr. te Midwolda op 15 apr 1838 Foske Egberts KOLK, dr. van Egbert Jacobs KOLK en Anke PIETERS, geb. te Nieuwolda op 10 jun 1816, boerenmeid(1838), ovl. te Nieuwolda op 10 mei 1888. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. dochter, geb. te Nieuwolda op 9 jun 1838. 
  2.  Hindrik Jans, geb. te Nieuwolda op 7 nov 1839, ovl. te Nieuwolda op 29 dec 1908, volgt Xe
  3.  Egbert Jans, geb. te Nieuwolda op 24 jan 1842, arbeider, ongehuwd, ovl. te Nieuwolda op 9 mrt 1864. 
  4.  Antke Jans, geb. te Nieuwolda op 17 mrt 1845, boerenmeid, ovl. te Nieuwolda op 7 okt 1889, tr. te Nieuwolda op 2 mei 1874 Harm van der VEEN, zn. van Eltje Harms van der VEEN en Hilje VISWAT, geb. te Nieuwolda circa 29 jul 1850, boerenknecht, ovl. te Nieuwolda op 19 mei 1934. 
  5.  Kornelis Jans, geb. te Nieuwolda op 4 feb 1849, beurtschipper, ongehuwd, ovl. te Nieuwolda op 28 apr 1885. 
  6.  Geesien Jans, geb. te Nieuwolda op 20 mei 1851, ovl. te Nieuwolda op 1 jan 1913, tr. (1) Nn, tr. (2) te Nieuwolda op 16 aug 1879 Meindert KAMPHUIS, geb. te Heveskes circa 1838, arbeider. 
  7.  Jakob Jans, geb. te Nieuwolda op 23 okt 1854, ovl. te Nieuwolda op 16 dec 1909, volgt Xf
  8.  Foske Jans, geb. te Nieuwolda op 27 dec 1858, ovl. te Nieuwolda op 30 dec 1864. 

IXd.  Kornelius Hindriks JAGER, zn. van Hindrik Poppes JAGER (VIII) (arbeider, dagloner) en Gesijn Beerents JAGER, geb. te Midwolda op 26 jan 1814, boerenknecht, arbeider, ovl. te Nieuwolda op 22 jan 1897, tr. te Nieuwolda op 18 jan 1845 Frouwke Okkes RIJKS, dr. van Okko Hindriks RIJKS (arbeider (1844)) en Iktjen Beerents JAGER (boerenmeid), geb. te Nieuw Scheemda op 27 dec 1824, arbeidster, ovl. te Nieuwolda op 25 apr 1901. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Okko Kornelius, geb. te Nieuwolda op 18 jun 1846, ovl. te Nieuwolda op 4 jul 1846. 
  2.  Okko Kornelius, geb. te Nieuwolda op 8 dec 1847, ovl. te Groningen op 18 apr 1883, volgt Xg
  3.  Iektje Kornelius, geb. te Oostwolderhamrik op 10 okt 1850, dienstmeid, ongehuwd, ovl. te Oostwolderhamrik op 4 jun 1876. 
  4.  Geessien Kornelius, geb. te Nieuwolda op 4 okt 1854, schippersche, ovl. te Nieuwolda op 18 jan 1931, tr. (1) te Nieuwolda op 10 mei 1873 Jan VRIJ, geb. te Loppersum op 24 jan 1847, schipper, ovl. te Termunterzijl op 6 jun 1875, tr. (2) te Scheemda op 11 jul 1878 Hendrik van IJREN, geb. te Veendam op 3 mrt 1855, schipper, ovl. te Nieuwolda op 26 nov 1937. 
  5.  Hinderika Kornelius, geb. te Oostwolderhamrik op 27 jul 1858, ovl. te Winschoten op 17 nov 1918, tr. te Nieuwolda op 28 jun 1879 Jan EDENS, geb. te Nieuwolda op 9 mei 1855, brugwachter, binnenvaarder. 
  6.  Berend Kornelius, geb. te Oostwolderhamrik op 24 mei 1862, ovl. te Oostwolderhamrik op 14 jan 1864. 

IXe.  Hindrik Hindriks JAGER, zn. van Hindrik Poppes JAGER (VIII) (arbeider, dagloner) en Gesijn Beerents JAGER, geb. te Midwolda op 25 aug 1818, boerenknecht, arbeider, ovl. te Midwolda op 13 jan 1894, tr. te Midwolda op 16 mei 1841 Fenje Harms SIJTMEIJER, dr. van Harm Kobes DIEDEL (boerenknecht) en Geessien Koenraads SIJTMEIER, geb. te Midwolda op 13 aug 1823, boerenmeid, ovl. te Midwolda op 19 feb 1888. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Harm Hindriks, geb. te Nieuw Scheemda op 5 jul 1841, boerenknecht, ongehuwd, ovl. te Midwolda op 13 mei 1861. 
  2.  Hindrik Hindriks, geb. te Nieuw Scheemda op 28 feb 1844, ovl. te Wagenborgen op 16 okt 1929, volgt Xh
  3.  Kobe, geb. te Nieuw Scheemda op 21 sep 1845, ovl. te Nieuwolda op 23 dec 1872, volgt Xi
  4.  Geesien, geb. te Midwolda op 30 apr 1848, arbeidster, ovl. te Midwolda op 8 mei 1936, tr. te Midwolda op 17 mrt 1873 Jurjen FEIKES, zn. van Luppo Jurjen FEIKES en Grietje Koerts STEK, geb. te Midwolda op 1 feb 1839, dagloner, ovl. te Midwolda op 6 apr 1902, (Jurjen tr. (1) op 20 mei 1868 Bouwina de WIJK.). 
  5.  Remko, geb. te Midwolda op 9 jan 1850, ovl. te Midwolda op 20 mrt 1858. 
  6.  Poppo, geb. te Midwolda op 6 feb 1852, ovl. te Midwolda op 5 jun 1864. 
  7.  Antje, geb. te Midwolda op 30 dec 1853, ovl. te Winschoten op 2 dec 1932, tr. (1) te Winschoten op 17 okt 1877 Helenius LICH, zn. van Johannes Augustus LICH en Jantje BAKKER, geb. te Oude Pekela op 15 dec 1854, arbeider, ovl. te Winschoten op 28 dec 1889, tr. (2) te Winschoten op 11 okt 1894 Berend JANSEN, geb. te Winschoten op 16 okt 1853, arbeider, ovl. te Winschoten op 31 mei 1927. 
  8.  Koenraad, geb. te Midwolda op 23 apr 1856, ovl. te Termunten op 24 mei 1922, volgt Xj
  9.  Jantje, geb. te Midwolda op 28 okt 1858, arbeidster (1888), ovl. te Midwolda op 12 nov 1938, tr. te Midwolda op 19 mrt 1888 Hindrik FEIKENS, zn. van Luppo Jurjen FEIKES en Grietje Koerts STEK, geb. te Midwolda op 11 aug 1841, dagloner, arbeider, ovl. te Midwolda op 11 okt 1923. 

Generatie X

Xa.  Hindrik Berends JAGER, zn. van Beerent Hindriks JAGER (IXb) (arbeider, boerenknecht) en Obke Eltjes TAMMES, geb. te Midwolda op 11 apr 1830, arbeider, ovl. te Heveskes op 16 sep 1906, tr. te Nieuwolda op 30 sep 1854, kerk.huw. (NH) Trijntje Egberts MULDER, dr. van Egbert Koerts MULDER en Geilje Hindriks van der WERF, geb. te Nieuwolda op 15 aug 1833, ovl. te Heveskes op 6 nov 1901. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geert, geb. te Nieuwolda op 23 jan 1855, ovl. te Nieuwolda op 2 mei 1859. 
  2.  Berend, geb. te Nieuwolda op 6 sep 1856, ovl. te Termunten op 3 okt 1939, volgt XIa
  3.  Gielje, geb. te Nieuwolda op 10 aug 1858, dienstmeid, ovl. te Termunten op 2 sep 1928, tr. te Termunten op 8 aug 1879 Freerk BEEKHUIS, geb. te Termunten op 10 mrt 1857, boerenknecht, ovl. te Termunten op 1 aug 1919. 
  4.  Egbert, geb. te Nieuwolda op 4 mei 1861, militair, ovl. te Breda op 17 apr 1882. 
  5.  Geert, geb. te Nieuwolda op 4 mrt 1863, ovl. te Nieuwolda op 22 mrt 1863. 
  6.  Geert, geb. te Nieuwolda op 15 mei 1864, ovl. te Groningen op 23 jan 1935, volgt XIb
  7.  Obbo, geb. te Nieuwolda op 29 jan 1867, ovl. te Delfzijl op 14 mrt 1947, volgt XIc
  8.  Koert, geb. te Termunten op 24 mrt 1870, ovl. te Assen op 17 jun 1938, volgt XId
  9.  Hendrik Eppo, geb. te Termunten op 28 nov 1872, ovl. te Rotterdam op 15 mrt 1958, volgt XIe
  10.  Derk, geb. te Heveskes op 1 jul 1876, ovl. te Leidschendam op 13 jan 1962, volgt XIf

Xb.  Eppo JAGER, zn. van Beerent Hindriks JAGER (IXb) (arbeider, boerenknecht) en Martje Eppes SLIJM (arbeidster, koopvrouw, inlandsch kramer), geb. te Winschoten op 1 jun 1841, arbeider, tapper, winkelier, ovl. te Scheemda op 29 apr 1895, tr. te Scheemda op 29 okt 1864 Trijntje SCHIPPER, dr. van Kornelius Pieters SCHIPPER en Geesjen Geerts MEIN, geb. te Westerlee op 5 sep 1844, arbeider, ovl. te Westerlee op 7 aug 1900. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Berend, geb. te Westerlee op 2 dec 1863, rijkscommies, ovl. te Haarlem op 8 jul 1935, tr. te Winschoten op 19 jul 1894 Elizabeth WIERS, dr. van Lubbert WIERS en Maria de GROOT, geb. te Winschoten op 25 aug 1873. 
  2.  Kornelius, geb. te Westerlee op 31 mei 1866, ovl. te Westerlee op 17 mei 1867. 
  3.  Kornelius, geb. te Westerlee op 7 mrt 1868, ovl. te Westerlee op 16 nov 1871. 
  4.  Geessien, geb. te Westerlee op 26 jan 1873, ovl. te Scheemda op 24 aug 1930, tr. te Scheemda op 28 dec 1893 Roelof BONTHOND, geb. te Westerlee op 9 aug 1868, schoenmaker, ovl. te Groningen op 13 mei 1945. 
  5.  Kornelius, geb. te Westerlee op 27 feb 1875, ovl. te Westerlee op 18 nov 1958, volgt XIg
  6.  Pieter, geb. te Westerlee op 6 feb 1884, ovl. te Groningen op 16 nov 1932, volgt XIh

Xc.  Berend JAGER, zn. van Beerent Hindriks JAGER (IXb) (arbeider, boerenknecht) en Martje Eppes SLIJM (arbeidster, koopvrouw, inlandsch kramer), geb. te Heiligerlee op 29 apr 1849, spoorwachter (1884), wegwerker (1891), ovl. te Nieuweschans op 17 dec 1920, tr. te Winschoten op 29 apr 1874 Zwaantje HUT, dr. van Remko HUT en Pietertje LUURMAN, geb. te Winschoten op 6 mei 1852, dienstmeid, drukkeres, ovl. te Beerta op 8 mei 1930. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna, geb. te Winschoten op 24 mrt 1874, ovl. te Groningen op 15 mrt 1963, tr. te Beerta op 20 jan 1894 Bruno WILLEMS, zn. van Willem WILLEMS en Jantje RAND, geb. te Oudedijk (gem. Beerta) op 31 jul 1870, fabrieksarbeider, dagloner, ovl. te Oudezijl (gem. Nieuweschans) op 26 mei 1945. 
  2.  Berend, geb. te Winschoten op 5 mrt 1876, ovl. te Groningen op 20 aug 1954, volgt XIi
  3.  Remko, geb. te Beerta op 27 mrt 1879, ovl. te Veendam op 27 aug 1961, volgt XIj
  4.  Eppo, geb. te Beerta op 15 dec 1881, ovl. te Haren op 1 dec 1959, volgt XIk
  5.  Pietertje, geb. te Beerta op 14 jul 1883, ovl. te Beerta op 16 nov 1884. 
  6.  Pieter, geb. te Beerta op 17 aug 1885, ovl. te Nieuweschans op 27 jul 1917, volgt XIl
  7.  Harm, geb. te Beerta op 9 jan 1888, ovl. te Wolvega op 6 jan 1981, volgt XIm
  8.  Martinus, geb. te Nieuw Beerta op 18 mrt 1890, ovl. te Beerta op 29 dec 1891. 
  9.  Martinus, geb. te Beerta op 5 jan 1893, ovl. te Nieuw Vennep op 10 mrt 1967, volgt XIn
  10.  Jan, geb. te Beerta op 22 apr 1895, ongehuwd, ovl. te Beerta op 7 jan 1944. 
  11.  Hendrik, geb. te Nieuw Beerta op 2 sep 1897, ovl. te Beerta op 12 jan 1980, volgt XIo

Xd.  Pieter JAGER, zn. van Beerent Hindriks JAGER (IXb) (arbeider, boerenknecht) en Martje Eppes SLIJM (arbeidster, koopvrouw, inlandsch kramer), geb. te Westerlee op 20 mei 1856, NH, arbeider, ovl. te Scheemda op 28 dec 1936, tr. (1) te Scheemda op 12 feb 1880 Trientje FLINK, dr. van Siefko FLINK en Trientje DRENTH, geb. te Winschoten op 8 sep 1858, dienstmeid, ovl. te Westerlee op 2 jul 1901. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Siefko Pieter, geb. te Westerlee op 21 jun 1880, ovl. te Oude Pekela op 16 mrt 1971, volgt XIp
  2.  Martje, geb. te Westerlee op 6 mrt 1882, dienstmeid, ovl. te Scheemda op 10 apr 1955, tr. te Scheemda op 15 feb 1900 Harm RIENMEIJER, geb. te Heiligerlee op 2 sep 1878, arbeider, ovl. te Winschoten op 27 jan 1949. 
  3.  Trientje, geb. te Westerlee op 7 dec 1883, ovl. te Groningen op 13 jul 1951, tr. te Scheemda op 25 jun 1903 Harm ZUUR, geb. te Oude Pekela op 20 sep 1882, arbeider, ovl. te Winschoten op 9 apr 1967. 
  4.  Berendiena, geb. te Westerlee op 26 jan 1886, ovl. te Winschoten op 25 feb 1972, tr. te Winschoten op 9 mei 1907 Jacob PIJPER, zn. van Jan PIJPER en Frouwke van SLOOTEN, geb. te Winschoten op 4 okt 1882, landarbeider, ovl. te Winschoten op 8 dec 1967. 
  5.  Eppo, geb. te Westerlee op 15 mrt 1888, ovl. te Westerlee op 29 mrt 1888. 
  6.  Eppo, geb. te Westerlee op 3 mrt 1889, ovl. op 17 jan 1960, volgt XIq
  7.  Geessien, geb. te Westerlee op 28 nov 1891, ovl. te Groningen op 9 feb 1943, tr. te Scheemda op 27 jan 1910 Marten MARTENA, geb. te Midwolda op 19 mrt 1889, arbeider, ovl. te Winschoten op 10 feb 1967. 
  8.  Jantje, geb. te Westerlee op 1 nov 1893, ovl. te Westerlee op 21 jan 1895. 
  9.  Pieterke, geb. te Westerlee op 4 jan 1895, dienstmeid, ovl. te Meeden op 1 feb 1953, tr. te Meeden op 8 mei 1915 Jan TIMMER, zn. van Lucas TIMMER en Reina ENGELS, geb. te Meeden op 1 mrt 1894, arbeider, ovl. op 16 feb 1960, begr. te Meeden. 
  10.  Jan, geb. te Westerlee op 25 sep 1897, ovl. te Winschoten op 30 jan 1986, volgt XIr
  11.  Jantje, geb. te Westerlee op 30 okt 1900, dienstbode, ovl. te Winschoten op 3 jun 1988, begr. te Meeden, tr. Jan KOERTS, geb. te Scheemda op 15 okt 1896, arbeider, ovl. te Westerlee op 11 mrt 1960. 
  Pieter JAGER, tr. (2) te Scheemda op 7 apr 1904 Henderkien DIJKEN, dr. van Hilbert DIJKEN en Maria BEIKES, geb. te Nieuwe Pekela op 28 jun 1864, ovl. te Westerlee op 9 mrt 1957. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Harm, geb. te Scheemda op 5 jun 1905, ongehuwd, ovl. te Scheemda op 20 sep 2000. 

Xe.  Hindrik Jans JAGER, zn. van Jan Hindriks JAGER (IXc) (boerenknecht, arbeider) en Foske Egberts KOLK (boerenmeid(1838)), geb. te Nieuwolda op 7 nov 1839, arbeider, ovl. te Nieuwolda op 29 dec 1908, tr. te Nieuwolda op 13 jun 1861 Anna MULDER, dr. van Hindrik Lodewijks MULDER en Pietje Hindriks SCHIPPER, geb. te Oostwold op 23 jul 1839, arbeidster, ovl. te Gasselte op 19 apr 1914. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Foske, geb. te Midwolda op 16 mei 1861, ovl. te Nieuwolda op 21 jul 1861. 
  2.  Jan, geb. te Nieuwolda op 29 mrt 1863, ovl. te Hoogkerk op 14 jul 1923, volgt XIs
  3.  Hindrik, geb. te Nieuwolda op 9 apr 1864, ovl. te Odoorn op 9 nov 1930, volgt XIt
  4.  Egbert, geb. te Nieuwolda op 13 jul 1867, ongehuwd, ovl. te Nieuwolda op 28 jul 1889. 
  5.  Pieterke, geb. te Nieuwolda op 22 okt 1869, ovl. te Nieuwolda op 17 nov 1869. 
  6.  Foske, geb. te Nieuwolda op 6 mrt 1871, dienstmeid, ovl. te Gieten op 31 dec 1944, begr. te Gieten op 2 jan 1945, tr. te Midwolda op 27 mei 1895 Filippus BAAS, geb. te Oostwold (gem. Midwolda) op 30 mrt 1868, hovenier, ovl. te Gasselte op 9 sep 1946. 
  7.  Pieterke, geb. te Zomerdijk (gem. Termunten) op 18 feb 1874, ovl. te Zomerdijk (gem. Termunten) op 19 jun 1875. 
  8.  Pieterke, geb. te Woldendorp (gem. Termunten) op 16 apr 1876, dienstmeid, ovl. te Zaandam op 17 sep 1900, tr. te Nieuwolda op 17 mei 1894 Jan BAARDSE, geb. te Aalsmeer op 3 jun 1869, bloemist, ovl. te Washington [Verenigde Staten] op 11 apr 1947. 
  9.  Anke Geessien, geb. te Nieuwolda op 12 apr 1878, ovl. te Nieuwolda op 25 nov 1906, tr. te Nieuwolda op 11 feb 1897 Jacob NAP, geb. te Nieuwolda op 20 apr 1876, boerenknecht, arbeider. 
  10.  Gepke, geb. te Nieuwolda op 25 feb 1880, dienstmeid, ovl. te Winschoten op 20 mei 1961, tr. te Nieuwolda op 5 nov 1898 Hendrik HESSELING, geb. te Veendam op 28 jul 1877, dienstknecht, scheepsjager, ovl. te Winschoten op 8 apr 1957. 
  11.  Geessien, geb. te Nieuwolda op 17 jun 1884, dienstmeid, ovl. te Wildervank op 24 feb 1974, tr. te Nieuwolda op 21 feb 1903 Albert STIEKEL, geb. te Wagenborgen op 23 mrt 1881, arbeider, ovl. op 5 okt 1976. 
  12.  Anna, geb. te Nieuwolda op 27 mei 1886, ovl. te Nieuwolda op 19 okt 1905. 

Xf.  Jakob Jans JAGER, zn. van Jan Hindriks JAGER (IXc) (boerenknecht, arbeider) en Foske Egberts KOLK (boerenmeid(1838)), geb. te Nieuwolda op 23 okt 1854, brugwachter, schipper, ovl. te Nieuwolda op 16 dec 1909, tr. te Nieuwolda op 28 mei 1881 Suzanna GRIMMIUS, dr. van Klaas GRIMMIUS en Trijntje WATERMAN, geb. te Midwolda op 6 sep 1856, dienstmeid, ovl. te Nieuwolda op 15 jul 1927. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan, geb. te Nieuwolda op 17 apr 1882, ovl. te Nieuwolda op 23 mei 1947, volgt XIu
  2.  Klaas, geb. te Nieuwolda op 26 jun 1883, ovl. te Delfzijl op 28 okt 1957, volgt XIv
  3.  Cornelis, geb. te Nieuwolda op 12 feb 1886, ovl. te Nieuwolda op 10 sep 1943, volgt XIw
  4.  levenloos kind, geb. en ovl. te Nieuwolda op 15 aug 1890. 
  5.  Fosko, geb. te Nieuwolda op 3 okt 1895, ovl. te Groningen op 6 apr 1984, volgt XIx

Xg.  Okko Kornelius JAGER, zn. van Kornelius Hindriks JAGER (IXd) (boerenknecht, arbeider) en Frouwke Okkes RIJKS (arbeidster), geb. te Nieuwolda op 8 dec 1847, meterweger, korenmeter, ovl. te Groningen op 18 apr 1883, tr. te Groningen op 20 mei 1877 Getruda Johanna NAGENGAST, dr. van Hinderikus NAGENGAST en Aafien GUNNOTTE, geb. te Helpman (gem. Haren) op 26 okt 1843, ovl. te Groningen op 3 dec 1891, (Getruda Johanna tr. (2) te Groningen op 18 dec 1887 Jan RITSKES.). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Kornelis Okko, geb. te Groningen op 3 apr 1878, ovl. te Groningen op 5 dec 1934, volgt XIy
  2.  Henderikus Alexander, geb. te Groningen op 12 jun 1880, ovl. te Groningen op 12 jan 1882. 
  3.  Yktje Berend Okko, geb. te Groningen op 3 jan 1883, ovl. te Groningen op 28 jun 1883. 

Xh.  Hindrik Hindriks JAGER, zn. van Hindrik Hindriks JAGER (IXe) (boerenknecht, arbeider) en Fenje Harms SIJTMEIJER (boerenmeid), geb. te Nieuw Scheemda op 28 feb 1844, boerenknecht, ovl. te Wagenborgen op 16 okt 1929, tr. te Nieuwolda op 21 mrt 1867 Trientje BOSKER, dr. van Tjalbring Friedrichs BOSKER en Aaltje Jacobs BLIK, geb. te Scheemda op 29 mei 1840, dienstmeid, ovl. te Wagenborgen op 6 nov 1915. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Tjabring, geb. te Nieuwolda op 8 sep 1865, ovl. te Midwolda op 19 nov 1937, volgt XIz
  2.  Fenje, geb. te Nieuwolda op 12 jun 1867, ovl. te Nieuwolda op 23 feb 1868. 
  3.  Hindrik, geb. te Nieuwolda op 27 nov 1868, ovl. te Wagenborgen op 3 nov 1948, volgt XIaa
  4.  Kobe, geb. te Nieuwolda op 15 jun 1870, ovl. te Nieuwolda op 5 apr 1872. 
  5.  Aafko, geb. te Nieuwolda op 24 jan 1872, ovl. te Nieuwolda op 10 dec 1872. 
  6.  Aafko, geb. te Nieuwolda op 16 nov 1873, ovl. te Arnhem op 22 mei 1954, volgt XIab
  7.  Fenje, geb. te Nieuwolda op 4 aug 1875, ovl. te Nieuwolda op 11 sep 1876. 
  8.  Frederik, geb. te Nieuwolda op 8 jan 1878, ovl. te Nieuwolda op 3 mrt 1878. 

Xi.  Kobe JAGER, zn. van Hindrik Hindriks JAGER (IXe) (boerenknecht, arbeider) en Fenje Harms SIJTMEIJER (boerenmeid), geb. te Nieuw Scheemda op 21 sep 1845, boerenknecht, ovl. te Nieuwolda op 23 dec 1872, tr. te Nieuwolda op 2 mrt 1871 Geeske OOSTERHUIS, dr. van Hindrik Jacobs OOSTERHUIS (veldwachter) en Talke GROENMEIJER, geb. te Nieuwolda op 9 jan 1850, dienstmeid. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hindrik (Henry), geb. te Midwolda op 16 apr 1871, ovl. in 1968, tr. circa 1896 Gertrude HOOGERMAN, dr. van Harm HOOGERMAN en Gertrude HISKES, geb. in 1877, ovl. in 1956. 

Xj.  Koenraad JAGER, zn. van Hindrik Hindriks JAGER (IXe) (boerenknecht, arbeider) en Fenje Harms SIJTMEIJER (boerenmeid), geb. te Midwolda op 23 apr 1856, arbeider, ovl. te Termunten op 24 mei 1922, tr. te Nieuwolda op 17 jul 1880 Maria NIEHOFF, dr. van Simon Tjaarts NIEHOFF en Engeltje Jans BULTEN, geb. te Noordbroek op 7 jun 1856, ovl. te Nieuwolda voor 11 sep 1892. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik, geb. te Nieuwolda op 19 jan 1880, ovl. te Winschoten op 10 mrt 1967, volgt XIac
  2.  Simon, geb. te Nieuwolda op 6 okt 1881, ovl. te Nieuwolda op 4 feb 1898. 
  3.  Jan, geb. te Nieuwolda op 7 jul 1883, ovl. te Nieuwolda op 20 jul 1883. 
  4.  Jan, geb. te Nieuwolda op 27 aug 1884, ovl. te Nieuwolda op 12 sep 1884. 
  5.  Kobe, geb. te Nieuwolda op 29 okt 1885, ovl. te Delfzijl op 17 apr 1978, volgt XIad
  6.  Engeltje, geb. te Nieuwolda op 16 jun 1887, ovl. te Groningen op 25 mrt 1931, tr. te Nieuwolda op 18 mei 1912 Pieter MULDER, zn. van Azing MULDER en Marchien JAGER, geb. te Zuidwolde op 15 nov 1880. 
  7.  Jan, geb. te Nieuwolda op 3 jan 1890, ovl. te Ede op 2 apr 1975, volgt XIae
  8.  Fenje, geb. te Nieuwolda op 2 jul 1891, ovl. te Nieuwolda op 28 jul 1892. 

Generatie XI

XIa.  Berend JAGER, zn. van Hindrik Berends JAGER (Xa) (arbeider) en Trijntje Egberts MULDER, geb. te Nieuwolda op 6 sep 1856, ovl. te Termunten op 3 okt 1939, tr. te Delfzijl op 19 aug 1881 Geertruida van der PAARD, dr. van Harm van der PAARD en Trijntje WEURMEIJER, geb. te Termunterzijl op 21 jan 1859, ovl. te Termunten op 29 jan 1934. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Harm, geb. te Termunten op 13 nov 1881, ovl. te IJmuiden op 9 dec 1964, volgt XIIa
  2.  Trijntje Egberdina, geb. te Oterdum op 1 apr 1883, dienstmeid, ovl. te Slochteren op 29 apr 1965, tr. (1) te Termunten op 13 mrt 1908 Elle STALMAN, geb. te Delfzijl op 12 jul 1872, dagloner, ovl. te Slochteren op 22 sep 1938, tr. (2) te Slochteren op 6 jul 1940 Roelf NOORDMAN, zn. van Jan NOORDMAN en Trijntje SLAGTER, geb. te Schildwolde op 16 jun 1877, machinist aardappelmeelfabriek, ovl. te Slochteren op 3 jun 1960. 
  3.  Trijntje, geb. te Oterdum op 9 aug 1884, ovl. te Termunten op 28 nov 1955, tr. te Woldendorp (gem. Termunten) op 28 sep 1906 Hendrik de GROOT, zn. van Hindrik de GROOT en Hilje OTTEN, geb. te Delfzijl op 12 mrt 1884, arbeider, ovl. te Winschoten op 3 sep 1971. 
  4.  Hindrik, geb. te Oterdum op 6 jan 1886, ovl. te Oterdum op 8 feb 1886. 
  5.  Gielje, geb. te Oterdum op 5 mrt 1887, dienstmeid, ovl. te Delfzijl op 4 jan 1969, tr. te Delfzijl op 22 mei 1908 Eltjo VENEMA, zn. van Hendrik VENEMA en Hindrikje KOLLER, geb. te Delfzijl op 21 dec 1888, dagloner, ovl. te Weiwerd op 20 jun 1942. 
  6.  Hindriktje, geb. te Oterdum op 17 apr 1889, dienstmeid, ovl. te Termunten op 8 dec 1960, tr. te Woldendorp (gem. Termunten) op 5 feb 1909 Hindrik VONDELING, zn. van Albert VONDELING en Marieke de BOER, geb. te Termunten op 27 sep 1890, dienstknecht, ovl. te Delfzijl op 14 mrt 1978. 
  7.  Hindrik, geb. te Oterdum op 26 mrt 1891, ovl. te Wagenborgen op 9 mei 1968, volgt XIIb
  8.  Berend, geb. te Delfzijl op 22 aug 1893, ovl. te Warnsveld op 13 jul 1920. 
  9.  Geertruida, geb. te Delfzijl op 11 dec 1895, ovl. te Delfzijl op 17 dec 1895. 
  10.  Albertdina, geb. te Oterdum op 31 dec 1896, diensbode, ovl. te Oud Beijerland op 17 dec 1977, tr. te Delfzijl op 26 mei 1916 Lambertus DALLINGA, zn. van Harm DALLINGA en Grietje KRUGER, geb. te Weiwerd op 1 jun 1894, dagloner, ovl. te Delfzijl op 11 dec 1976. 
  11.  Geertruida, geb. te Oterdum op 1 jan 1899, ovl. te Oterdum op 3 jan 1899. 
  12.  Hilje, geb. te Termunten op 12 jun 1900, dienstmeid, ovl. te Middelburg op 7 sep 1972, tr. Eiso BLAAUW, geb. te Delfzijl op 7 jul 1895, arbeider, machinist. 
  13.  Geert, geb. te Termunten op 10 jul 1903, ovl. te Farmsum op 8 apr 1954, volgt XIIc
  14.  kind, geb. te Termunten op 22 aug 1906 (doodgeb.). 

XIb.  Geert JAGER, zn. van Hindrik Berends JAGER (Xa) (arbeider) en Trijntje Egberts MULDER, geb. te Nieuwolda op 15 mei 1864, boerenknecht, dagloner, ovl. te Groningen op 23 jan 1935, tr. te Delfzijl op 17 mei 1889, kerk.huw. (NH) te Delfzijl op 17 mei 1889 Grietje HEKMAN, dr. van Jakob HEKMAN en Auke BOT, geb. te Weiwerd op 2 okt 1868, ovl. te Delfzijl op 26 mei 1922. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Auwina, geb. te Heveskes op 15 aug 1889, dienstmeid, ovl. te Delfzijl op 16 mrt 1949, tr. te Delfzijl op 23 okt 1908 Kornelis OTTENS, zn. van Renko OTTENS en Henderika Johanna Catharina VEENHUIS, geb. te Farmsum op 22 apr 1887, dagloner, ovl. te Farmsum op 17 jul 1966. 
  2.  Trijntje, geb. te Heveskes op 18 mrt 1891, dienstbode, ovl. te Groningen op 30 jul 1931, tr. te Delfzijl op 29 mei 1914 Koeno VOS, zn. van Freerk VOS en Derkje MOSSEL, geb. te Oterdum op 5 aug 1887, boerenknecht, ovl. te Farmsum op 24 aug 1959. 
  3.  Hindrik, geb. te Heveskes op 8 dec 1893, ovl. te Groningen op 21 sep 1979, volgt XIId
  4.  Jacob, geb. te Heveskes op 8 nov 1897, ovl. te Ede op 6 sep 1958, volgt XIIe
  5.  Berend, geb. te Heveskes op 14 nov 1901, ovl. te Groningen op 18 okt 1957, volgt XIIf
  6.  Lammert, geb. te Heveskes op 22 mrt 1904, arbeider, ongehuwd, ovl. te Groningen op 6 apr 1924. 
  7.  Gielje, geb. te Heveskes op 9 dec 1908, ovl. te Sittard op 21 okt 2006, tr. te Renkum op 9 feb 1929 Meerten KRUGER, geb. op 13 aug 1899, ovl. te Sittard op 11 mrt 1977. 
  8.  Harm, geb. te Heveskes op 13 mei 1912, ovl. te Delfzijl op 8 sep 1984, volgt XIIg

XIc.  Obbo JAGER, zn. van Hindrik Berends JAGER (Xa) (arbeider) en Trijntje Egberts MULDER, geb. te Nieuwolda op 29 jan 1867, boerenknecht, ovl. te Delfzijl op 14 mrt 1947, tr. te Delfzijl op 22 nov 1895 Leentje NIEBOER, dr. van Johannes NIEBOER en Maria MOOI, geb. te Delfzijl op 2 feb 1876, ovl. te Apeldoorn op 9 aug 1958. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes, geb. te Delfzijl op 5 feb 1896, ovl. te Peelo op 15 dec 1964, volgt XIIh
  2.  Trijntje, geb. te Oterdum op 11 aug 1898, ovl. te Termunten op 20 dec 1969, tr. te Delfzijl op 9 sep 1921 Geert ZEEMERING, zn. van Arend ZEEMERING en Knelske SCHUITEMA, geb. te Oterdum op 11 aug 1899, smid, ovl. te Termunten op 24 jan 1979. 
  3.  Maria Henderika, geb. te Heveskes op 6 apr 1902, ovl. te Heveskes op 22 sep 1904. 
  4.  Hindrik, geb. te Delfzijl op 17 sep 1906, ovl. te Buchenwald(DL) op 13 aug 1942, volgt XIIi
  5.  Marinus, geb. te Delfzijl op 13 aug 1910, ovl. te Delfzijl op 15 dec 1990, volgt XIIj
  6.  Maria Henderika, geb. te Delfzijl op 25 jul 1914, ovl. te Zwolle op 18 feb 1998, tr. te Delfzijl op 2 apr 1937 Tonnis van der LUIT, zn. van Jan van der LUIT en Hillechien WILLEMAN, geb. te Termunten op 8 apr 1913, ovl. te Apeldoorn op 3 feb 1988. 

XId.  Koert JAGER, zn. van Hindrik Berends JAGER (Xa) (arbeider) en Trijntje Egberts MULDER, geb. te Termunten op 24 mrt 1870, boerenknecht, ovl. te Assen op 17 jun 1938, tr. (1) te Delfzijl op 13 aug 1890 Jantje SCHUITEMA, dr. van Berend SCHUITEMA en Geesje MUSCH, geb. te Delfzijl op 16 feb 1869, ovl. te Assen op 3 aug 1934. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Trijntje, geb. te Delfzijl op 5 jan 1891, tr. te Delfzijl op 17 apr 1908 Sjabbe BUITENKAMP, zn. van Fokko BUITENKAMP en Hindrikje LINDEMAN, geb. te Delfzijl op 22 aug 1885, schipper, havenarbeider, ovl. te Assen op 25 okt 1918. 
  2.  Geesje Berendina, geb. te Delfzijl op 21 aug 1892, ovl. te Farmsum op 18 mei 1896. 
  3.  Hinderk (of Hindrik?), geb. te Woldendorp (gem. Termunten) op 18 aug 1894, ovl. te Farmsum op 18 mei 1896. 
  4.  Aafke, geb. te Termunten op 19 okt 1895, ovl. te Groningen op 26 mei 1974, tr. te Delfzijl op 22 aug 1913 Jan BUITENKAMP, zn. van Fokko BUITENKAMP en Hindrikje LINDEMAN, geb. te Delfzijl op 7 dec 1892, dagloner, ovl. te Appingedam op 28 nov 1961. 
  5.  Geessien, geb. te Delfzijl op 8 aug 1898, dienstmeid, ovl. te Groningen op 17 mrt 1981, tr. te Ten Boer op 11 mei 1918 Popke BLINK, geb. te Woltersum op 15 jul 1897, ovl. te Groningen op 11 mrt 1960. 
  6.  Gielje, geb. te Termunten op 4 okt 1900, dienstmeid, ovl. te Groningen op 19 apr 1982, tr. te Ten Boer op 10 aug 1918 Onno BLAAUW, geb. te Ten Post op 28 apr 1898, koopman, ovl. te Ten Boer op 20 sep 1974. 
  7.  Hinderika (Rike), geb. te Delfzijl op 25 jan 1903, ovl. te Groningen op 25 sep 1992, tr. te Sappemeer op 10 feb 1923 Pieter ANDELBEEK, geb. te Slochteren op 28 dec 1900, ovl. te Hoogezand-Sappemeer op 29 apr 1966. 
  8.  Jantje Koertdina, geb. te Delfzijl op 28 apr 1905, ovl. te Assen op 11 apr 2002, tr. te Assen op 2 mei 1928 Jan BAAS, geb. te Smilde op 22 aug 1901, ovl. te Assen op 23 aug 1967. 
  9.  Koert, geb. te Delfzijl op 20 jul 1907, ovl. te Meppel op 12 feb 1996, volgt XIIk
  10.  Hindrik, geb. te Delfzijl op 3 aug 1909, ovl. te Meppel op 23 sep 1991, volgt XIIl
  Koert JAGER, tr. (2) te Assen op 11 nov 1936 Geertruida de VRIES, dr. van Henderikus de VRIES en Roelofje KUIPERS, geb. te Rolde op 22 feb 1870, ovl. te Assen op 11 okt 1951. 

XIe.  Hendrik Eppo JAGER, zn. van Hindrik Berends JAGER (Xa) (arbeider) en Trijntje Egberts MULDER, geb. te Termunten op 28 nov 1872, havenarbeider, bootwerker, ovl. te Rotterdam op 15 mrt 1958, tr. te Delfzijl op 1 jun 1895 Okina BIJLEVELD, dr. van Petrus BIJLEVELD en Anna KIEWIET, geb. te Delfzijl op 21 mrt 1875, dienstmeid, ovl. te IJsselmonde op 31 mei 1936. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna, geb. te Delfzijl op 12 aug 1895, ovl. te Delfzijl op 13 mei 1896. 
  2.  Anna, geb. te Delfzijl op 8 okt 1896, dienstmeid, ovl. te Groningen op 9 mei 1918. 
  3.  Egbert Hendrik, geb. te Delfzijl op 9 jan 1898, ovl. te Delfzijl op 3 feb 1898. 
  4.  Egbert Hendrik, geb. te Delfzijl op 23 jan 1899, ongehuwd, ovl. te Rotterdam op 16 jun 1922. 
  5.  Petrus, geb. te Delfzijl op 25 jun 1900, ovl. te Delfzijl op 8 aug 1901. 
  6.  Petrus, geb. te Delfzijl op 9 dec 1901, havenarbeider, betonafwerker, ovl. te Rotterdam op 19 jun 1981, tr. te Rotterdam op 1 aug 1928 Magdalena L.M.H. OSCHATZ, geb. te Middelburg op 5 feb 1909. 
  7.  Hindrik, geb. te Delfzijl op 19 jul 1903, ovl. te Delfzijl op 1 aug 1903. 
  8.  Trijntje, geb. te Delfzijl op 10 jun 1904, ovl. te Rotterdam op 7 dec 1991, tr. (1) te Rotterdam op 1 aug 1923, (gesch. te Rotterdam op 21 jan 1950) Petrus Jacobus HOUNIET, geb. te 's Gravenhage op 14 aug 1900, tr. (2) te Rotterdam op 1 jun 1955 Gijsbertus ZWAAN, geb. te Bergen op Zoom op 19 mrt 1904, ovl. te Rotterdam op 2 sep 1979. 
  9.  Doodgeb. dochter, geb. te Delfzijl op 3 sep 1907. 
  10.  Hendrik Berend, geb. te Delfzijl op 27 aug 1908, ovl. te Duisburg [Duitsland] op 14 jan 1945, volgt XIIm

XIf.  Derk JAGER, zn. van Hindrik Berends JAGER (Xa) (arbeider) en Trijntje Egberts MULDER, geb. te Heveskes op 1 jul 1876, postbeambte, ovl. te Leidschendam op 13 jan 1962, tr. te Vlissingen op 28 jul 1908 Johanna Cornelia (Jo) NAEREBOUT, dr. van Antheunis NAEREBOUT en Angeline Isabelle Philippine NOBELS, geb. te Vlissingen op 18 jan 1885, ovl. te 's Gravenhage op 2 feb 1964. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik Berend (Henk), geb. te 's Gravenhage op 27 dec 1909, ovl. te Vleuten op 31 dec 1993, volgt XIIn
  2.  Angeline Isabelle Philippine (Angeline), geb. te 's Gravenhage op 20 mei 1911, NH, verpleegkundige/docente, ovl. te 's Gravenhage op 12 aug 2008, begr. te 's Gravenhage op 18 aug 2008. 
  3.  Johanna Cornelia Antheunette (Jo), geb. te 's Gravenhage op 29 okt 1913, NH, ovl. te 's Gravenhage op 1 dec 1996, tr. te Voorburg op 2 mei 1944 Johannes Wilhelmus (Jan) ROOS, zn. van Job ROOS en Cornelia STRANG, geb. te Leiden op 22 jan 1914, boekhouder, ovl. te Leiderdorp op 8 mei 2005, begr. te 's Gravenhage op 13 mei 2005. 
  4.  Trijntje Gielje, geb. te 's Gravenhage op 26 feb 1915, ovl. te 's Gravenhage op 6 apr 1915. 
  5.  Antheunis, geb. te Nieuw Helvoet op 17 mrt 1916, ovl. te 's Gravenhage op 5 nov 1922. 
  6.  Egbert, geb. te 's Gravenhage op 18 mrt 1917, NH, ovl. te Voorburg op 11 sep 2007, begr. te Voorburg op 14 sep 2007, tr. op 22 aug 1950 Hendrika (Hennie) van den BERG, dr. van Hendrik van den BERG en Christina Petronella van der HELM, geb. te Loosduinen op 6 mei 1917, NH, ovl. te Voorburg op 7 apr 1978. 
  7.  Derk, geb. te 's Gravenhage op 7 mrt 1918, ovl. te Voorburg op 29 mei 1937. 
  8.  Helena Maatje, geb. te 's Gravenhage op 11 jul 1919, ovl. te 's Gravenhage op 22 nov 1919. 
  9.  Christiaan Johannes (Chris), geb. te Leiden op 7 jun 1922, ovl. te 's Gravenhage op 14 jun 1992, volgt XIIo
  10.  Trijntje Gielje (Tiny), geb. te 's Gravenhage op 17 nov 1924, ovl. te Hilversum op 22 dec 2013, gecr. te Bilthoven op 2 jan 2014, tr. te Voorburg op 31 mei 1949 Ir. Cornelis Philippus (Cor) TAS, zn. van Dirk TAS en Trijntje SCHEFFER, geb. te Schiedam op 7 feb 1919, elektrotechnisch ir, consultant adviesbureau Berenschot, ovl. te Amsterdam op 13 jul 1998, begr. te Hilversum op 18 jul 1998. 
  11.  Antheunette Helena Maatje (Netty), geb. te 's Gravenhage op 20 aug 1930, ovl. te 's Gravenhage op 17 nov 2002, tr. Cornelis Johannes (Cees) RATERING, zn. van Johannes Cornelis RATERING en Wilhelmina Frederika POOL, geb. te 's Gravenhage op 27 jun 1931, ovl. op 20 nov 2007, gecr. te Rijswijk op 27 nov 2007. 

XIg.  Kornelius JAGER, zn. van Eppo JAGER (Xb) (arbeider, tapper, winkelier) en Trijntje SCHIPPER (arbeider), geb. te Westerlee op 27 feb 1875, voerman, tapper, ovl. te Westerlee op 18 nov 1958, tr. te Scheemda op 19 nov 1896 Hillechien de GRIES, geb. te Scheemda op 19 mrt 1876, dienstmeid, ovl. op 18 nov 1958. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Eppo, geb. te Scheemda op 19 apr 1897, ovl. te Finsterwolde op 4 apr 1965, volgt XIIp
  2.  Kornelius, geb. te Westerlee op 15 apr 1898. 
  3.  Grietje, geb. te Westerlee op 15 apr 1898, ovl. te Heiligerlee op 7 mrt 1984, tr. te Scheemda op 16 sep 1919 Hielko SIJSLING, geb. te Sappemeer op 29 aug 1899, arbeider. 
  4.  Sybrand, geb. te Westerlee op 20 aug 1901, ovl. te Groningen op 23 jul 1981, volgt XIIq
  5.  Trijntje, geb. te Westerlee op 1 aug 1903, ovl. te Heino op 8 feb 1984, tr. (1) te Scheemda op 20 okt 1921 Eltjo SIEMENS, geb. te Finsterwolde op 28 mei 1898, arbeider, winkelier, ovl. te Winschoten op 29 mei 1929, tr. (2) te Wedde op 18 okt 1930 Jan HEKMAN, geb. te Wedde op 15 apr 1897, ovl. te Winschoten op 18 nov 1975. 
  6.  Jan, geb. te Westerlee op 8 sep 1905, ovl. te Stadskanaal op 30 jun 1982, volgt XIIr
  7.  Berend, geb. te Scheemda op 14 feb 1908, ovl. te Vriescheloo op 13 apr 1988, volgt XIIs
  8.  Geessien, geb. te Scheemda op 5 apr 1910, ovl. te Winschoten op 25 mei 1981, tr. te Scheemda op 13 jun 1929 Harm COMDEUR, geb. te Meeden op 23 jan 1906, landarbeider. 
  9.  Berendina Elisabeth, geb. te Scheemda op 25 nov 1913, ovl. te Veendam op 14 okt 1995, tr. (1) te Scheemda op 14 dec 1933 Reinder WITTING, geb. te Bellingwolde op 11 sep 1911, los arbeider, ovl. te Groningen op 8 sep 1941, tr. (2) te Scheemda op 20 apr 1944 Jurrien van DIJK, geb. te Muntendam op 18 mei 1910, ovl. te Veendam op 6 okt 1973. 

XIh.  Pieter JAGER, zn. van Eppo JAGER (Xb) (arbeider, tapper, winkelier) en Trijntje SCHIPPER (arbeider), geb. te Westerlee op 6 feb 1884, verversknecht, schilder, ovl. te Groningen op 16 nov 1932, tr. te Noordbroek op 30 nov 1905 Anna TONKES, dr. van Hindrik Lammerts TONKES en Aaltje SCHOTHORST, geb. te Noordbroek op 18 dec 1884, dienstmeid, ovl. te Noordbroek op 14 sep 1961. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik Eppo, geb. te Noordbroek op 9 sep 1906, ovl. te Zuidbroek op 10 jan 1985, volgt XIIt
  2.  Eppo, geb. te Noordbroek op 1 feb 1908, ovl. te Noordbroek op 11 jul 1908. 
  3.  Trijntje Aaltje, geb. te Noordbroek op 10 sep 1912, ovl. te Noordbroek op 28 okt 1918. 
  4.  Eppo Hendrik (Eppo), geb. te Zuidbroek op 9 dec 1915, ovl. te Delft op 28 dec 2002, volgt XIIu
  5.  Allie, geb. te Noordbroek op 20 sep 1917, ovl. te Veendam op 22 jun 1977, volgt XIIv
  6.  Pieter, geb. te Noordbroek op 11 dec 1926, ovl. te Enschede op 29 apr 2009, volgt XIIw

XIi.  Berend JAGER, zn. van Berend JAGER (Xc) (spoorwachter (1884), wegwerker (1891)) en Zwaantje HUT (dienstmeid, drukkeres), geb. te Winschoten op 5 mrt 1876, wisselwachter NS, ovl. te Groningen op 20 aug 1954, tr. te Scheemda op 16 nov 1905 zijn nicht Andriessie HOOGHUIS, dr. van Andries HOOGHUIS (arbeider) en Jantje JAGER (boerenmeid), geb. te Scheemda op 26 nov 1884. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Berend, geb. te Sappemeer op 13 nov 1906, ovl. te Groningen op 22 jul 1995, volgt XIIx
  2.  Jantje, geb. te Sappemeer op 14 jul 1908, ovl. te Groningen op 14 nov 2001, tr. te Haren op 19 sep 1931 Jan FABER, geb. te Hoogezand op 7 dec 1904, ovl. te Groningen op 14 jul 1970. 
  3.  Doodgeb. dochter, geb. te Sappemeer op 19 dec 1909. 
  4.  Zwaantje, geb. te Sappemeer op 22 aug 1911, ovl. te Apeldoorn op 12 aug 1978, tr. (1) te Haren op 4 jan 1936 Frans de BRUIJN, geb. te Gouda op 25 feb 1890, ovl. te Arnhem op 15 apr 1957, tr. (2) te Arnhem op 6 sep 1961, (gesch. te Arnhem op 23 jun 1964) Jan Gerrit KROMDIJK, geb. te Arnhem op 20 apr 1921, tr. (3) te Amersfoort op 17 dec 1969, (gesch. te Amersfoort op 12 aug 1970) Leonardus van der PLUIJM, geb. te Dussen op 27 dec 1912. 
  5.  Doodgeb. zoon, geb. te Sappemeer op 4 nov 1913. 
  6.  Andriessie, geb. te Ruinen op 16 aug 1917, tr. op 19 mei 1938 G. VRIEZE
  7.  Anna, geb. te Ruinen op 31 aug 1919, ovl. te Haren op 5 dec 2003, tr. te Groningen op 15 jan 1946 Feitze TILMAN, geb. op 8 mrt 1920, ovl. op 4 mrt 1991. 

XIj.  Remko JAGER, zn. van Berend JAGER (Xc) (spoorwachter (1884), wegwerker (1891)) en Zwaantje HUT (dienstmeid, drukkeres), geb. te Beerta op 27 mrt 1879, smidsknecht, monteur ketelfabriek, ovl. te Veendam op 27 aug 1961, tr. te Veendam op 19 apr 1902 Jantje COSTMEIJER, geb. te Veendam op 10 apr 1880, ovl. te Veendam op 10 dec 1954. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Berend, geb. te Veendam op 31 jul 1902, ovl. te Veendam op 5 mrt 1939, volgt XIIy
  2.  Karel, geb. te Veendam op 5 feb 1904, ovl. te Veendam op 15 apr 1904. 
  3.  Karel, geb. te Veendam op 28 feb 1905, ovl. te Vlagtwedde op 12 apr 1987, volgt XIIz
  4.  Zwaantje, geb. te Veendam op 13 sep 1906, ovl. te Veendam op 3 mei 1907. 
  5.  Remko, geb. te Veendam op 7 mei 1913, ovl. te Zuidbroek op 6 jul 1992, volgt XIIaa
  6.  Grietje, geb. te Veendam op 14 mei 1916, ovl. te Smallingerland op 14 mei 2000, tr. te Veendam op 17 dec 1938 Lukas MULDER, geb. te Veendam op 14 mrt 1915. 
  7.  Pieter, geb. te Veendam op 9 apr 1918, ovl. te Veendam op 18 apr 1918. 
  8.  Zwaantje, geb. te Veendam op 7 sep 1919, ovl. te Groningen op 10 aug 1984, tr. te Veendam op 4 apr 1953 Gerhard OTTENGA, geb. te Dortmund(DL) op 5 jun 1914, ovl. te Veendam op 15 sep 1986. 

XIk.  Eppo JAGER, zn. van Berend JAGER (Xc) (spoorwachter (1884), wegwerker (1891)) en Zwaantje HUT (dienstmeid, drukkeres), geb. te Beerta op 15 dec 1881, seinhuiswachter, spoorwegwerker, ovl. te Haren op 1 dec 1959, tr. (1) te Beerta op 25 mei 1901 Tjadda TAKENS, dr. van Hindrik Jans TAKENS en Grietje WALTERS, geb. te Beerta op 12 nov 1877, ovl. te Essen (gem. Haren) op 13 dec 1927. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik, geb. te Ulsda (gem. Beerta) op 16 aug 1900, machinist grote vaart, ovl. te Haren op 25 jul 1959, tr. te Groningen op 18 nov 1952 Timiena KWINT, dr. van Jan KWINT en Martje SCHOONVELD, geb. te Haren op 19 jan 1905, ovl. te Haren op 21 nov 1971. 
  2.  Berend, geb. te Ulsda (gem. Beerta) op 8 mrt 1902, seinwachter NS, ongehuwd, ovl. te Haren op 26 feb 1925. 
  3.  Gerhardus Jan, geb. te Beerta op 4 okt 1903, ovl. te Groningen op 17 jul 1981, volgt XIIab
  4.  Jan, geb. te Westerwijtwerd (gem. Middelstum) op 2 sep 1908, ovl. te 's Gravenhage op 23 mei 1968, volgt XIIac
  5.  Tjadda Eppina, geb. te Essen (gem. Haren) op 1 nov 1913, jong overleden, ovl. te Essen (gem. Haren) op 25 apr 1930. 
  6.  Eppo, machinist koopvaardij. 
  Eppo JAGER, tr. (2) te Haren op 17 jul 1931 Geertruida Martje van HALSEMA, geb. te Termunten op 30 jun 1893. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Eppolina Geertruida, geb. te Groningen op 16 aug 1934, tr. te Groningen op 20 feb 1959 E. BOLHUIS

XIl.  Pieter JAGER, zn. van Berend JAGER (Xc) (spoorwachter (1884), wegwerker (1891)) en Zwaantje HUT (dienstmeid, drukkeres), geb. te Beerta op 17 aug 1885, NH, machinist NS, ovl. te Nieuweschans op 27 jul 1917, tr. te Nieuweschans op 15 apr 1911 Anje TUIN, dr. van Adolf Harms TUIN en Anje LINDEMAN, geb. te Beerta op 26 mrt 1891, ovl. op 25 mei 1962. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Zwaantje Antina, geb. te Nieuweschans op 25 okt 1911, ovl. te Nieuweschans op 11 jul 1931, tr. Jan Jacob de VRIES
  2.  Doodgeb. zoon, geb. te Nieuweschans op 7 apr 1918. 
  3.  Berend, jong overleden. 

XIm.  Harm JAGER, zn. van Berend JAGER (Xc) (spoorwachter (1884), wegwerker (1891)) en Zwaantje HUT (dienstmeid, drukkeres), geb. te Beerta op 9 jan 1888, spoorwegarbeider, ploegbaas NS, ovl. te Wolvega op 6 jan 1981, tr. te Nieuweschans op 25 mei 1912 Marieke GERNAAT, dr. van Harm GERNAAT en Wubbina van DIJK, geb. te Nieuweschans op 20 okt 1890, ovl. te Wolvega op 18 jul 1958. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Zwaantje, geb. te Scheemda op 19 feb 1913, ovl. te Almelo op 24 feb 1992, tr. te Delfzijl op 26 nov 1934 Jacob Harmannus de JONG, zn. van Harmannus de JONG en Martje HOUWING, geb. te Wirdum (gem. Loppersum) op 21 okt 1906, ovl. op 5 mei 1983. 
  2.  Wubbina, geb. te Meeden op 15 aug 1917, tr. te Delfzijl op 16 sep 1938 Sebo BUITENKAMP, zn. van Lulof BUITENKAMP en Grietje KUPER, geb. op 29 apr 1915, ovl. op 12 okt 1975. 
  3.  Harm, geb. te Meeden op 8 jan 1920, ovl. te Harderwijk op 5 jul 2004, volgt XIIad
  4.  Berend Pieter, geb. te Martenshoek op 27 mrt 1927, ovl. te Zutphen op 30 jan 1983, volgt XIIae

XIn.  Martinus JAGER, zn. van Berend JAGER (Xc) (spoorwachter (1884), wegwerker (1891)) en Zwaantje HUT (dienstmeid, drukkeres), geb. te Beerta op 5 jan 1893, landbouwersknecht, bediende, petroleumventer, ovl. te Nieuw Vennep op 10 mrt 1967, tr. te Medemblik op 26 apr 1918 Teetje de VRIES, dr. van Willem de VRIES en Grietje BOS, geb. te Medemblik op 30 jun 1896, ovl. te Enkhuizen op 19 mrt 1957. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Berend, geb. te Medemblik op 21 sep 1918, volgt XIIaf
  2.  Grietje, geb. te Medemblik op 24 dec 1919, ovl. te Medemblik op 17 mei 1950, tr. te Medemblik op 24 jan 1942 Louwrens POORTVLIET
  3.  Willem, geb. te Medemblik op 6 apr 1921, volgt XIIag
  4.  Zwaantje, geb. te Medemblik op 23 jul 1922, ongehuwd. 
  5.  Pieter, geb. te Medemblik op 25 jul 1924, volgt XIIah
  6.  Reindert, geb. te Medemblik op 4 mei 1928, ovl. te Medemblik op 27 feb 1929. 
  7.  Reindert, geb. te Medemblik op 10 aug 1931, volgt XIIai
  8.  Martina, geb. te Medemblik op 26 mrt 1937, tr. te Medemblik op 13 nov 1957 Herman K. BALSTER

XIo.  Hendrik JAGER, zn. van Berend JAGER (Xc) (spoorwachter (1884), wegwerker (1891)) en Zwaantje HUT (dienstmeid, drukkeres), geb. te Nieuw Beerta op 2 sep 1897, NH, fabrieksarbeider, ovl. te Beerta op 12 jan 1980, tr. te Nieuweschans op 24 mei 1924 Udine Friederike SCHWART, dr. van Jan SCHWART en Anna Maria BERGHUIS, geb. te Jemgum [Duitsland] op 2 feb 1902, ovl. op 25 aug 1991. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Berend, geb. te Nieuweschans op 12 nov 1924, ovl. te Delfzijl op 26 apr 1994, volgt XIIaj
  2.  Anna Maria, geb. te Nieuweschans op 10 jan 1927, ovl. te Reiderland op 11 jul 2002, tr. te Beerta op 21 jan 1950 Jan DELGER, zn. van Duurt DELGER en Martje WOLTERS, geb. te Beerta op 24 apr 1923, ovl. te Winschoten op 14 sep 2009. 
  3.  Hendrik, geb. te Nieuw Beerta op 10 jul 1928, ovl. te Winschoten op 9 jan 2009, volgt XIIak
  4.  Jan, geb. te Nieuw Beerta op 13 feb 1932, ovl. te Baflo op 22 dec 1989, volgt XIIal

XIp.  Siefko Pieter JAGER, zn. van Pieter JAGER (Xd) (arbeider) en Trientje FLINK (dienstmeid), geb. te Westerlee op 21 jun 1880, arbeider (1904), schipper a.b. "Drie gebroeders", ovl. te Oude Pekela op 16 mrt 1971, tr. te Oude Pekela op 2 apr 1904 Foktje VEEN, dr. van Pieter VEEN en Beike HEMS, geb. te Oude Pekela op 8 apr 1883. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. dochter, geb. te Oude Pekela op 5 dec 1904. 
  2.  Trientje, geb. te Oude Pekela op 15 mrt 1906, ovl. te Pekela op 30 apr 1992, tr. te Oude Pekela op 10 apr 1926 Arend PLOEGER, geb. te Oude Pekela op 20 aug 1903. 
  3.  Beika, geb. te Oude Pekela op 19 jun 1907, ovl. te Oude Pekela op 3 mrt 1910. 
  4.  Pieter Jan, geb. te Oude Pekela op 1 mei 1909. 
  5.  Jan, geb. te Oude Pekela op 18 feb 1911, ovl. te Vlieland op 10 aug 1998, volgt XIIam
  6.  Siefko Berend, geb. te Oude Pekela op 15 jul 1913, tr. te Oude Pekela op 12 aug 1939 E. SCHREUDER
  7.  Beike, geb. te Oude Pekela op 26 sep 1914, ovl. te Groningen op 11 dec 1999, tr. te Oude Pekela op 21 aug 1937 Harm HUT, geb. te Slochteren op 4 aug 1911. 
  8.  Eppo, geb. te Oude Pekela op 19 sep 1916, ovl. te Oude Pekela op 29 sep 2001, volgt XIIan
  9.  Hendrikien, geb. te Emmen op 21 jan 1918, ovl. te Oude Pekela op 25 aug 2005, tr. te Oude Pekela op 7 nov 1936 Swier DELGER, geb. circa 1914, ovl. circa 1984. 
  10.  Harm Marten, geb. te Emmen op 8 mrt 1920, tr. te Harlingen op 30 okt 1947 P. van der HEIDE
  11.  Fokko, geb. te Harlingen op 8 mrt 1922, tr. te Oude Pekela op 20 jan 1945 Lienie KUIPER
  12.  Berend, geb. te Oude Pekela op 15 feb 1924, ongehuwd, ovl. te Stadskanaal op 25 jul 1995. 

XIq.  Eppo JAGER, zn. van Pieter JAGER (Xd) (arbeider) en Trientje FLINK (dienstmeid), geb. te Westerlee op 3 mrt 1889, arbeider, ovl. op 17 jan 1960, tr. te Oude Pekela op 9 mei 1914 Hillechien ELLING, dr. van Evert ELLING en Imke SAGEL, geb. te Oude Pekela op 14 feb 1893, ovl. op 19 feb 1960. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter, geb. te Oude Pekela op 5 dec 1914, ovl. te Winschoten op 22 jan 2000, volgt XIIao
  2.  Imke, geb. te Oude Pekela op 3 aug 1919, ovl. te Stadskanaal op 24 feb 2008, tr. te Oude Pekela op 12 jul 1944 Derk Jans van der VEEN, geb. op 24 mrt 1910, ovl. te Oude Pekela op 5 jan 1985. 

XIr.  Jan JAGER, zn. van Pieter JAGER (Xd) (arbeider) en Trientje FLINK (dienstmeid), geb. te Westerlee op 25 sep 1897, arbeider, ovl. te Winschoten op 30 jan 1986, tr. te Oude Pekela op 12 okt 1918 Geessien KONING, dr. van Hindrik KONING en Anna Engelina ALVERING, geb. te Oude Pekela op 16 aug 1898. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Trientje, geb. te Oude Pekela in feb 1919, ovl. te Westerlee op 3 jun 1919. 
  2.  Trijntje, geb. te Scheemda op 7 apr 1920. 
  3.  Hindrik, geb. te Veendam op 10 jul 1925, tr. te Scheemda op 7 mrt 1946 Jantje VEEN, dr. van Uko VEEN en Willemtje KRUIZE. 
  4.  Pieter, geb. te Veendam op 31 jul 1927, ovl. te Winschoten op 15 nov 2007, volgt XIIap
  5.  Anno Engel, geb. te Veendam op 25 jun 1929, tr. te Scheemda op 30 aug 1951 J. NIEUWOLD

XIs.  Jan JAGER, zn. van Hindrik Jans JAGER (Xe) (arbeider) en Anna MULDER (arbeidster), geb. te Nieuwolda op 29 mrt 1863, brugwachter; stroschipper, ovl. te Hoogkerk op 14 jul 1923, tr. te Nieuwolda op 7 dec 1882 Grietje van der WAL, dr. van Hinderikus van der WAL en Betje HEER, geb. te Nieuwolda op 4 feb 1863, dienstmeid, ovl. te Hoogkerk op 23 jan 1932, begr. te Hoogkerk op 29 jan 1932. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna, geb. te Nieuwolda op 9 mei 1883, dienstmeid, ovl. te Wagenborgen op 17 okt 1967, tr. te Nieuwolda op 17 dec 1904 Jan ROELFSEMA, geb. te Wagenborgen op 14 mei 1882, arbeider, ovl. op 18 jun 1973. 
  2.   Henderikus1, geb. te Nieuwolda op 14 nov 1884, ovl. te Groningen op 29 mrt 1971, volgt XIIaq
  3.  Bettje, geb. te Nieuwolda op 30 okt 1886, ovl. te Wagenborgen op 20 sep 1972, tr. te Nieuwolda op 24 feb 1906 Sikko SMIT, geb. te Farmsum op 13 aug 1876, arbeider, ovl. te Wagenborgen op 7 jul 1950. 
  4.  Henderika, geb. te Nieuwolda op 7 jan 1889, ovl. te Nieuwolda op 29 mrt 1892. 
  5.  Hendrik, geb. te Nieuwolda op 29 dec 1893, ovl. te Groningen op 4 jul 1981, volgt XIIar
  6.  Harmina, geb. te Nieuwolda op 16 jan 1896, ovl. te Groningen op 20 jun 1973, tr. (1) te Groningen op 16 aug 1915, (gesch. te Groningen op 17 mrt 1928) Lambertus BAKKER, geb. te Vlagtwedde op 14 okt 1889, tr. (2) te Groningen op 13 apr 1950 Harm Gerrit RIETMA, geb. op 17 nov 1887, ovl. te Groningen op 17 apr 1955. 
  7.  levenloze zoon, geb. en ovl. te Nieuwolda op 14 jul 1898. 
  8.  Zwaantje, geb. te Nieuwolda op 14 jul 1898, ovl. te Leeuwarden op 10 jun 1910. 
  9.  Jan, geb. te Nieuwolda op 2 aug 1899, ovl. te Nieuwolda op 1 nov 1900. 
  10.  Foskea, geb. te Nieuwolda op 12 dec 1901, ovl. te Groningen op 29 mei 1967, tr. te Groningen op 13 sep 1926 Pieter KOOI, geb. te Groningen op 3 jan 1895, ovl. te Groningen op 17 feb 1966. 
  11.  levenloos kind, geb. en ovl. te Nieuwolda op 2 sep 1903. 
  12.  Jan, geb. te Oude Pekela op 23 mei 1905, ovl. te Groningen op 23 aug 1931, volgt XIIas
  13.  Berend, geb. te Winsum op 1 jul 1907, ovl. te Amsterdam op 27 mei 1961, volgt XIIat

XIt.  Hindrik JAGER, zn. van Hindrik Jans JAGER (Xe) (arbeider) en Anna MULDER (arbeidster), geb. te Nieuwolda op 9 apr 1864, brugwachter, ovl. te Odoorn op 9 nov 1930, tr. (1) te Nieuwolda op 26 mei 1888 Anje VISWAT, dr. van Wilko VISWAT en Aaltje BROESDER, geb. te Wagenborgen op 11 dec 1868, boerenmeid, ovl. te Nieuw Scheemda op 1 mrt 1891. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna, geb. te Nieuw Scheemda op 28 dec 1888. 
  2.  Aaltje, geb. te Nieuw Scheemda op 16 feb 1891, ovl. te Nieuw Scheemda op 19 feb 1891. 
  Hindrik JAGER, tr. (2) te Nieuwolda op 17 nov 1894 Atje van der KAMP, dr. van Derk van der KAMP en Hindrikje van de WAL, geb. te Midwolda op 24 apr 1871, dienstmeid, ovl. te Wildervank op 17 sep 1922. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Derk, geb. te Midwolda op 4 nov 1893, tr. te Veendam op 30 sep 1922 Annechie Anna DRENT, dr. van Jacob DRENT en Remmina van DIJKEN, geb. te Veendam op 23 jun 1899. 
  2.  Hindrik, geb. te Nieuwolda op 14 sep 1895, ovl. te Veendam op 21 mrt 1975, volgt XIIau
  3.  Hilko, geb. te Nieuwolda op 11 okt 1897, ovl. te Muntendam op 23 aug 1977, volgt XIIav
  4.  Hindriktje, geb. te Eexta op 19 dec 1899, ovl. te Groningen op 2 apr 1982, tr. te Gieten op 6 okt 1922 Harm TINGEN, zn. van Geert TINGEN en Johanna WOLTERS, geb. te Gieten op 13 mei 1891, ovl. te Assen op 8 jun 1976. 
  5.  Eltje, geb. te Linderveld op 15 okt 1901. 
  6.  Egbert, geb. te Ambt Hardenberg op 13 dec 1903, ovl. te Coevorden op 2 jul 1908. 
  Hindrik JAGER, tr. (3) te Coevorden op 6 mrt 1908 Zwaantien MEIJERINK, dr. van Jan Hindrik MEIJERINK en Aaffien KLOK, geb. te Coevorden op 31 dec 1872, ovl. te Wildervank op 17 sep 1922. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna Foskea Pieternella (Annie), geb. te Nieuwolda op 27 apr 1911, ovl. te Stadskanaal op 7 okt 1992, tr. (1) te Odoorn op 20 sep 1929, (gesch. te Odoorn op 23 jul 1938) Hindrikus van WEERDEN, geb. te Veendam op 1 apr 1902, kleermaker, ovl. te Veendam op 5 jan 1982, tr. (2) te Odoorn op 2 jun 1939 Willem MULDER, geb. te Odoorn op 3 mrt 1908, ovl. te Odoorn op 19 apr 1977. 
  2.  Filippus, geb. te Wildervank op 1 apr 1915, ovl. te Valthermond (gem. Odoorn) op 31 okt 1964, volgt XIIaw
  Hindrik JAGER, tr. (4) te Odoorn op 26 jan 1924 Jansje RAAD, dr. van Jan RAAD en Kundina WIND, geb. te Wagenborgen op 7 jan 1864. 

XIu.  Jan JAGER, zn. van Jakob Jans JAGER (Xf) (brugwachter, schipper) en Suzanna GRIMMIUS (dienstmeid), geb. te Nieuwolda op 17 apr 1882, wegwerker, schipper, ovl. te Nieuwolda op 23 mei 1947, tr. te Nieuwolda op 25 mei 1907 Grietje BAPTIST, dr. van Christiaan BAPTIST en Hindriktje OLTHOF, geb. te Nieuw Scheemda op 16 dec 1879, ovl. op 18 jan 1973. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jakob, geb. te Nieuwolda op 4 mrt 1908, ovl. te Scheemda op 8 nov 1990, volgt XIIax
  2.  Hindertje, geb. te Nieuwolda op 5 mrt 1910, ovl. te Assen op 27 sep 1991, tr. te Nieuwolda op 27 sep 1930 Geert VIEL, geb. te Winschoten op 26 sep 1908, ovl. te Assen op 25 okt 1970. 

XIv.  Klaas JAGER, zn. van Jakob Jans JAGER (Xf) (brugwachter, schipper) en Suzanna GRIMMIUS (dienstmeid), geb. te Nieuwolda op 26 jun 1883, landarbeider, bierhandelaar, ovl. te Delfzijl op 28 okt 1957, tr. te Nieuwolda op 29 okt 1909 Kornelske BEEKHUIS, geb. te Termunten op 16 dec 1886, ovl. te Delfzijl op 17 mei 1931. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Suzanna Knelsina, geb. te Delfzijl op 11 sep 1911, ovl. te Winsum op 4 jun 2003, tr. te Delfzijl op 19 mei 1933 Henderikus Harm HOUWERZIJL, geb. te 't Zandt op 29 okt 1904, magazijnbediende (1933), ovl. te Groningen op 24 feb 1985. 
  2.  Harm Jacob, geb. te Delfzijl op 28 dec 1919, ovl. te Delfzijl op 4 jul 1983, volgt XIIay

XIw.  Cornelis JAGER, zn. van Jakob Jans JAGER (Xf) (brugwachter, schipper) en Suzanna GRIMMIUS (dienstmeid), geb. te Nieuwolda op 12 feb 1886, schipper, landarbeider, arbeider (1933), ovl. te Nieuwolda op 10 sep 1943, tr. te Nieuwolda op 2 mrt 1907 Folste OUDEKERK, dr. van Hilko OUDEKERK en Elizabeth LINGBEEK, geb. te Nieuwolda op 11 apr 1884, ovl. op 5 jun 1979. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Suzanna, geb. te Nieuwolda op 19 mei 1907, ovl. te Appingedam op 23 mrt 1991, tr. te Nieuwolda op 6 apr 1933 Gerhardus WOLTHEK, geb. te Beerta op 30 dec 1906, manufacturier (1933), ovl. te Winschoten op 7 okt 1970. 
  2.  Elizabeth, geb. te Nieuwolda op 22 okt 1908, tr. te Nieuwolda op 20 apr 1933 Bartelt KUIPERS, geb. te Termunten op 27 jan 1908, machinist (1933), ovl. te Wagenborgen op 11 dec 1992. 

XIx.  Fosko JAGER, zn. van Jakob Jans JAGER (Xf) (brugwachter, schipper) en Suzanna GRIMMIUS (dienstmeid), geb. te Nieuwolda op 3 okt 1895, landarbeider, ovl. te Groningen op 6 apr 1984, tr. te Nieuwolda op 21 okt 1916 Elsien POSSEL, dr. van Okko POSSEL en Johanna SOLDAAT, geb. te Nieuwolda op 8 feb 1895, ovl. te Nieuwolda op 5 jul 1957. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jakob, geb. te Nieuwolda op 6 feb 1917, ovl. te Nieuwolda op 22 aug 1981, volgt XIIaz
  2.  Okko, geb. te Nieuwolda op 6 jan 1919, ovl. te Deventer op 23 sep 2000, volgt XIIba
  3.  Jan, geb. te Nieuwolda op 5 jun 1921, ovl. te Nijefurd op 14 jun 1990, volgt XIIbb

XIy.  Kornelis Okko JAGER, zn. van Okko Kornelius JAGER (Xg) (meterweger, korenmeter) en Getruda Johanna NAGENGAST, geb. te Groningen op 3 apr 1878, boekdrukker, rijwiellakker, ovl. te Groningen op 5 dec 1934, tr. Hindertje OLDENHUIS, dr. van Hendrikus OLDENHUIS en Anna TILLEMA, geb. te 't Zandt op 9 feb 1880, ovl. te Groningen op 29 jan 1956. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Okko, geb. te Groningen op 25 apr 1904, ovl. te Rotterdam op 2 sep 1959, volgt XIIbc
  2.  Anna Geertruida, geb. te Groningen op 18 apr 1906, ovl. te Groningen op 14 dec 1985, tr. te Groningen op 18 aug 1961 Jakob KOOPMAN, geb. te Stedum op 3 dec 1913, ovl. op 9 mei 1993, begr. te Westeremden. 

XIz.  Tjabring JAGER, zn. van Hindrik Hindriks JAGER (Xh) (boerenknecht) en Trientje BOSKER (dienstmeid), geb. te Nieuwolda op 8 sep 1865, boerenknecht, ovl. te Midwolda op 19 nov 1937, tr. te Nieuwolda op 2 jun 1888 Mensiena WOLDA, dr. van Willem WOLDA (boerenknecht, arbeider) en Heike VOGT (boerenmeid), geb. te Midwolda op 24 aug 1866, boerenmeid, ovl. te Midwolda op 16 nov 1947, begr. te Midwolda. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Trientje, geb. te Midwolda op 23 sep 1888, ovl. te Midwolda op 6 jun 1895. 
  2.  Willem, geb. te Midwolda op 4 jan 1890, ovl. te Schildwolde op 11 feb 1969, volgt XIIbd
  3.  Heike, geb. te Midwolda op 26 mei 1891, dienstmeid, ovl. te Veendam op 27 sep 1956, tr. te Beerta op 12 jul 1913 Jasper ROLL, zn. van Johannes Jaspers ROLL en Elsien DIJKHUIS, geb. te Oudedijk (gem. Beerta) op 24 nov 1884, kleermaker, ovl. te Veendam op 30 nov 1969. 
  4.  Hindrik, geb. te Oostwold op 25 jan 1893, ovl. te Scheemda op 26 apr 1951, volgt XIIbe
  5.  Trientje, geb. te Midwolda op 6 mrt 1897, dienstmeid, ovl. te Amersfoort op 16 mrt 1971, tr. te Midwolda op 23 mei 1919 Koert MEIJER, geb. te Midwolda op 10 nov 1891, arbeider. 
  6.  Hilko, geb. te Midwolda op 4 jul 1898, ovl. te Midwolda op 16 mei 1968, volgt XIIbf
  7.  Aafko, geb. te Midwolda op 3 nov 1901, ovl. te Midwolda op 12 mrt 1902. 
  8.  Aafko, geb. te Midwolda op 11 jun 1908, ovl. te Midwolda op 28 nov 1962, volgt XIIbg

XIaa.  Hindrik JAGER, zn. van Hindrik Hindriks JAGER (Xh) (boerenknecht) en Trientje BOSKER (dienstmeid), geb. te Nieuwolda op 27 nov 1868, boerenknecht, kippenhandelaar, vrachtrijder, ovl. te Wagenborgen op 3 nov 1948, tr. (1) te Nieuwolda op 16 mei 1891 Martje BUURMA, dr. van Ebbo BUURMA en Annechien HOMAN, geb. te Nieuwolda op 9 mrt 1867, boerenmeid, ovl. te Nieuwolda op 13 feb 1895. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Annechien, geb. te Nieuwolda op 17 aug 1891. 
  2.  Trijntje, geb. te Nieuwolda op 10 feb 1895, ovl. te Groningen op 28 sep 1987, tr. te Termunten op 30 apr 1925 Johannes Dirk TRENNING, geb. te Delfzijl op 3 aug 1894, schilder (1925), ovl. te Groningen op 4 jun 1972. 
  Hindrik JAGER, tr. (2) te Termunten op 19 mei 1905 Hiemke HAAN, dr. van Menko HAAN en Menna van der LAAN, geb. te Wagenborgen op 25 sep 1866, ovl. te Wagenborgen op 22 apr 1938. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Menna, geb. te Groningen op 6 mrt 1906, ongehuwd, ovl. te Groningen op 7 feb 1983. 
  2.  Hendrik, geb. te Groningen op 6 mrt 1906, rijwielhersteller, ovl. op 10 okt 1942, tr. te Utrecht op 22 apr 1936 Aaltje Pieterdina CIRKEL, geb. te Utrecht op 27 feb 1911. 

XIab.  Aafko JAGER, zn. van Hindrik Hindriks JAGER (Xh) (boerenknecht) en Trientje BOSKER (dienstmeid), geb. te Nieuwolda op 16 nov 1873, ovl. te Arnhem op 22 mei 1954, tr. (1) te Norg op 14 jul 1898 Maria van DIJK, dr. van Hanno van DIJK en Martina HUISMAN, geb. te Nieuwe Pekela op 30 jan 1877, ovl. te Eindhoven op 21 feb 1900. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik Hanno, geb. te Arnhem op 26 feb 1898, spoorwegbeambte, tr. te Arnhem op 9 feb 1921 Antoinette Gezina LIESTING, dr. van Hendrikus Theodorus LIESTING en Hermina MAASSEN, geb. te Amsterdam in 1900. 
  2.  Mettina Geertruida, geb. te Eindhoven op 13 feb 1900. 
  Aafko JAGER, tr. (2) te Norg op 31 jan 1902 Wija Martina van DIJK, dr. van Hanno van DIJK en Martina HUISMAN, geb. te Apeldoorn op 7 nov 1883. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hanno Geert Johannes, geb. te Groningen op 25 feb 1902, ovl. te Amersfoort op 31 dec 1986, volgt XIIbh
  2.  Tjabring Jan Engel, geb. te Groningen op 27 aug 1903, ongehuwd, boekhouder Shell, ovl. te Arnhem op 30 jun 1979. 
  3.  Hanno, geb. te Delfzijl op 13 apr 1905, ovl. te Arnhem op 25 sep 1951, volgt XIIbi
  4.  Jan Engel, geb. te Delfzijl op 20 okt 1907, ovl. te Arnhem op 16 apr 1980, volgt XIIbj
  5.  Katrina Maria, geb. te Arnhem op 25 mei 1912, tr. te Arnhem op 19 apr 1950 H.J. ROELOFSEN

XIac.  Hendrik JAGER, zn. van Koenraad JAGER (Xj) (arbeider) en Maria NIEHOFF, geb. te Nieuwolda op 19 jan 1880, arbeider, boerenknecht, ovl. te Winschoten op 10 mrt 1967, tr. te Scheemda op 16 feb 1905 Derkje KAMPHUIS, dr. van Ritzo KAMPHUIS (boerenknecht) en Hinderkien JAGER (dienstmeid), geb. te Nieuw Scheemda op 14 jan 1884, dienstmeid, ovl. te Groningen op 19 mrt 1960. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria, geb. te Wagenborgen op 8 jun 1905, dienstbode, ovl. te Heelsum op 8 apr 1969, tr. te Renswoude op 24 dec 1925 Jan VELDHUIZEN, geb. te Renswoude op 4 aug 1894, ovl. te Ede op 10 mrt 1965. 
  2.  Hinderkien, geb. te Nieuwolda op 11 feb 1908, dienstbode, ovl. te Delfzijl op 23 okt 2000, tr. te Delfzijl op 20 mei 1927 Roelf WOLF, geb. te Delfzijl op 16 jul 1907, landarbeider, ovl. te Delfzijl op 29 jan 1961. 
  3.  Coendina, geb. te Wagenborgen op 16 nov 1910, ovl. te Delfzijl op 15 feb 1991, tr. te Ten Boer op 1 apr 1933 Wigbold KIEL, geb. te Ten Boer op 7 okt 1894, schipper (1933), ovl. te Overschild op 16 dec 1969. 
  4.  Sieka, geb. te Wagenborgen op 1 mei 1913, ovl. te Schildwolde op 28 mrt 2011, relatie Filippus WILTJER, ovl. op 11 mei 1985. 
  5.  Koenraad, geb. te Wagenborgen op 30 jun 1918, volgt XIIbk
  6.  Doodgeb. kind, geb. te Wagenborgen op 9 mrt 1925. 

XIad.  Kobe JAGER, zn. van Koenraad JAGER (Xj) (arbeider) en Maria NIEHOFF, geb. te Nieuwolda op 29 okt 1885, arbeider, ovl. te Delfzijl op 17 apr 1978, tr. te Termunten op 25 aug 1911 Lammechien NAP, geb. te Oostwold op 30 okt 1887, dienstmeid, ovl. te Groningen op 11 jun 1952. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Koendina, geb. te Wagenborgen op 28 aug 1911, ovl. te Delfzijl op 10 sep 1991, tr. te Delfzijl op 30 mrt 1934 Jan Pieter WOLF, geb. te Delfzijl op 14 jan 1912, transportarbeider (1934), ovl. te Delfzijl op 9 okt 1977. 
  2.  Grietje Maria, geb. te Wagenborgen op 1 mei 1913, ovl. te Appingedam op 7 nov 1999, tr. op 28 jun 1935 Lukas BROEKEMA, geb. te Delfzijl op 4 mei 1910, ovl. te Delfzijl op 26 aug 1970. 
  3.  Maria, geb. te Wagenborgen op 7 jan 1917, ovl. te Delfzijl op 16 apr 2001, tr. te Delfzijl op 13 jun 1941 Albert DIJKHUIS, geb. te Delfzijl op 29 aug 1917, ovl. te Delfzijl op 2 okt 1974. 
  4.  Andreas, geb. te Wagenborgen op 1 feb 1919, ovl. te Farmsum op 16 mei 1998, volgt XIIbl
  5.  Engeltje, geb. te Woldendorp (gem. Termunten) op 20 mrt 1921, ovl. te Wagenborgen op 9 mei 2003, tr. te Delfzijl op 25 jul 1941 Tjaart Siemon NIEHOF, geb. te Termunten op 25 nov 1921. 
  6.  Koenraad, geb. te Scheveklap (gem. Wagenborgen) op 1 feb 1924, ovl. te Wagenborgen op 5 sep 2004, volgt XIIbm
  7.  Lammechiena Jacoba, geb. te Scheveklap (gem. Wagenborgen) op 21 jan 1927, tr. te Delfzijl op 30 okt 1953 K. BOSKER
  8.  Jakoba Lammechiena, geb. te Appingedam op 22 dec 1928, tr. te Delfzijl op 21 dec 1951 A. de BOER
  9.  Hendrik, geb. te Delfzijl op 10 nov 1933, ovl. te Delfzijl op 19 mrt 2004, volgt XIIbn

XIae.  Jan JAGER, zn. van Koenraad JAGER (Xj) (arbeider) en Maria NIEHOFF, geb. te Nieuwolda op 3 jan 1890, schoenmaker, grossier, ovl. te Ede op 2 apr 1975, tr. te Doorwerth op 6 jun 1914 Heintje VERSTEEG, dr. van Gijsbertus VERSTEEG en Gijsbertje HEIJ, geb. te Ede op 27 jan 1896, dienstbode. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gijsbertha Maria, geb. te Ede op 26 dec 1918, tr. te Ede op 13 mrt 1941 P.J. SCHOEMAKER
  2.  Coenraad Gijsbertus, geb. te Ede op 22 jun 1922, tr. te Ede op 5 jul 1945 A.B. SCHOEMAKER
  3.  Gijsbertus, geb. te Ede op 2 jan 1926. 
  4.  Heintje, geb. te Ede op 3 jan 1932, tr. te Ede op 17 jun 1953 J. VISSER

Generatie XII

XIIa.  Harm JAGER, zn. van Berend JAGER (XIa) en Geertruida van der PAARD, geb. te Termunten op 13 nov 1881, arbeider, ovl. te IJmuiden op 9 dec 1964, tr. te Termunten op 24 dec 1912 Geertje de GROOT, dr. van Jan de GROOT en Christina WENKE, geb. te Woldendorp (gem. Termunten) op 9 dec 1884, ovl. te Woldendorp (gem. Termunten) op 16 aug 1965. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Berendina Geertruida, geb. te Termunten op 4 apr 1912, ovl. te Amsterdam op 23 sep 1977, tr. te IJmuiden op 13 mrt 1930 Antonie Jacob de HAAS, geb. te Velsen op 19 nov 1907. 
  2.  Jan, geb. te Termunten op 5 jul 1913, elektricien, ovl. te Amsterdam op 23 jun 1946, tr. te Amsterdam op 27 dec 1944 Jacoba Maria Alberta ZIJLSTRA, geb. te Schoten op 9 aug 1922. 
  3.  Berend, geb. te Termunten op 17 feb 1916, ovl. te Amsterdam op 10 okt 1985, volgt XIIIa
  4.  Kornelis, geb. te Woldendorp (gem. Termunten) op 5 aug 1918, ovl. te Velsen op 28 dec 1997, volgt XIIIb
  5.  Geertruida, geb. te Woldendorp (gem. Termunten) op 2 nov 1920, ovl. te Appingedam op 4 apr 1984, tr. (1) te Velsen op 1 mei 1940 Hartog DEEN, geb. te Utrecht op 1 okt 1916, ovl. te Velsen op 25 sep 1942, tr. (2) te Velsen op 16 mei 1946 Aaltien HENDRIKSEN, geb. te Harderwijk op 25 jan 1915, ovl. te Woldendorp (gem. Termunten) op 30 nov 1977. 
  6.  Harm, geb. te Woldendorp (gem. Termunten) op 7 jan 1923, ovl. te Woldendorp (gem. Termunten) op 26 mrt 1925. 
  7.  Jantje Jacobina, geb. te Woldendorp (gem. Termunten) op 22 apr 1926, ovl. te Woldendorp (gem. Termunten), tr. te Termunten op 29 apr 1948 Jan HILLENGA, geb. op 8 aug 1921, landarbeider, ijzervlechter, ovl. te Termunten op 5 jul 1961. 

XIIb.  Hindrik JAGER, zn. van Berend JAGER (XIa) en Geertruida van der PAARD, geb. te Oterdum op 26 mrt 1891, landarbeider, bootwerker, bouwvakken, ovl. te Wagenborgen op 9 mei 1968, tr. (1) te Termunten op 15 aug 1913 Grietje SCHUITEMA, dr. van Jan SCHUITEMA en Dina DOESBURG, geb. te Delfzijl op 18 sep 1894, fabriekarbeidster in Assen, ovl. te Delfzijl op 12 apr 1955. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Dina, geb. te Delfzijl op 16 feb 1914, ovl. te Delfzijl op 11 dec 2003, tr. te Delfzijl op 11 nov 1938 Pieter Martinus VEENTJER, geb. te Appingedam op 17 nov 1911, ovl. te Appingedam op 26 apr 1998. 
  2.  Geertruida, geb. te Delfzijl op 18 jul 1916, ovl. te Delfzijl op 7 feb 1917. 
  3.  Berend, geb. te Delfzijl op 6 mrt 1918, ovl. te Rotterdam op 11 jun 1983, volgt XIIIc
  4.  Jan, geb. te Delfzijl op 12 mei 1922, ovl. te Groningen op 17 feb 1981, volgt XIIId
  5.  Hindrik, geb. te Delfzijl op 11 okt 1923, ovl. te Delfzijl op 30 mrt 1924. 
  6.  Hindrik, geb. te Delfzijl op 30 apr 1926, ovl. te Farmsum op 17 mrt 1987, volgt XIIIe
  Hindrik JAGER, tr. (2) te Termunten op 12 okt 1956 Anna MULDER, geb. te Termunten op 5 jul 1889, ovl. te Wagenborgen op 7 jul 1975. 

XIIc.  Geert JAGER, zn. van Berend JAGER (XIa) en Geertruida van der PAARD, geb. te Termunten op 10 jul 1903, grondwerker, ovl. te Farmsum op 8 apr 1954, tr. Trijntje OOSTERWOLD, dr. van Jan OOSTERWOLD en Wubbechien BOSKER, geb. te Termunten op 23 dec 1909. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Berend Jan, geb. te Termunten op 10 jun 1931, ovl. te Appingedam op 6 nov 2007, volgt XIIIf
  2.  Jan Geert, geb. te Termunten op 23 mrt 1944. 

XIId.  Hindrik JAGER, zn. van Geert JAGER (XIb) (boerenknecht, dagloner) en Grietje HEKMAN, geb. te Heveskes op 8 dec 1893, stoker GEB, machinist, ovl. te Groningen op 21 sep 1979, tr. te Delfzijl op 26 jan 1917 Wopke POSTEMA, dr. van Hendrik POSTEMA en Janneke NIEBORG, geb. te Farmsum op 17 sep 1893. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geert, geb. te Delfzijl op 31 aug 1918, ovl. te Groningen op 1 jun 1999, volgt XIIIg
  2.  Hindrik, geb. te Delfzijl op 26 feb 1920, tr. te Groningen op 28 dec 1950 I. ROSEMA
  3.  Jacob, geb. te Delfzijl op 19 mrt 1920, tr. te Groningen op 31 aug 1944 J. BIJMA
  4.  Janneke Grietje, geb. te Groningen op 27 jun 1923, ovl. te Groningen op 9 aug 2008, tr. (1) te Groningen op 30 jan 1958 Johannes Theodorus KRAUTS, tr. (2) Simen Freerk BEEKHUIS
  5.  Beerend, geb. te Groningen op 15 jul 1928, volgt XIIIh

XIIe.  Jacob JAGER, zn. van Geert JAGER (XIb) (boerenknecht, dagloner) en Grietje HEKMAN, geb. te Heveskes op 8 nov 1897, dagloner (1918); elektricien, ovl. te Ede op 6 sep 1958, tr. te Delfzijl op 6 sep 1918 Stijntje de VRIES, dr. van Johannes de VRIES en Trijntje van der HAAK, geb. te Kollum op 21 apr 1898, ovl. te Ede op 21 apr 1982. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Grietje, geb. te Opwierde (gem. Appingedam) op 27 dec 1918, ovl. te Opwierde (gem. Appingedam) op 28 dec 1918. 
  2.  Johannes, geb. te Opwierde (gem. Appingedam) op 3 dec 1919, ovl. te Ede op 16 okt 1997, volgt XIIIi
  3.  Grietje, geb. te Doorwerth op 16 mei 1921, tr. te Ede op 29 okt 1947 Hendrik J. VERHAAFF, geb. op 13 dec 1918. 
  4.  Geert, geb. te Ede op 3 jul 1925, volgt XIIIj
  5.  Hendrik, geb. te Ede op 27 dec 1927, ovl. te Ede op 11 mei 2010, volgt XIIIk
  6.  Berend Lammert, geb. te Ede op 24 aug 1930, ovl. te Ede op 9 dec 1983, volgt XIIIl
  7.  Trijntje, geb. te Ede op 12 dec 1932, ovl. te Amsterdam op 1 apr 2010, tr. te Ede op 28 nov 1956 Johannes David BEEN, geb. te Amsterdam op 26 jun 1931, ovl. te Amsterdam op 13 jul 1993. 
  8.  Harm Jasper (Harm), geb. te Ede op 10 jun 1935, volgt XIIIm
  9.  Aafje Anne, geb. te Ede op 24 nov 1937, tr. Reijer PLANTEGIE, geb. op 26 jan 1937. 

XIIf.  Berend JAGER, zn. van Geert JAGER (XIb) (boerenknecht, dagloner) en Grietje HEKMAN, geb. te Heveskes op 14 nov 1901, landarbeider, ovl. te Groningen op 18 okt 1957, tr. te Delfzijl op 19 okt 1923 Elizabeth Griet HOMMES, geb. te Farmsum op 9 feb 1903, ovl. te Delfzijl op 19 sep 1980. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geert, geb. te Appingedam op 18 jan 1924, ovl. te Delfzijl op 15 apr 2003, volgt XIIIn
  2.  Simon, geb. te Appingedam op 19 mrt 1925. 
  3.  Hendrik, geb. te Slochteren op 2 jul 1926. 
  4.  Hindriktje, geb. te Delfzijl op 11 jun 1928, tr. te Delfzijl op 7 jul 1951 Wubbo VOS, geb. te Termunten op 17 apr 1927. 
  5.  Jacob, geb. te Delfzijl op 9 feb 1930, ovl. te Delfzijl op 24 jun 1994, volgt XIIIo
  6.  Grietje Trijntje, geb. te Delfzijl op 30 dec 1931, tr. te Delfzijl op 17 okt 1953 K. PAAPST
  7.  Tiderikus, geb. te Delfzijl op 1 jan 1941, ongehuwd, ovl. te Haren op 30 nov 2003. 

XIIg.  Harm JAGER, zn. van Geert JAGER (XIb) (boerenknecht, dagloner) en Grietje HEKMAN, geb. te Heveskes op 13 mei 1912, landarbeider/metaalbewerker, ovl. te Delfzijl op 8 sep 1984, tr. te Delfzijl op jan 1933 Geerdina WEZEL, dr. van Tjark WEZEL en Grietje ROZEVELD, geb. te Borgsweer (gem. Termunten) op 17 okt 1915. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Tjark, geb. te Heveskes op 13 mei 1934, ovl. te Delfzijl op 22 mrt 1992, volgt XIIIp
  2.  Jurrien, geb. te Groningen op 11 mrt 1935, ovl. te Groningen op 1 apr 1935. 
  3.  Grietje, geb. te Delfzijl op 7 dec 1939, ovl. te Groningen op 26 apr 1946. 

XIIh.  Johannes JAGER, zn. van Obbo JAGER (XIc) (boerenknecht) en Leentje NIEBOER, geb. te Delfzijl op 5 feb 1896, verzekeringsagent, ovl. te Peelo op 15 dec 1964, tr. te Emmen op 8 sep 1926 Maartje Wilkolina van der HEIDE, dr. van Johan Anthoon van der HEIDE en Gerritje HENSEN, geb. te Weststellingwerf op 20 dec 1899, ovl. te Peelo op 15 dec 1964. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Obbo Anthoon, geb. te Groningen op 5 jan 1929, ovl. te Alkmaar op 27 jan 1997, volgt XIIIq
  2.  Gerretje Leentje, geb. te Groningen op 24 aug 1935, adm.medewerkster. 

XIIi.  Hindrik JAGER, zn. van Obbo JAGER (XIc) (boerenknecht) en Leentje NIEBOER, geb. te Delfzijl op 17 sep 1906, ovl. te Buchenwald(DL) op 13 aug 1942, tr. te Delfzijl op 28 sep 1940 Aaltje SMIT, dr. van Bonno Tjapko SMIT en Wemke van der LAAN, geb. te Delfzijl op 10 jan 1918, ovl. te Groningen op 2 jul 1978. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Wemke Leentje, geb. te Delfzijl op 30 mrt 1941, tr. te Delfzijl op 8 apr 1959 Jan KETTING, geb. te Schiedam op 8 mei 1938. 

XIIj.  Marinus JAGER, zn. van Obbo JAGER (XIc) (boerenknecht) en Leentje NIEBOER, geb. te Delfzijl op 13 aug 1910, bode (1932), vrachtrijder, huisschilder, expediteur, ovl. te Delfzijl op 15 dec 1990, tr. te Assen op 23 mei 1932 Jacoba MULDER, dr. van Egbert MULDER (gemeentewerkman) en Jobkoien DRENT, geb. te Assen op 7 jun 1912, dienstbode (1932). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Obbo Egbert, geb. te Termunten op 23 sep 1932, ovl. te Groningen op 28 mrt 2002, volgt XIIIr
  2.  Egbert, geb. te Termunten op 31 jan 1934, ovl. te Termunten op 22 okt 1989, volgt XIIIs
  3.  Leentje Obbegina, geb. te Termunten op 8 mrt 1937, tr. te Delfzijl op 21 jan 1959 Haijo TUIL, geb. te Delfzijl op 29 nov 1935, kustvaartkapitein. 
  4.  Jacoba Egberdina, geb. te Termunten op 8 mrt 1937, ovl. te Termunten op 7 apr 1937. 
  5.  Hindrik, geb. te Delfzijl op 15 aug 1951, student scand.talen, ongehuwd, vertaler, ovl. te Groningen op 11 aug 1982. 

XIIk.  Koert JAGER, zn. van Koert JAGER (XId) (boerenknecht) en Jantje SCHUITEMA, geb. te Delfzijl op 20 jul 1907, ovl. te Meppel op 12 feb 1996, tr. te Meppel op 30 apr 1932 Klasientje Antje SPIERENBURG, dr. van Jakob SPIERENBURG en Johanna POLLING, geb. te Assen op 23 aug 1910, ovl. te Meppel op 4 mrt 1993. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willie, geb. te Meppel op 28 sep 1932, tr. Piet HELMERS
  2.  Johanna Jantje, geb. te Meppel op 11 nov 1936. 
  3.  Jacob, geb. te Meppel op 17 aug 1943, volgt XIIIt
  4.  Richard, geb. te Meppel op 9 aug 1946, tr. Marrie PRUNTEL, dr. van Hendrik PRUNTEL en zijn vrouw. 

XIIl.  Hindrik JAGER, zn. van Koert JAGER (XId) (boerenknecht) en Jantje SCHUITEMA, geb. te Delfzijl op 3 aug 1909, huisknecht, chauffeur, portier ziekenhuis, ovl. te Meppel op 23 sep 1991, tr. te Meppel op 27 mei 1933 Willemina Christina SMIT, geb. te Assen op 22 mrt 1912. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Bernard Johannes, geb. te Meppel op 8 sep 1934, tr. te Meppel op 13 aug 1958 G. GELMERS
  2.  Arnold Frederik, geb. te Meppel op 8 jul 1936, tr. te Meppel op 2 dec 1964 J.A. KEIZER
  3.  Elly Margaretha, geb. te Meppel op 23 jan 1938, tr. te Meppel op 21 dec 1961 J.M. WIETING

XIIm.  Hendrik Berend JAGER, zn. van Hendrik Eppo JAGER (XIe) (havenarbeider, bootwerker) en Okina BIJLEVELD (dienstmeid), geb. te Delfzijl op 27 aug 1908, bezorger/grondwerker, ovl. te Duisburg [Duitsland] op 14 jan 1945, tr. te Rotterdam op 3 sep 1941 Tannetje BOS, geb. te Rotterdam op 19 mrt 1916. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Okina, geb. te Rotterdam op 27 jul 1943. 

XIIn.  Hendrik Berend (Henk) JAGER, zn. van Derk JAGER (XIf) (postbeambte) en Johanna Cornelia (Jo) NAEREBOUT, geb. te 's Gravenhage op 27 dec 1909, NH, secretaris ANDO, ovl. te Vleuten op 31 dec 1993, begr. te Vleuten op 5 jan 1994, tr. te Voorburg op 14 sep 1937 Helena Adriana (Lena) LABRIE, dr. van Adrianus LABRIE en Catharina Maria CLAUS, geb. te 's Gravenhage op 5 feb 1911, ovl. te Utrecht op 21 mrt 1989. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Frank Derk Adrianus (Frank), geb. te Wateringen op 20 feb 1939, ovl. op 9 jan 2003, volgt XIIIu
  2.  Hans, geb. te Rijswijk op 28 okt 1942, volgt XIIIv
  3.  Annemarie, geb. te Rijswijk op 18 nov 1944, tr. te Rijswijk op 4 dec 1963 Geert Berend (Geert) BROEKSTRA, zn. van Geert BROEKSTRA en Berendje BOEVE, geb. te Naarden op 10 apr 1942, ovl. te Hoorn op 20 okt 2006, begr. te Grootebroek op 26 okt 2006. 
  4.  Benjamin (Ben), geb. te Rijswijk op 16 aug 1947, volgt XIIIw
  5.  Koert Joris (Koert), geb. te Rijswijk op 23 apr 1949, ovl. te De Bilt op 19 nov 1969. 
  6.  Else, geb. te Rijswijk op 24 aug 1953, tr. te De Bilt op 31 okt 1974 Bernard Frederik (Ben) LASSING, zn. van Frederik Jan LASSING en Irene HOLMES, geb. te Den Helder op 25 apr 1949. 

XIIo.  Christiaan Johannes (Chris) JAGER, zn. van Derk JAGER (XIf) (postbeambte) en Johanna Cornelia (Jo) NAEREBOUT, geb. te Leiden op 7 jun 1922, bankemployee NIB, ovl. te 's Gravenhage op 14 jun 1992, begr. te 's Gravenhage op 18 jun 1992, tr. te 's Gravenhage op 12 apr 1949, kerk.huw. (NH) te 's Gravenhage op 12 apr 1949 Jeanne Wilhelmina (Jeanne) BODAAN, dr. van Jacobus Cornelis BODAAN en Elisabeth Cornelia PAFF, geb. te 's Gravenhage op 23 mei 1919, naaister, doktersassistente. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacobus Derk (Dik), geb. te 's Gravenhage op 8 mrt 1950, volgt XIIIx
  2.  Johanna Elisabeth Cornelia (Annelies), geb. te 's Gravenhage op 11 okt 1951, tandartsassistente; eigenaar Tandentent, tr. (1) te 's Gravenhage op 18 mei 1972 Eduard Cornelis (Ed) van VLIET, zn. van Johannes Laurens Victor van VLIET en Maria Louise Christina KUENKELER, geb. te 's Gravenhage op 27 feb 1947, ambtenaar VROM, tr. (2) te 's Gravenhage op 17 nov 2000 Drs. Hendrik (Henk) WESTERHOF, zn. van Hendrik WESTERHOF en Louise Wilhelmine MATTHIJSSEN, geb. te Amsterdam op 5 feb 1949, tandarts; eigenaar Tandentent. 
  3.  Onno Christiaan (Onno), geb. te 's Gravenhage op 17 feb 1954, taalverwerker; mede-eigenaar taalbureau Jager&Neyndorf. 

XIIp.  Eppo JAGER, zn. van Kornelius JAGER (XIg) (voerman, tapper) en Hillechien de GRIES (dienstmeid), geb. te Scheemda op 19 apr 1897, arbeider, voerman, fabrieksarbeider, ovl. te Finsterwolde op 4 apr 1965, tr. te Oude Pekela op 26 feb 1921 Jantina MEIJER, dr. van Joseph MEIJER en Tietje WESTER, geb. te Oude Pekela op 9 feb 1900. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Kornelius, geb. te Scheemda op 2 feb 1922, ovl. te Winschoten op 24 jul 2003, volgt XIIIy
  2.  Tietje, geb. te Westerlee op 24 sep 1923. 
  3.  Johannes, geb. te Westerlee op 18 okt 1927, ovl. te Stadskanaal op 11 mrt 2001, volgt XIIIz
  4.  Hillechien, geb. te Westerlee op 12 apr 1930, tr. te Scheemda op 20 nov 1954 Johann KUIPER, geb. op 2 mei 1927, ovl. op 14 aug 1998, begr. te Termunten. 
  5.  Grietje, geb. te Westerlee op 17 jun 1934, ovl. te Groningen op 2 apr 1937. 
  6.  Grietje, geb. te Westerlee op 13 jul 1938, tr. te Scheemda op 13 sep 1958 M. LUTTJEBOER

XIIq.  Sybrand JAGER, zn. van Kornelius JAGER (XIg) (voerman, tapper) en Hillechien de GRIES (dienstmeid), geb. te Westerlee op 20 aug 1901, boerenarbeider, fabrieksarbeider, houtbewerker, ovl. te Groningen op 23 jul 1981, tr. te Wildervank op 12 aug 1922 Klaartje KOEKOEK, dr. van Jan KOEKOEK en Luppina EISSES, geb. te Wildervank op 22 apr 1902. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Kornelius, geb. te Wildervank in nov 1922, ovl. te Anloo op 9 jan 1923. 
  2.  Luppina, geb. te Anloo op 2 mrt 1924. 
  3.  Hillechien, geb. te Wildervank op 18 jun 1927, ovl. te Groningen op 17 jan 1928. 
  4.  Hillechien, geb. te Wildervank op 20 apr 1929, tr. te Wildervank op 7 mei 1955 L. van BREDA
  5.  Jan, geb. te Wildervank op 1 mei 1934, ovl. te Veendam op 4 dec 1999, volgt XIIIaa

XIIr.  Jan JAGER, zn. van Kornelius JAGER (XIg) (voerman, tapper) en Hillechien de GRIES (dienstmeid), geb. te Westerlee op 8 sep 1905, arbeider, pakhuisknecht graanhandel, ovl. te Stadskanaal op 30 jun 1982, tr. te Veendam op 1 sep 1928 Swaantje KNIGGE, geb. op 22 apr 1910, ovl. te Veendam op 15 jul 1978. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Kornelis, geb. te Scheemda op 9 feb 1929, ovl. te Scheemda op 12 feb 1929. 
  2.  Pieter, geb. te Wildervank op 31 aug 1933, ovl. te Groningen op 24 nov 1999, tr. te Muntendam op 24 mei 1958 Margaretha Hillechien HUISMAN, geb. te Muntendam op 13 jul 1934, ovl. te Veendam op 17 jan 2005. 

XIIs.  Berend JAGER, zn. van Kornelius JAGER (XIg) (voerman, tapper) en Hillechien de GRIES (dienstmeid), geb. te Scheemda op 14 feb 1908, arbeider, chauffeur, ovl. te Vriescheloo op 13 apr 1988, tr. (1) te Zuidbroek op 23 dec 1933 Anje de VRIES, dr. van Jan de VRIES en Trijntje BLAAUW, geb. op 3 feb 1900, ovl. te Groningen op 10 mei 1951. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Kornelius, geb. te Westerlee op 6 jun 1934, tr. te Wildervank op 29 nov 1958 H. van der SLUIS
  Berend JAGER, tr. (2) te Veendam op 20 dec 1952 Catharina PLAGGENBORG, dr. van Tonnis PLAGGENBORG en Catharina FOEKENS, geb. te Musselkanaal (gem. Onstwedde) op 26 okt 1914, ovl. op 12 jun 1993. 

XIIt.  Hendrik Eppo JAGER, zn. van Pieter JAGER (XIh) (verversknecht, schilder) en Anna TONKES (dienstmeid), geb. te Noordbroek op 9 sep 1906, huisschilder, ovl. te Zuidbroek op 10 jan 1985, tr. te Noordbroek op 9 apr 1931 Stijntje JANSEN, dr. van Johannes JANSEN en Anje KOLK, geb. te Zuidbroek op 13 jul 1907, ovl. te Zuidbroek op 17 okt 1968. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Johannes, geb. te Zuidbroek op 21 mei 1932. 
  2.  Johannes Pieter, geb. te Zuidbroek op 24 jan 1935, tr. te Zuidbroek op 15 dec 1961 T. VEENTJER

XIIu.  Eppo Hendrik (Eppo) JAGER, zn. van Pieter JAGER (XIh) (verversknecht, schilder) en Anna TONKES (dienstmeid), geb. te Zuidbroek op 9 dec 1915, ovl. te Delft op 28 dec 2002, tr. te Maassluis op 21 mrt 1946, (gesch. te Maassluis op 11 jan 1983) Hillechien Trijntje (Hilde) BUITENKAMP, dr. van Jan BUITENKAMP en Aaltje MEIJER, geb. te Noordbroek op 21 jul 1924. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Pieter Hittjo, geb. te Delft in sep 1946, ovl. te Delft op 6 jan 1947. 
  2.  Aaltje Anna (Ada), geb. in 1949, tr. Henk de RUITER
  3.  Anna Aaltje (Anja), geb. te Delft op 11 jan 1950, ovl. te Gorinchem op 9 jan 2009, tr. Marwil HORST
  4.  Irene, geb. in 1951, tr. (1) Benjamin PLAZIER, tr. (2) Armin M÷LLER
  5.  Jan Pieter, geb. te Delft op 22 nov 1954, ovl. te Rijswijk op 9 sep 1971. 

XIIv.  Allie JAGER, zn. van Pieter JAGER (XIh) (verversknecht, schilder) en Anna TONKES (dienstmeid), geb. te Noordbroek op 20 sep 1917, schippersknecht, grondwerker, fabrieksarbeider, ovl. te Veendam op 22 jun 1977, tr. te Zuidbroek op 16 jun 1945 Jantje KOK, geb. te Zuidbroek op 4 sep 1923, ovl. op 7 sep 2010. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter, geb. te Zuidbroek op 2 feb 1946, tr. te Hoogezand-Sappemeer op 13 dec 1968 H. H. CLOBUS
  2.  Jantje, geb. te Zuidbroek op 5 feb 1947, tr. te Oosterbroek op 11 feb 1966 R. SNIJDER
  3.  Arie Jan, geb. te Zuidbroek op 7 okt 1949, tr. te Oosterbroek op 17 dec 1971 G. LANTING
  4.  Jan Arie, geb. te Zuidbroek op 26 jul 1952, tr. te Oosterbroek op 21 feb 1975 E.E. van WEERDEN
  5.  Allie, geb. te Zuidbroek op 26 jul 1959. 

XIIw.  Pieter JAGER, zn. van Pieter JAGER (XIh) (verversknecht, schilder) en Anna TONKES (dienstmeid), geb. te Noordbroek op 11 dec 1926, ovl. te Enschede op 29 apr 2009, tr. (1) te Enschede op 28 aug 1954, (gesch. te Enschede op 9 mei 1979) Grietje Hilberta BOXEM, geb. te Enschede op 14 jan 1929. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna, geb. te Enschede op 15 jun 1955. 
  Pieter JAGER, tr. (2) te Enschede op 11 sep 1980, (gesch. te Enschede op 5 nov 1999) Hermina Aleida BOS, geb. te Enschede op 5 jul 1937. 

XIIx.  Berend JAGER, zn. van Berend JAGER (XIi) (wisselwachter NS) en Andriessie HOOGHUIS, geb. te Sappemeer op 13 nov 1906, ovl. te Groningen op 22 jul 1995, tr. te Haren op 6 mei 1933 Harmina OTTENS, geb. te Borger op 6 okt 1911, ovl. te Groningen op 6 dec 2010. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Berend Egbert, geb. te Groningen op 23 apr 1937, volgt XIIIab

XIIy.  Berend JAGER, zn. van Remko JAGER (XIj) (smidsknecht, monteur ketelfabriek) en Jantje COSTMEIJER, geb. te Veendam op 31 jul 1902, monteur, ketelmaker, ovl. te Veendam op 5 mrt 1939, tr. te Veendam op 19 jun 1926 Derkje ABEE, dr. van Pieter ABEE en Geertje VENEMA, geb. te Veendam op 18 aug 1904, ovl. te Veendam op 3 sep 1996. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Berendina Geertje, geb. te Veendam op 26 mei 1939, ovl. te Veendam op 7 apr 2008, tr. te Veendam op 8 dec 1961 Jans van DIJK, geb. te Gasselte op 3 mei 1936. 
  2.  Jantje, geb. te Veendam op 9 jun 1939, tr. te Veendam op 28 jun 1958 Harm TOREN, geb. te Scheemda op 30 apr 1932. 

XIIz.  Karel JAGER, zn. van Remko JAGER (XIj) (smidsknecht, monteur ketelfabriek) en Jantje COSTMEIJER, geb. te Veendam op 28 feb 1905, machinist NS, ovl. te Vlagtwedde op 12 apr 1987, tr. te Veendam op 5 aug 1931 Kornelia LAMAIN, dr. van Hendrik LAMAIN en Annechina Klaassiena KLATTER, geb. te Veendam op 9 dec 1906. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Remko, geb. te Zwolle op 28 jul 1933, volgt XIIIac

XIIaa.  Remko JAGER, zn. van Remko JAGER (XIj) (smidsknecht, monteur ketelfabriek) en Jantje COSTMEIJER, geb. te Veendam op 7 mei 1913, tekenaar NS, ovl. te Zuidbroek op 6 jul 1992, tr. te Zuidbroek op 31 jul 1937 Hendrika Kassina (Rika) VOS, geb. te Muntendam op 24 sep 1915. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Berend, geb. te Amsterdam op 6 apr 1939, volgt XIIIad
  2.  Janneke, geb. te Amsterdam op 16 dec 1943, ovl. in 1987, tr. te Amsterdam op 28 okt 1966 Gert W. VERHOEVE
  3.  Remko, geb. te Amsterdam op 9 aug 1945, volgt XIIIae

XIIab.  Gerhardus Jan JAGER, zn. van Eppo JAGER (XIk) (seinhuiswachter, spoorwegwerker) en Tjadda TAKENS, geb. te Beerta op 4 okt 1903, timmerman, ovl. te Groningen op 17 jul 1981, tr. te Hoogezand op 28 aug 1926 Siema KALSBEEK, dr. van Klaas KALSBEEK en Grietje GEORG, geb. te Hoogezand op 27 jan 1908. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Berend Hendrik, geb. te Westerbroek op 17 feb 1927, ovl. te Veendam op 28 jul 1986, volgt XIIIaf
  2.  Grietje (Grť), geb. te Hoogezand op 24 jun 1929, tr. te Hoogezand op 26 nov 1955 Jan BONT, zn. van Hindrik BONT (arbeider (1925)) en Derkien JAGER, geb. te Scheemda op 24 jul 1925, ovl. te Hoogezand op 7 jan 1991. 
  3.  Tjadda Eppina, geb. te Hoogezand op 29 jul 1934, tr. te Hoogezand op 13 okt 1956 G. POR

XIIac.  Jan JAGER, zn. van Eppo JAGER (XIk) (seinhuiswachter, spoorwegwerker) en Tjadda TAKENS, geb. te Westerwijtwerd (gem. Middelstum) op 2 sep 1908, slagersknecht, ovl. te 's Gravenhage op 23 mei 1968, tr. (1) te 's Gravenhage op 25 nov 1931, (gesch. te 's Gravenhage op 4 feb 1958) Andrea Berendina POSTHUMA, geb. te Winsum op 18 apr 1912. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Henk, geb. te 's Gravenhage op 20 apr 1932, tr. te 's Gravenhage op 4 aug 1955 A. BERLOTH
  2.  Annie, geb. te 's Gravenhage op 14 nov 1933, tr. te 's Gravenhage op 30 nov 1959 G. PLAS
  3.  Andrea Jantina, geb. te 's Gravenhage op 1 nov 1944. 
  Jan JAGER, tr. (2) te 's Gravenhage op 28 mei 1958 Leentje FLUIT, geb. te Oude Tonge op 10 sep 1916. 

XIIad.  Harm JAGER, zn. van Harm JAGER (XIm) (spoorwegarbeider, ploegbaas NS) en Marieke GERNAAT, geb. te Meeden op 8 jan 1920, ovl. te Harderwijk op 5 jul 2004, tr. te Woldendorp (gem. Termunten) op 1 jun 1946 Abeltje van der LAAN, dr. van Epko Pieter van der LAAN en Abeltje PATHUIS, geb. te Termunten op 15 nov 1918. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Harm Epko Pieter, geb. te Bodegraven op 9 dec 1946, volgt XIIIag
  2.  Epko Pieter Harm, geb. te Gouda op 13 jun 1957. 

XIIae.  Berend Pieter JAGER, zn. van Harm JAGER (XIm) (spoorwegarbeider, ploegbaas NS) en Marieke GERNAAT, geb. te Martenshoek op 27 mrt 1927, leraar handv.LTS, ovl. te Zutphen op 30 jan 1983, tr. te Zutphen op 2 sep 1953 Bets Wilhelmina van der WAL, dr. van Egbertus Wilhelmus van der WAL en Jantje Egberta ZWARTHOFF, geb. te Zutphen op 20 mei 1927. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Egbertus, geb. te Zutphen op 24 mei 1956. 
  2.  Peter, geb. te Zutphen op 3 mei 1960. 

XIIaf.  Berend JAGER, zn. van Martinus JAGER (XIn) (landbouwersknecht, bediende, petroleumventer) en Teetje de VRIES, geb. te Medemblik op 21 sep 1918, tr. te Medemblik op 15 jul 1939 Trijntje NOTA, dr. van Jan NOTA en Sjoerdje de GROOT, geb. te Sneek op 2 jan 1920. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Sjoerdje Martina, geb. te Deventer op 12 nov 1939, GK, emigreert naar V.S, tr. te Hoofddorp op 8 jul 1959 Antonie van der STELT, zn. van Leendert van der STELT en Wilhelmina VOOGT, geb. te Hoofddorp circa 1940, heftruckchauffeur. 
  2.  Teetje Berendina, geb. te Beverwijk op 16 mrt 1941, GK, tr. te Hoofddorp op 20 sep 1960 Mettinus Anthonie BOOGAARD, zn. van Pieter BOOGAARD en Metje CUYLENBURG, geb. te Haarlemmermeer op 18 sep 1936, aannemer. 
  3.  Gretha Janna, geb. te Beverwijk op 24 mei 1942, GK, tr. te Hoofddorp op 19 jul 1962 Cornelis van den BURGT, zn. van Willem van den BURGT en Agatha VUYK, geb. te Nieuw Amstel op 3 dec 1937, buschauffeur. 
  4.  Trijntje Jacoba, geb. te Beverwijk op 23 jun 1943, GK, tr. te Hoofddorp op 24 nov 1965 Jan KROON, zn. van Willem KROON en Cilia HARSKAMP, geb. te Rijnsaterwoude op 28 jan 1942, belastingambtenaar. 

XIIag.  Willem JAGER, zn. van Martinus JAGER (XIn) (landbouwersknecht, bediende, petroleumventer) en Teetje de VRIES, geb. te Medemblik op 6 apr 1921, kraandrijver Hoogovens, tr. te Driehuis-Westerveld op 6 jul 1953 Sjuttje RENSINK, dr. van Albertus Heinrich RENSINK en Inkje BLEEKER, geb. te Stavoren op 23 sep 1928. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Martinus, geb. te Driehuis-Westerveld op 25 feb 1954, psycholoog. 
  2.  Albertus Heinrich, geb. te Beverwijk op 10 jul 1956, verpleger, tr. te Nunspeet op 11 dec 1984 Metje ONGERSMA, dr. van Koene Luitzen ONGERSMA en Froukje de BOER, geb. te Drachten op 5 sep 1957, verpleegster. 
  3.  Berend, geb. te Beverwijk op 1 aug 1958, medewerker winkelbedrijf, tr. te Beverwijk op 10 dec 1986 Simone TUYP, dr. van Evert Johannes TUYP en Hennie van der BORN, geb. te Beverwijk op 10 dec 1986, cassiere winkelbedrijf. 
  4.  Inge, geb. te Beverwijk op 23 mrt 1960, tr. te Beverwijk op 2 mrt 1979 Wander Hermanus WOLTERMAN, zn. van Johannes WOLTERMAN en Catharina Clasina Wilhelmina WASSINK, geb. te Beverwijk op 13 mrt 1948, metaaldraaier. 

XIIah.  Pieter JAGER, zn. van Martinus JAGER (XIn) (landbouwersknecht, bediende, petroleumventer) en Teetje de VRIES, geb. te Medemblik op 25 jul 1924, GK, bedieningsman Hoogovens, tr. te Medemblik op 7 jun 1947 Maria JANSE, dr. van Abraham JANSE en Christoffelina Willemina v DIJKE, geb. te Oud Vossemeer op 10 dec 1927. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Christoffelina Willemina, geb. te Medemblik op 5 dec 1947, GK, tr. te Medemblik op 19 mei 1967 Teunis RUSTENBURG, zn. van Klaas RUSTENBURG en Dieuwertje VIJN, geb. te Opperdoes op 18 jun 1946, monteur. 
  2.  Teetje, geb. te Medemblik op 16 apr 1949, tr. te Medemblik op 15 mrt 1968 Willem Antony Pieter REYNHOUT, zn. van Pieter Johannes REYNHOUT en Sara van HERK, geb. te Wieringen op 5 dec 1946, inkoper groothandel. 
  3.  Grietje, geb. te Medemblik op 30 okt 1950, tr. te Medemblik op 12 dec 1969 Simon MAZEREEUW, zn. van Jan MAZEREEUW en Antje KLAVER, geb. te Opperdoes op 5 jul 1947, timmerman. 
  4.  Abraham, geb. te Medemblik op 9 okt 1959, GK, groepsleider, tr. te Alkmaar op 27 mei 1983 Margaretha Jolanda HONDEMA, dr. van Jan HONDEMA en Marrigje DEKKER, geb. te Texel op 15 jun 1960, ziekenverzorgster. 

XIIai.  Reindert JAGER, zn. van Martinus JAGER (XIn) (landbouwersknecht, bediende, petroleumventer) en Teetje de VRIES, geb. te Medemblik op 10 aug 1931, trambestuurder, tr. te Wervershoof op 2 jan 1951 Divera MOLENAAR, dr. van Wouter MOLENAAR en Catharina DEGELING, geb. te Wervershoof op 5 jan 1927. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Theresia Maria, geb. te Wervershoof op 9 sep 1950, GK, tr. te Naarden op 30 mrt 1983 Willem Dirk Jacobus ZAAL, zn. van Willem ZAAL en Jacoba SCHONAGEN, geb. te Amsterdam op 27 sep 1952, chauffeur. 
  2.  Martina Catharina, geb. te Wervershoof op 15 jan 1957. 

XIIaj.  Berend JAGER, zn. van Hendrik JAGER (XIo) (fabrieksarbeider) en Udine Friederike SCHWART, geb. te Nieuweschans op 12 nov 1924, elektricien, ovl. te Delfzijl op 26 apr 1994, tr. Jetsina SMID, dr. van Jan Doedo SMID en Trijntje JANSEN, geb. te Beerta op 27 mei 1928. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik Jan Doedo, geb. te Delfzijl op 25 okt 1958, ongehuwd, ovl. te Zuidlaren op 7 aug 2006. 

XIIak.  Hendrik JAGER, zn. van Hendrik JAGER (XIo) (fabrieksarbeider) en Udine Friederike SCHWART, geb. te Nieuw Beerta op 10 jul 1928, ovl. te Winschoten op 9 jan 2009, tr. te Beerta op 20 apr 1957 Anna Hillechiena SCHELTENS, dr. van Otto SCHELTENS en Aaltje HOLZEBOS, geb. te Beerta op 15 nov 1930. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Alida, geb. te Groningen op 18 jun 1962, ovl. te Stadskanaal op 7 feb 2012, begr. te Winschoten op 13 feb 2012, relatie (1) JONKER, tr. (2) Menco BRADER

XIIal.  Jan JAGER, zn. van Hendrik JAGER (XIo) (fabrieksarbeider) en Udine Friederike SCHWART, geb. te Nieuw Beerta op 13 feb 1932, onderwijzer, ambtenaar gemeentesecretarie, ovl. te Baflo op 22 dec 1989, tr. te Nieuweschans op 30 okt 1964 Wilhelmina BEVING, dr. van Engelke BEVING en M. ROL, geb. te Nieuweschans op 2 mei 1938. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Ewout Wilfred Valentijn (Ewout), geb. te Groningen op 26 mrt 1976. 
  2.  Sigrid Mirjam Isabella (Sigrid), geb. te Winschoten op 7 jul 1978. 

XIIam.  Jan JAGER, zn. van Siefko Pieter JAGER (XIp) (arbeider (1904), schipper a.b. "Drie gebroeders") en Foktje VEEN, geb. te Oude Pekela op 18 feb 1911, ovl. te Vlieland op 10 aug 1998, tr. te Texel op 18 mrt 1932 Geertje JURJENS, geb. te Texel op 20 jan 1916, ovl. te Vlieland op 31 mei 1990. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Fokje, geb. te Texel op 30 apr 1932. 
  2.  Gerrit Hendrik, geb. te Vlieland op 15 okt 1937. 
  3.  Jan, geb. te Vlieland op 13 nov 1946. 

XIIan.  Eppo JAGER, zn. van Siefko Pieter JAGER (XIp) (arbeider (1904), schipper a.b. "Drie gebroeders") en Foktje VEEN, geb. te Oude Pekela op 19 sep 1916, ovl. te Oude Pekela op 29 sep 2001, tr. te Oude Pekela op 27 mei 1950 Meina IMMENGA, geb. te Oude Pekela op 3 jan 1920, ovl. te Oude Pekela op 19 jan 2002. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Henderika (Rika), geb. te Groningen op 28 mrt 1951, tr. Jannes
  2.  Siefko Pieter, geb. te Groningen op 28 mrt 1951, ongehuwd, ovl. te Oude Pekela op 3 jan 1999. 

XIIao.  Pieter JAGER, zn. van Eppo JAGER (XIq) (arbeider) en Hillechien ELLING, geb. te Oude Pekela op 5 dec 1914, ovl. te Winschoten op 22 jan 2000, tr. te Scheemda op 27 mei 1944 Trientje DIJK, geb. te Winschoten op 19 jun 1918. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Eppo, geb. te Oude Pekela op 16 dec 1944. 
  2.  Harm, geb. te Oude Pekela op 28 jun 1952. 
  3.  Pieter, geb. te Oude Pekela op 24 mrt 1954. 

XIIap.  Pieter JAGER, zn. van Jan JAGER (XIr) (arbeider) en Geessien KONING, geb. te Veendam op 31 jul 1927, ovl. te Winschoten op 15 nov 2007, tr. te Midwolda op 11 jul 1952 Tetje MULDER, geb. te Scheemda op 22 mei 1931, ovl. te Oude Pekela op 16 jul 2007. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan, geb. te Veendam op 11 sep 1958. 

XIIaq.   Henderikus JAGER1, zn. van Jan JAGER (XIs) (brugwachter; stroschipper) en Grietje van der WAL (dienstmeid), geb. te Nieuwolda op 14 nov 1884, schipper, ovl. te Groningen op 29 mrt 1971, tr. te Groningen op 27 dec 1906 Geessien FOEKENS1, dr. van Harm FOEKENS en Grietje KAAP, geb. te Groningen op 7 mei 1886, ovl. te Groningen op 13 jun 1966, begr. te Groningen op 18 jun 1966. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan, geb. te Oude Pekela op 11 apr 1907, ovl. te Groningen op 22 mrt 1989, volgt XIIIah
  2.  Grietje, geb. te Groningen op 20 jul 1908, ovl. te Groningen op 12 apr 1999, tr. te Groningen op 8 sep 1927 Kornelis Pieter MIDDEL, geb. te Slochteren op 12 jun 1903, ovl. te Groningen op 1 okt 1982. 
  3.  Hendrik, geb. te Veendam in 1911, ovl. te Groningen op 21 feb 1917. 
  4.  Harmke, geb. te Groningen in jan 1912, ovl. te Groningen op 5 feb 1912. 
  5.  Harm, geb. te Oude Pekela op 15 jan 1913, ovl. te Fugen [Oostenrijk] op 26 jun 1974, volgt XIIIai
  6.  Henderikus, geb. te Groningen op 5 nov 1914, schipper, chauffeur, heibaas, ovl. te Groningen op 13 jan 1990, begr. te Groningen op 17 jan 1990, tr. te Groningen op 11 jan 1937 Marie BOORSMA, geb. te Franeker op 4 apr 1915, ovl. te Groningen op 15 mrt 2001, begr. te Groningen op 20 mrt 2001. 
  7.   Albert, geb. te Groningen in sep 1916, ovl. te Zandeweer gem. Kantens op 30 nov 19161
  8.  Hendrik Albert, geb. te Wildervank in aug 1918, ovl. te Groningen op 15 mei 1920. 
  9.  Grietje, geb. te Groningen op 15 nov 1919, tr. te Groningen op 30 dec 1940 G. WESSEL
  10.  Albert, geb. te Hoogkerk op 1 feb 1922, ovl. te Arnhem op 27 jan 2006, volgt XIIIaj
  11.  Henderik, geb. te Groningen op 25 jun 1924, ovl. te Groningen op 4 aug 1999, volgt XIIIak
  12.  Jacoba, geb. te Groningen op 21 dec 1925, ovl. te Groningen op 11 mei 2008, begr. te Groningen op 16 mei 2008, tr. Anno Jan SLOOTS, geb. te Groningen op 12 jun 1922, ovl. te Groningen op 23 sep 1964, begr. te Groningen op 28 sep 1964. 
  13.  Anne, geb. te Groningen op 28 mrt 1927, ovl. te Groningen op 8 mrt 1929. 
  14.  Adriaan, geb. te Groningen op 19 apr 1929, ovl. te Groningen op 12 sep 2005, volgt XIIIal

XIIar.  Hendrik JAGER, zn. van Jan JAGER (XIs) (brugwachter; stroschipper) en Grietje van der WAL (dienstmeid), geb. te Nieuwolda op 29 dec 1893, schipper, opperman Ned. Heide Mij, ovl. te Groningen op 4 jul 1981, tr. te Groningen op 16 okt 1919 Elizabeth de JONGE, dr. van Willem de JONGE en Aaltje KLEINMAN, geb. te Odoorn op 8 apr 1899, ovl. te Groningen op 24 jun 1980. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Grietje, geb. te Uithuizen op 17 okt 1920, ovl. te Groningen op 2 aug 2000, tr. (1) te Groningen op 16 okt 1941, (gesch. te Groningen op 13 dec 1955) Bouke BEEN, geb. te Groningen op 16 jun 1919, tr. (2) te Utrecht op 17 okt 1956, (gesch. te Utrecht op 4 apr 1968) Marinus Johannes MUIJSSON, geb. te Rotterdam op 23 nov 1918. 
  2.  Willem, geb. te Uithuizen op 2 mrt 1922, ovl. te Groningen op 22 aug 1998, volgt XIIIam
  3.  Jantina, geb. te Uithuizermeeden op 6 feb 1924, tr. te Groningen op 16 mei 1946 H. MOERMAN
  4.  Aaltje, geb. te Groningen op 12 mei 1925, ovl. te Groningen op 20 apr 1998, tr. te Groningen op 24 dec 1945 Gerrit DALING, geb. te Smilde op 23 nov 1919, ovl. te Anloo op 22 jul 1982. 
  5.  Hendrikus, geb. te Hoogkerk op 16 okt 1926, ovl. te Hoogezand-Sappemeer op 21 jan 2004, volgt XIIIan
  6.  Hendrik, geb. te Groningen op 1 dec 1928, ovl. te Groningen op 7 jan 1929. 
  7.  Hendrik, geb. te Groningen op 22 dec 1930, ovl. te Groningen op 2 okt 2002, volgt XIIIao
  8.  Anna, geb. te Groningen op 12 jun 1935. 
  9.  Elizabeth, geb. te Groningen op 9 aug 1937, tr. te Groningen op 19 aug 1961 D. van der MOLEN

XIIas.  Jan JAGER, zn. van Jan JAGER (XIs) (brugwachter; stroschipper) en Grietje van der WAL (dienstmeid), geb. te Oude Pekela op 23 mei 1905, schipper, grondwerker, ovl. te Groningen op 23 aug 1931, tr. te Hoogkerk op 8 nov 1924 Aukje BRUINSMA, dr. van Alle BRUINSMA (schipper) en Jinke WAGT, geb. te Oosterwolde op 4 dec 1903, ovl. te Groningen op 13 mei 1969. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan, geb. te Groningen op 18 apr 1925, ovl. te Groningen op 6 jan 2004, volgt XIIIap
  2.  Alle, geb. te Groningen op 8 mrt 1928, ovl. te Groningen op 29 mrt 2013, volgt XIIIaq
  3.  Jantina, geb. te Groningen op 2 sep 1931, tr. te Groningen op 6 mei 1955 G. HOMAN

XIIat.  Berend JAGER, zn. van Jan JAGER (XIs) (brugwachter; stroschipper) en Grietje van der WAL (dienstmeid), geb. te Winsum op 1 jul 1907, grondwerker, binnenschipper, ovl. te Amsterdam op 27 mei 1961, tr. te Groningen op 3 mei 1928 Nantje STRATING, dr. van Eildert Warntje STRATING (grondwerker, schipper, groentenhandelaar) en Nijske FLEDDERMAN, geb. te Ulrum op 16 mrt 1908, ovl. te Amsterdam op 2 okt 1974. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan, geb. te Groningen op 13 jul 1929, tr. te Zwolle op 6 jul 1950 S. SMID
  2.  Geessien, geb. te Delfzijl op 3 feb 1931, ovl. te Delfzijl op 6 feb 1931. 
  3.  Eildert Warntje, geb. te Groningen op 7 mrt 1934. 
  4.  Nijske, geb. te Groningen op 19 dec 1941. 

XIIau.  Hindrik JAGER, zn. van Hindrik JAGER (XIt) (brugwachter) en Atje van der KAMP (dienstmeid), geb. te Nieuwolda op 14 sep 1895, ovl. te Veendam op 21 mrt 1975, tr. te Wildervank op 19 feb 1921 Grietje KUIPER, dr. van Albert KUIPER en Frouwke SCHOKKENBROEK, geb. te Wildervank op 17 mrt 1894, ovl. te Wildervank op 13 mei 1966. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik, geb. te Wildervank op 22 jul 1922, ovl. te Veendam op 17 jul 1986, volgt XIIIar
  2.  Frouwke, geb. te Wildervank op 23 aug 1923, ovl. te Deventer op 12 jul 2010, tr. te Deventer op 10 mrt 1949 Reinder Jurjen KAP, geb. te Wildervank op 26 jun 1923, ovl. te Deventer op 21 jan 2007. 
  3.  Antje, geb. te Wildervank op 16 apr 1929. 

XIIav.  Hilko JAGER, zn. van Hindrik JAGER (XIt) (brugwachter) en Atje van der KAMP (dienstmeid), geb. te Nieuwolda op 11 okt 1897, lompensorteerder, ovl. te Muntendam op 23 aug 1977, tr. te Veendam op 26 mei 1923 Martje BRONGERS, dr. van Berend BRONGERS en Grietje AUWEN, geb. te Muntendam op 5 jun 1901, dienstbode. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Berend, geb. te Wildervank op 20 apr 1924. 
  2.  Hindrik, geb. te Veendam op 16 dec 1925, tr. te Veendam op 24 aug 1950 J.A.M.N. van WEES
  3.  Harm, geb. te Veendam op 23 mei 1928. 
  4.  Derk, geb. te Muntendam op 11 apr 1933, ovl. te Groningen op 28 jan 1998, volgt XIIIas
  5.  Hilko, geb. te Muntendam op 22 apr 1939, ovl. te Tynaarlo op 30 dec 2007, volgt XIIIat

XIIaw.  Filippus JAGER, zn. van Hindrik JAGER (XIt) (brugwachter) en Zwaantien MEIJERINK, geb. te Wildervank op 1 apr 1915, slagersknecht, kruidenier, ovl. te Valthermond (gem. Odoorn) op 31 okt 1964, tr. te Odoorn op 28 aug 1939 Eefke de BOER, geb. te Odoorn op 8 jan 1920. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Wilhelmina Berendina, geb. te Valthermond (gem. Odoorn) op 27 mrt 1941. 
  2.  Berend Hindrik, geb. te Valthermond (gem. Odoorn) op 13 apr 1943. 

XIIax.  Jakob JAGER, zn. van Jan JAGER (XIu) (wegwerker, schipper) en Grietje BAPTIST, geb. te Nieuwolda op 4 mrt 1908, landarbeider, ovl. te Scheemda op 8 nov 1990, tr. te Finsterwolde op 7 dec 1945 Lokje BRUINS, geb. te Finsterwolde op 5 apr 1920. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Grietje, geb. te Nieuwolda op 1 feb 1947, tr. te Delfzijl op 26 jan 1968 Aries SMIT
  2.  Geertruida, geb. te Nieuwolda op 11 jun 1949, verpleegster, tr. te Delfzijl op 20 dec 1973 P.J. KUIPER

XIIay.  Harm Jacob JAGER, zn. van Klaas JAGER (XIv) (landarbeider, bierhandelaar) en Kornelske BEEKHUIS, geb. te Delfzijl op 28 dec 1919, kraandrijver, machinist, ovl. te Delfzijl op 4 jul 1983, tr. te Delfzijl op 5 jul 1941 Jenneke TE KAMP, geb. te Gorinchem op 11 mei 1920. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Kornelse, geb. te Delfzijl op 9 feb 1942, tr. te Delfzijl op 7 jul 1961 G. BORG
  2.  Jenneke, geb. te Delfzijl op 14 mei 1944, ovl. te Groningen op 4 jun 1946. 
  3.  Klaas, geb. te Delfzijl op 19 mei 1947, tr. te Delfzijl op 8 jun 1973 I. C. BOS

XIIaz.  Jakob JAGER, zn. van Fosko JAGER (XIx) (landarbeider) en Elsien POSSEL, geb. te Nieuwolda op 6 feb 1917, timmerman, bouwbedrijfsleider, ovl. te Nieuwolda op 22 aug 1981, tr. te Vlagtwedde op 30 nov 1946 Lammegien POTZE, geb. te Vlagtwedde op 25 feb 1925. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Fosko, geb. te Nieuwolda op 27 jun 1947. 
  2.  Foskea Elsien, geb. te Nieuwolda op 19 dec 1950, tr. te Nieuwolda op 19 dec 1950 J.E. TOLK
  3.  Elsinus Albert, geb. te Winschoten op 31 okt 1958. 

XIIba.  Okko JAGER, zn. van Fosko JAGER (XIx) (landarbeider) en Elsien POSSEL, geb. te Nieuwolda op 6 jan 1919, ovl. te Deventer op 23 sep 2000, tr. te Groningen op 24 sep 1948 Jantiena HEEMSTRA, geb. te Groningen op 4 feb 1926, ovl. te Zutphen op 8 mrt 1994. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Fosko, geb. te Emmen op 14 jan 1950. 
  2.  Pieter, geb. te Emmen op 25 nov 1953. 

XIIbb.  Jan JAGER, zn. van Fosko JAGER (XIx) (landarbeider) en Elsien POSSEL, geb. te Nieuwolda op 5 jun 1921, kelner, hotelhouder, ovl. te Nijefurd op 14 jun 1990, tr. te Hem Oldeph op 1 mei 1948 Aaltje OSINGA, geb. te Wymbritseradeel op 17 dec 1919. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Fosko Berend, geb. te Hem Oldeph op 14 jul 1948. 
  2.  Bauke, geb. te Gaasterland op 17 nov 1949, tr. te Gaasterland op 13 mei 1971 A. KRIKKE
  3.  Elsien, geb. te Gaasterland op 13 aug 1951. 

XIIbc.  Okko JAGER, zn. van Kornelis Okko JAGER (XIy) (boekdrukker, rijwiellakker) en Hindertje OLDENHUIS, geb. te Groningen op 25 apr 1904, directeur Huis van Bewaring, ovl. te Rotterdam op 2 sep 1959, tr. te Groningen op 28 mei 1931 Matje BOERSMA, dr. van Hendrik BOERSMA (hoofdconducteur NS) en Trijntje BOEREMA, geb. te Groningen op 16 feb 1906. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Trijntje Hendrika, geb. te Ooststellingwerf op 13 apr 1932, tr. op 7 dec 1954 J. RAATJES
  2.  Kornelis Hendrik, geb. te Groningen op 17 jul 1939. 

XIIbd.  Willem JAGER, zn. van Tjabring JAGER (XIz) (boerenknecht) en Mensiena WOLDA (boerenmeid), geb. te Midwolda op 4 jan 1890, tuiniersknecht, landarbeider, ovl. te Schildwolde op 11 feb 1969, tr. te Midwolda op 14 nov 1913 Antje BOVEN, dr. van Derk BOVEN (boerenknecht, arbeider) en Antje NUIS (arbeidster), geb. te Oostwold op 18 feb 1894, arbeidster, ovl. te Schildwolde op 5 jun 1989. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Mensiena, geb. te Midwolda op 15 jun 1914, tr. te Slochteren op 5 mei 1942 Geert NIEHOF, geb. op 20 mrt 1913, ovl. te Pretoria [R.S.A.] op 13 nov 1980. 
  2.  Antje, geb. te Midwolda op 27 jul 1919, ovl. te Slochteren op 19 jun 2007, tr. te Slochteren op 1 mei 1946 Theodoricus Jan WILDEMAN, geb. te Groningen op 1 mrt 1920, ovl. te Slochteren op 21 apr 1997. 
  3.  Tjabring, geb. te Midwolda op 22 jun 1923, ovl. te Schildwolde op 22 jun 1993, volgt XIIIau

XIIbe.  Hindrik JAGER, zn. van Tjabring JAGER (XIz) (boerenknecht) en Mensiena WOLDA (boerenmeid), geb. te Oostwold op 25 jan 1893, boomkweker, ovl. te Scheemda op 26 apr 1951, tr. te Midwolda op 10 nov 1916 Elizabeth DUITSCHER, dr. van Johannes DUITSCHER en Elizabeth FOKKENS, geb. te Midwolda op 23 apr 1896, dienstmeid, ovl. te Scheemda op 25 mrt 1982. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes, geb. te Midwolda op 25 apr 1917, ovl. te Winschoten op 20 sep 1992, volgt XIIIav
  2.  Tjabring, geb. te Midwolda op 19 apr 1919, ovl. te Winschoten op 15 mrt 2006, volgt XIIIaw

XIIbf.  Hilko JAGER, zn. van Tjabring JAGER (XIz) (boerenknecht) en Mensiena WOLDA (boerenmeid), geb. te Midwolda op 4 jul 1898, landarbeider, ovl. te Midwolda op 16 mei 1968, tr. te Midwolda op 14 nov 1924 Tallechien TUIN, dr. van Emo TUIN (arbeider) en Stijntje HOFMEESTER, geb. te Midwolda op 30 jul 1901, ovl. op 17 mei 1977. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Tjabring, geb. te Midwolda op 8 okt 1925, ovl. te Oosterwolde op 17 mrt 2008, tr. te Midwolda op 3 nov 1951 K. WERKMAN
  2.  Stijntje, geb. te Midwolda op 4 dec 1929, tr. te Midwolda op 28 mei 1954 W. POST

XIIbg.  Aafko JAGER, zn. van Tjabring JAGER (XIz) (boerenknecht) en Mensiena WOLDA (boerenmeid), geb. te Midwolda op 11 jun 1908, smid, bankwerker, ovl. te Midwolda op 28 nov 1962, tr. te Midwolda op 23 jun 1933 Harmke ELDERMAN, dr. van Harm ELDERMAN en Berentje MEIJER, geb. te Midwolda op 13 apr 1911. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Mensiena Berentje, geb. te Midwolda op 3 jan 1934, ovl. te Winschoten op 11 sep 2008, tr. te Midwolda op 25 apr 1958 Jan WESTERMAN, ovl. op 27 okt 2006. 
  2.  Harm, geb. te Midwolda op 17 jun 1937. 
  3.  Tjabring, geb. te Midwolda op 2 nov 1941. 
  4.  Berend, geb. te Midwolda op 25 okt 1948. 

XIIbh.  Hanno Geert Johannes JAGER, zn. van Aafko JAGER (XIab) en Wija Martina van DIJK, geb. te Groningen op 25 feb 1902, monteur, horlogemaker, juwelier, ovl. te Amersfoort op 31 dec 1986, tr. (1) te Arnhem op 15 feb 1922, (gesch. te Arnhem op 17 jan 1931) Eijltje HERMANNI, dr. van Siemon HERMANNI en Frouke de VRIES, geb. te Groningen op 14 feb 1903. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Wija Martina, geb. te Arnhem op 24 jul 1922, tr. te Renkum op 27 dec 1945 Jack W. TAYLOR
  2.  Johanna Geertruida, geb. te Arnhem op 26 mei 1924, tr. te Renkum op 27 dec 1945 William J. WALLEE
  3.  Aafko Tjabring, geb. te Arnhem op 6 sep 1925. 
  Hanno Geert Johannes JAGER, tr. (2) te Utrecht op 9 okt 1964 Elisabeth Cornelia LANGEDIJK, geb. te Amsterdam op 28 jan 1931. 

XIIbi.  Hanno JAGER, zn. van Aafko JAGER (XIab) en Wija Martina van DIJK, geb. te Delfzijl op 13 apr 1905, stoker, verwarmingsmonteur, ovl. te Arnhem op 25 sep 1951, tr. te Arnhem op 5 mrt 1926 Hendrika van AURICH, geb. te Muiden op 14 jan 1908. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Alena Theodora Wija, geb. te Arnhem op 1 jun 1926. 
  2.  Aafko Christiaan, geb. te Arnhem op 19 aug 1927. 
  3.  Willem, geb. te Arnhem op 24 jun 1933. 
  4.  Hanno Geert Johannes, geb. te Arnhem op 30 jun 1934, ovl. te Arnhem op 8 aug 1939. 
  5.  Teetje Reina, geb. te Arnhem op 11 feb 1946. 

XIIbj.  Jan Engel JAGER, zn. van Aafko JAGER (XIab) en Wija Martina van DIJK, geb. te Delfzijl op 20 okt 1907, ovl. te Arnhem op 16 apr 1980, tr. te Arnhem op 3 mrt 1937 Martina Aletta Frederika VOGELAAR, geb. te Arnhem op 19 sep 1911. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria, geb. te Arnhem op 16 jun 1941, tr. te Arnhem op 8 aug 1962 J.J.W. RIETBERGEN

XIIbk.  Koenraad JAGER, zn. van Hendrik JAGER (XIac) (arbeider, boerenknecht) en Derkje KAMPHUIS (dienstmeid), geb. te Wagenborgen op 30 jun 1918, winkelbediende, chauffeur, vertegenwoordiger, tr. te Slochteren op 18 sep 1944 Anna Caharina GEERTSEMA, geb. te Beerta op 5 jul 1923. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hillechien, geb. te Slochteren op 22 apr 1945, tr. te Slochteren op 28 nov 1969 K. KIEL

XIIbl.  Andreas JAGER, zn. van Kobe JAGER (XIad) (arbeider) en Lammechien NAP (dienstmeid), geb. te Wagenborgen op 1 feb 1919, ovl. te Farmsum op 16 mei 1998, tr. te Slochteren op 10 mei 1946 Willemtje SAP, geb. te Slochteren op 11 jan 1893. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Kobe Hendrik, geb. te Slochteren op 25 okt 1946. 
  2.  Trijntje Lammechiena, geb. te Delfzijl op 13 aug 1953. 

XIIbm.  Koenraad JAGER, zn. van Kobe JAGER (XIad) (arbeider) en Lammechien NAP (dienstmeid), geb. te Scheveklap (gem. Wagenborgen) op 1 feb 1924, ovl. te Wagenborgen op 5 sep 2004, tr. te Termunten op 18 mrt 1948 Trijntje Maria de WIT, geb. te Termunten op 18 jun 1928. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Josiena Lammechien, geb. te Noordbroek op 20 mei 1949. 
  2.  Lammechien Josiena, geb. te Delfzijl op 18 jan 1954. 

XIIbn.  Hendrik JAGER, zn. van Kobe JAGER (XIad) (arbeider) en Lammechien NAP (dienstmeid), geb. te Delfzijl op 10 nov 1933, ovl. te Delfzijl op 19 mrt 2004, tr. te Appingedam op 22 jul 1955 Trijntje Ybolina SMIT, geb. te Appingedam op 7 jul 1934, ovl. te Delfzijl op 20 nov 1996. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Annie Janneke, geb. te Delfzijl op 27 dec 1957. 
  2.  Ina Andrea, geb. te Delfzijl op 25 sep 1959. 

Generatie XIII

XIIIa.  Berend JAGER, zn. van Harm JAGER (XIIa) (arbeider) en Geertje de GROOT, geb. te Termunten op 17 feb 1916, dekknecht, elektricien, grondwerker, ovl. te Amsterdam op 10 okt 1985, tr. te Amsterdam op 15 mei 1946 Jacoba Johanna KEMMER, geb. te Schiedam op 1 apr 1921. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan, geb. te Amsterdam op 25 aug 1946, ovl. te Amsterdam op 21 jul 1971. 
  2.  Klara Theresia, geb. te Amsterdam op 25 jun 1948. 
  3.  Geertje, geb. te Amsterdam op 29 jan 1952, tr. te Amsterdam op 1 sep 1972 C. MOLENAARS
  4.  Hendrik Herman, geb. te Amsterdam op 6 mei 1954. 
  5.  Berend, geb. te Amsterdam op 19 jan 1957. 

XIIIb.  Kornelis JAGER, zn. van Harm JAGER (XIIa) (arbeider) en Geertje de GROOT, geb. te Woldendorp (gem. Termunten) op 5 aug 1918, ovl. te Velsen op 28 dec 1997, tr. (1) te Velsen op 17 feb 1944, (gesch. te Amsterdam op 6 dec 1957) Wiesje SCHADE, geb. te Velsen op 13 aug 1926. 
  Kornelis JAGER, tr. (2) te Amsterdam op 7 jan 1958 Jacoba Geerlofina MANSCHOT, geb. te Eindhoven op 6 sep 1932. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Kitty Jacoba, geb. te Amsterdam op 23 okt 1958. 
  2.  Kornelius Jans, geb. te Amsterdam op 6 apr 1963. 

XIIIc.  Berend JAGER, zn. van Hindrik JAGER (XIIb) (landarbeider, bootwerker, bouwvakken) en Grietje SCHUITEMA (fabriekarbeidster in Assen), geb. te Delfzijl op 6 mrt 1918, broodbezorger, rijksambtenaar, ovl. te Rotterdam op 11 jun 1983, tr. te Bussum op 1 dec 1948 Aaltje LANDLUST, geb. te Oude Pekela op 23 mrt 1918, ovl. te Rotterdam op 12 mei 2008. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Grietje Christina, geb. te Bussum op 23 jun 1950, tr. te Capelle a/d IJssel op 24 mrt 1972 L. C. van der HUCHT
  2.  Otto Hindrik, geb. te Bussum op 20 jun 1953. 
  3.  Christina Alida, geb. te Bussum op 26 okt 1954. 

XIIId.  Jan JAGER, zn. van Hindrik JAGER (XIIb) (landarbeider, bootwerker, bouwvakken) en Grietje SCHUITEMA (fabriekarbeidster in Assen), geb. te Delfzijl op 12 mei 1922, kantoorbediende, assistent accountant, ovl. te Groningen op 17 feb 1981, tr. te 't Zandt op 29 jul 1951 Martje Aaltje SMIT, geb. te 't Zandt op 12 okt 1922, ovl. te Groningen op 14 jun 2007. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrikje Of Hendertje, geb. te Delfzijl op 22 okt 1952, tr. Astrid? PERFORS
  2.  Hindrik, geb. te Middelstum op 23 mrt 1961. 

XIIIe.  Hindrik JAGER, zn. van Hindrik JAGER (XIIb) (landarbeider, bootwerker, bouwvakken) en Grietje SCHUITEMA (fabriekarbeidster in Assen), geb. te Delfzijl op 30 apr 1926, broodbakker, betonwerker, steigermaker, ovl. te Farmsum op 17 mrt 1987, tr. te 't Zandt op 7 nov 1953, (gesch. te 't Zandt op 15 dec 1967) Aafkelina Henderika RIJKENS, geb. te Appingedam op 28 mei 1930, gesch. 15.12.1967. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aaltje, geb. te Delfzijl op 23 mei 1959. 
  2.  Grietje, geb. te Delfzijl op 8 jun 1961, ovl. te 't Zandt op 18 aug 1967. 

XIIIf.  Berend Jan JAGER, zn. van Geert JAGER (XIIc) (grondwerker) en Trijntje OOSTERWOLD, geb. te Termunten op 10 jun 1931, ovl. te Appingedam op 6 nov 2007, tr. te Appingedam op 31 dec 1957, (gesch. te Appingedam op 21 jun 1978) Aaltje KRANS, geb. te Onstwedde op 9 feb 1935. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geert, geb. te Appingedam op 21 apr 1958. 
  2.  Marten, geb. te Appingedam op 7 apr 1960. 

XIIIg.  Geert JAGER, zn. van Hindrik JAGER (XIId) (stoker GEB, machinist) en Wopke POSTEMA, geb. te Delfzijl op 31 aug 1918, ovl. te Groningen op 1 jun 1999, tr. te Groningen op 8 jun 1942 Grietje MENSINGA, geb. te Groningen op 4 nov 1916, ovl. te Groningen op 23 jan 2011, gecr. te Groningen op 28 jan 2011. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geertdina Lammerdina (Ineke), geb. te Groningen op 12 nov 1945, relatie Rudie
  2.  Greetje Trijntje (Grť), geb. te Groningen op 11 jul 1951, relatie Jan

XIIIh.  Beerend JAGER, zn. van Hindrik JAGER (XIId) (stoker GEB, machinist) en Wopke POSTEMA, geb. te Groningen op 15 jul 1928, tr. te Groningen op 21 dec 1954 Grietje WEESSIES, geb. te Groningen op 18 jul 1924. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacqueline Margreeth, geb. te Groningen op 22 dec 1962, ongehuwd, ovl. te Groningen op 13 mei 2007. 
  2.  Bert, tr. Hanneke
  3.  Chris, volgt XIVa

XIIIi.  Johannes JAGER, zn. van Jacob JAGER (XIIe) (dagloner (1918); elektricien) en Stijntje de VRIES, geb. te Opwierde (gem. Appingedam) op 3 dec 1919, sergeant, ovl. te Ede op 16 okt 1997, tr. te Wageningen op 1 okt 1946 Alberdiena OOSTENDORP, geb. te Wageningen op 17 jul 1920, ovl. te Wageningen op 20 jun 1989. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob, geb. te Wageningen op 10 jul 1954. 

XIIIj.  Geert JAGER, zn. van Jacob JAGER (XIIe) (dagloner (1918); elektricien) en Stijntje de VRIES, geb. te Ede op 3 jul 1925, tr. (1) Carmen Titia CONTRERAS TRABUCCO, dr. van Eleutario CONTRERAS MELGEREJO en Carlota CONTRERAS, geb. te Lula (gem. Hoogezand) op 15 sep 1933, ovl. op 6 sep 1991. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerardo Jacob, geb. te Lula (gem. Hoogezand) op 11 okt 1953, volgt XIVb
  2.  Carmen Marcela, geb. te Lula (gem. Hoogezand) op 15 feb 1955. 
  3.  Harry Manuel (Harry), geb. te Lula (gem. Hoogezand) op 25 nov 1955, ovl. op 29 mei 2001, volgt XIVc
  Geert JAGER, tr. (2) Theresa NN, geb. te San Josť [CostaRica]. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johan, geb. te San Josť [CostaRica]. 

XIIIk.  Hendrik JAGER, zn. van Jacob JAGER (XIIe) (dagloner (1918); elektricien) en Stijntje de VRIES, geb. te Ede op 27 dec 1927, ovl. te Ede op 11 mei 2010, tr. te Ede op 26 aug 1959 Everdina Johanna Maria (Dinie) DRIESSEN, dr. van Jan Willem DRIESSEN en Everdina Johana Maria JANSSEN, geb. te Ede op 1 mei 1936. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leonard, geb. te Ede op 19 feb 1962, volgt XIVd
  2.  Ronald, geb. te Ede op 18 apr 1965, tr. te Boxmeer op 18 apr 1998 Gabrielle Palotte GAYET, dr. van Franklin Leopold GAYET en Yvonne Christine OLMEYER, geb. te Boxmeer op 18 jan 1964. 

XIIIl.  Berend Lammert JAGER, zn. van Jacob JAGER (XIIe) (dagloner (1918); elektricien) en Stijntje de VRIES, geb. te Ede op 24 aug 1930, machinebw, monteur, ambtenaar, ovl. te Ede op 9 dec 1983, tr. te Ede op 5 okt 1955 Elizabeth KERVEL, dr. van Albertus KERVEL en Gijsbertha ROODSELAAR, geb. te Zwijndrecht op 20 mrt 1932. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Berend Lammert, geb. te Ede op 25 nov 1956, tr. te Breda op 25 nov 1985 Catharina Lucia van DOOREN, geb. te Breda op 21 aug 1945. 
  2.  Elizabeth, geb. te Tilburg op 27 apr 1959, tr. te Ede op 24 sep 1981 Harry KLOM, geb. te Ede op 6 feb 1952. 
  3.  Albertus, geb. te 's Hertogenbosch op 1 dec 1964. 

XIIIm.  Harm Jasper (Harm) JAGER, zn. van Jacob JAGER (XIIe) (dagloner (1918); elektricien) en Stijntje de VRIES, geb. te Ede op 10 jun 1935, technisch medewerker TU/E fac. Techn. natuur, tr. te 's Gravenhage op 26 nov 1959 Petronella Wilhelmina Marianne (Nelly) van VOORTHUISEN, dr. van Petrus van VOORTHUISEN en Maria KRUETZEN, geb. te 's Gravenhage op 16 dec 1934. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marianne Stijntje, geb. te Ede op 1 aug 1961, lerares engels. 
  2.  Peter, geb. te Geldrop op 2 aug 1964, volgt XIVe
  3.  Martine, geb. te Geldrop op 1 feb 1967. 
  4.  Sandra, geb. te Geldrop op 26 nov 1970. 

XIIIn.  Geert JAGER, zn. van Berend JAGER (XIIf) (landarbeider) en Elizabeth Griet HOMMES, geb. te Appingedam op 18 jan 1924, ovl. te Delfzijl op 15 apr 2003, tr. te Scheemda op 10 mrt 1949 Geessien BLOEM, geb. te Scheemda op 6 mrt 1924. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Berend, geb. te Farmsum op 3 apr 1950, ovl. te Delfzijl op 28 apr 1993. 
  2.  Bouwke, geb. te Delfzijl op 9 dec 1951. 
  3.  Geert, geb. te Delfzijl op 8 feb 1955. 

XIIIo.  Jacob JAGER, zn. van Berend JAGER (XIIf) (landarbeider) en Elizabeth Griet HOMMES, geb. te Delfzijl op 9 feb 1930, arbeider scheepswerf, varensgezel, ovl. te Delfzijl op 24 jun 1994, tr. te Cockermouth [Groot BrittaniŽ] op 15 okt 1955, (gesch. te Delfzijl op 18 aug 1972) Josephine FISHER, geb. te Grasslot [Groot BrittaniŽ] op 16 aug 1932. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Moira Rose, geb. te Workington [Groot BrittaniŽ] op 1 jul 1955. 
  2.  Sara Willemina, geb. te Delfzijl op 7 apr 1957. 
  3.  JAck, geb. te Delfzijl op 6 mei 1963. 

XIIIp.  Tjark JAGER, zn. van Harm JAGER (XIIg) (landarbeider/metaalbewerker) en Geerdina WEZEL, geb. te Heveskes op 13 mei 1934, machinebankwerker, pijpfitter in de scheepsbouw, ovl. te Delfzijl op 22 mrt 1992, tr. te Delfzijl op 7 feb 1959 Geerdina van DIJK, geb. te Delfzijl op 16 mei 1936. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Grietje, geb. te Delfzijl op 17 jul 1959. 
  2.  Harm, geb. te Delfzijl op 4 feb 1963. 

XIIIq.  Obbo Anthoon JAGER, zn. van Johannes JAGER (XIIh) (verzekeringsagent) en Maartje Wilkolina van der HEIDE, geb. te Groningen op 5 jan 1929, directeur assurantiebedrijf, ovl. te Alkmaar op 27 jan 1997, tr. (1) te Groningen op 10 mei 1955, (gesch. te Groningen op 10 jan 1980) Catharina Ida van der WERF, dr. van Joseph Harmensz van der WERF en Murkje van der WERF, geb. op 12 jul 1933, gesch. januari 1980. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes Jozeph, geb. te Groningen op 27 nov 1955, RK, scheepswerktuigkundige, tr. te Apeldoorn op 13 okt 1978, kerk.huw. (RK) te Apeldoorn op 13 okt 1978 Elisabeth Maria NEULEMAN, dr. van Hendrikus J.Th NEULEMAN en Catharina H.Th.M. de JONG, geb. te Apeldoorn op 27 jun 1956. 
  2.  Monika Maartje Dora, geb. te Apeldoorn op 11 dec 1957, RK, tr. op 5 okt 1979 Albertus de BROUWER, zn. van Jean Lambertus Maria de BROUWER en Pieternella Geertruida GROOT, geb. te Apeldoorn op 27 sep 1956. 
  3.  Edwin Enrico, geb. te Apeldoorn op 18 aug 1960, constructeur, tr. te Apeldoorn op 21 mrt 1986 Grietje WOUDSTRA, geb. op 18 jan 1963. 
  4.  Peter, geb. te Apeldoorn op 5 jan 1962, RK, adm.medewerker. 
  Obbo Anthoon JAGER, tr. (2) te Nieuweschans op 25 apr 1980 Geertje DROST, dr. van Jan Dirk DROST en Maria Katharina MEIJER, geb. te Zaandijk op 31 jan 1940. 

XIIIr.  Obbo Egbert JAGER, zn. van Marinus JAGER (XIIj) (bode (1932), vrachtrijder, huisschilder, expediteur) en Jacoba MULDER (dienstbode (1932)), geb. te Termunten op 23 sep 1932, direktiechauffeur, ovl. te Groningen op 28 mrt 2002, tr. te Groningen op 11 feb 1956 Sietskedina STREURMAN, geb. te Groningen op 11 apr 1935. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacoba, geb. te Appingedam op 4 sep 1956. 
  2.  Marinus (Mario), geb. te Termunten op 7 mrt 1958. 
  3.  Hindrik, geb. te Termunten op 3 feb 1963. 

XIIIs.  Egbert JAGER, zn. van Marinus JAGER (XIIj) (bode (1932), vrachtrijder, huisschilder, expediteur) en Jacoba MULDER (dienstbode (1932)), geb. te Termunten op 31 jan 1934, chauffeur, monteur, NKF-employee, ovl. te Termunten op 22 okt 1989, tr. te Delfzijl op 18 mrt 1959 Aukina van der LAAN, geb. te Peize op 11 mrt 1938. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marinus Jacob, geb. te Appingedam op 18 nov 1959, tr. te Termunten op 18 mrt 1983 Janny DORENBOS, geb. te Termunten op 19 okt 1961. 
  2.  Jakob Marinus, geb. te Delfzijl op 9 sep 1962. 

XIIIt.  Jacob JAGER, zn. van Koert JAGER (XIIk) en Klasientje Antje SPIERENBURG, geb. te Meppel op 17 aug 1943, ambtenaar der PTT, tr. te Meppel op 15 aug 1969 Frederika WESTERHUIS, geb. te Meppel op 30 dec 1946. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Patrick, geb. te Meppel op 16 mrt 1971. 
  2.  Etienne, geb. te Meppel op 22 okt 1975. 

XIIIu.  Frank Derk Adrianus (Frank) JAGER, zn. van Hendrik Berend (Henk) JAGER (XIIn) (secretaris ANDO) en Helena Adriana (Lena) LABRIE, geb. te Wateringen op 20 feb 1939, kok (Kon. Marine), ovl. op 9 jan 2003, tr. te Leidschendam op 2 jul 1963 Anette Caroline (Netty) BRONS, dr. van Cornelis BRONS en Antje de BREE, geb. te Amsterdam op 7 mei 1944. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antje Francisca Helena (Fanny), geb. te Rijswijk op 1 mrt 1964. 
  2.  Peter Frank, geb. te Rijswijk op 28 aug 1966, ovl. te TasmaniŽ [AustraliŽ] op 22 jun 2003. 
  3.  Ronald Alexander, geb. te Rijswijk op 16 sep 1968. 

XIIIv.  Hans JAGER, zn. van Hendrik Berend (Henk) JAGER (XIIn) (secretaris ANDO) en Helena Adriana (Lena) LABRIE, geb. te Rijswijk op 28 okt 1942, accountant, tr. te Rijswijk op 18 mei 1966 Louise Christine (Loes) ALLEBES, dr. van Baptiste Johannes B. ALLEBES en Greta Louise GIJP, geb. op 15 nov 1943, gesch. 17.5.1983. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Deirdre (Didi), geb. te Rijswijk op 26 apr 1967, relatie Marco JONGEJAN
  2.  Steven, geb. te Rijswijk op 14 mrt 1970, projectmanager Housing & Healthcare bij Centric IT Solutions. 

XIIIw.  Benjamin (Ben) JAGER, zn. van Hendrik Berend (Henk) JAGER (XIIn) (secretaris ANDO) en Helena Adriana (Lena) LABRIE, geb. te Rijswijk op 16 aug 1947, etaleur, decorateur, signmaker, designer, tr. (1) te Rijswijk in 1966, (gesch. te Rijswijk op 3 aug 1973) Maria Josina Elisabeth (Marjo) van RENNES, dr. van Martinus Petrus van RENNES en Grietje van ZIJDERVELD, geb. te Rijswijk op 1 mei 1946. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Yvonne, geb. te 's Gravenhage op 20 sep 1966. 
  2.  Eelco, geb. te 's Gravenhage op 13 sep 1968, volgt XIVf
  3.  Sylvia, geb. te 's Gravenhage op 21 jan 1971. 
  Benjamin (Ben) JAGER, tr. (2) circa 1977, (gesch. op 4 sep 1980) Maria Josina Elisabeth (Marjo) van RENNES, dr. van Martinus Petrus van RENNES en Grietje van ZIJDERVELD, geb. te Rijswijk op 1 mei 1946. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Chantal, geb. te 's Gravenhage op 11 mrt 1978. 
  Benjamin (Ben) JAGER, tr. (3) te 's Gravenhage op 27 mei 1987 Irena CŤzje BARJAMOVIC, dr. van Ibrahim BARJAMOVIC en Johanna Maria van DORT, geb. te Voorburg op 16 feb 1946, ovl. in 2003, begr. op 27 sep 2003. 

XIIIx.  Ir. Jacobus Derk (Dik) JAGER Ir, zn. van Christiaan Johannes (Chris) JAGER (XIIo) (bankemployee NIB) en Jeanne Wilhelmina (Jeanne) BODAAN (naaister, doktersassistente), geb. te 's Gravenhage op 8 mrt 1950, vliegt.bk.ir, docent, auteur, otr. te 's Gravenhage op 18 dec 1973, tr. te 's Gravenhage op 14 feb 1974, kerk.huw. (NH) te 's Gravenhage op 14 feb 1974 Catharina (Rineke) TEEUWEN, dr. van Jacob (Jaap) TEEUWEN (hoofd OLS te den Haag) en Harmpje (Henny) JANSSEN, geb. te Leiden op 10 mrt 1948, secretaresse. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Christiaan Jacob (Chris), geb. te Eindhoven op 8 feb 1977, volgt XIVg
  2.  Ir. Karen Harmke (Karen), geb. te Eindhoven op 29 aug 1979, logistiek manager P&G. 
  3.  Drs. Inge Jeanine (Inge), geb. te Eindhoven op 16 sep 1981, psycholoog, relatie Ir. Gerben SIKKEMA, geb. te Dongen op 13 jan 1981. 

XIIIy.  Kornelius JAGER, zn. van Eppo JAGER (XIIp) (arbeider, voerman, fabrieksarbeider) en Jantina MEIJER, geb. te Scheemda op 2 feb 1922, ovl. te Winschoten op 24 jul 2003, tr. te Scheemda op 17 mrt 1949 Grietje SMITH, dr. van Luitjen SMITH en Zwaantje VEEGER, geb. te Scheemda op 15 mei 1925. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Luitjen, geb. te Scheemda op 28 mrt 1950. 
  2.  Jantina Zwaantje, geb. te Scheemda op 22 aug 1960. 
  3.  Eddy

XIIIz.  Johannes JAGER, zn. van Eppo JAGER (XIIp) (arbeider, voerman, fabrieksarbeider) en Jantina MEIJER, geb. te Westerlee op 18 okt 1927, ovl. te Stadskanaal op 11 mrt 2001, vermist, tr. te Scheemda op 20 jul 1950 Jansje BLAAUW, geb. te Scheemda op 27 mei 1931. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Eppo, geb. te Scheemda op 14 jan 1951. 
  2.  Berend Gezinus, geb. te Scheemda op 31 aug 1953. 
  3.  Johannes Jans, geb. te Scheemda op 2 apr 1964. 
  4.  Trijntje Mirjam, geb. te Scheemda op 24 aug 1967. 

XIIIaa.  Jan JAGER, zn. van Sybrand JAGER (XIIq) (boerenarbeider, fabrieksarbeider, houtbewerker) en Klaartje KOEKOEK, geb. te Wildervank op 1 mei 1934, ovl. te Veendam op 4 dec 1999, tr. te Veendam op 25 mrt 1961 Jakobina Mettje (Binie) van IJREN, geb. te Veendam op 27 mrt 1937, ovl. te Vries op 4 jun 1992. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Eric, geb. te Groningen op 27 mei 1963. 
  2.  Janet, geb. te Groningen op 21 okt 1971. 

XIIIab.  Berend Egbert JAGER, zn. van Berend JAGER (XIIx) en Harmina OTTENS, geb. te Groningen op 23 apr 1937, relatie Margreet KEIJZER, ovl. voor 2010. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Hans
  2.  Erik

XIIIac.  Remko JAGER, zn. van Karel JAGER (XIIz) (machinist NS) en Kornelia LAMAIN, geb. te Zwolle op 28 jul 1933, tr. nn
 Uit dit huwelijk: 
  1.  May
  2.  Joyce
  3.  Inge

XIIIad.  Berend JAGER, zn. van Remko JAGER (XIIaa) (tekenaar NS) en Hendrika Kassina (Rika) VOS, geb. te Amsterdam op 6 apr 1939, tr. te Amsterdam op 14 dec 1961 Elisabeth C. ZWART, geb. in 1941, ovl. in 1999. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nils R, geb. te Utrecht op 4 jun 1962, volgt XIVh
  2.  Ivar B, geb. te Utrecht op 21 feb 1964. 

XIIIae.  Remko JAGER, zn. van Remko JAGER (XIIaa) (tekenaar NS) en Hendrika Kassina (Rika) VOS, geb. te Amsterdam op 9 aug 1945, tr. Irma STUYVENBERG
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Ingeborg
  2.  Vanessa

XIIIaf.  Berend Hendrik JAGER, zn. van Gerhardus Jan JAGER (XIIab) (timmerman) en Siema KALSBEEK, geb. te Westerbroek op 17 feb 1927, kantoorbediende, ovl. te Veendam op 28 jul 1986, tr. te Veendam op 19 jul 1947 Hinderika PRINS, geb. te Veendam op 2 mrt 1926. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Siema, geb. te Veendam op 3 dec 1947, tr. te Veendam op 27 nov 1970 R. DEKENS
  2.  Johanna Jantje, geb. te Groningen op 13 jan 1955, tr. te Veendam op 5 sep 1975 D. J. RAATJES
  3.  Gerhardus Johan, geb. te Groningen op 31 dec 1959. 

XIIIag.  Harm Epko Pieter JAGER, zn. van Harm JAGER (XIIad) en Abeltje van der LAAN, geb. te Bodegraven op 9 dec 1946, tr. op 19 dec 1967 Elisabeth Karin VOS, geb. op 25 aug 1948. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hester Karin Ingeborg, geb. te Harderwijk op 16 jun 1968. 
  2.  Sandra Michelle, geb. te Harderwijk op 26 jun 1969. 
  3.  Marjolein, geb. te Vught op 28 feb 1977. 

XIIIah.  Jan JAGER, zn. van Henderikus JAGER (XIIaq) (schipper) en Geessien FOEKENS, geb. te Oude Pekela op 11 apr 1907, schipper Rijnvaart, ovl. te Groningen op 22 mrt 1989, begr. te Groningen op 29 mrt 1989, tr. (1) te Groningen op 21 mei 1928, (gesch. te Groningen op 2 nov 1956) Nantje STRATING, dr. van Stientje STRATING, geb. te Onstwedde op 25 sep 1904. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geessien, geb. te Groningen op 31 aug 1929, ovl. te Groningen op 3 sep 1929. 
  2.  Geessien, geb. te Delfzijl op 3 feb 1931, ovl. te Delfzijl op 6 feb 1931. 
  Jan JAGER, tr. (2) op 12 jan 1957 Doetje BIJ de LEIJ, geb. te Groningen op 6 apr 1906, ovl. te Groningen op 15 sep 1974, begr. te Groningen op 19 sep 1974. 

XIIIai.  Harm JAGER, zn. van Henderikus JAGER (XIIaq) (schipper) en Geessien FOEKENS, geb. te Oude Pekela op 15 jan 1913, kraanmachinist, ovl. te Fugen [Oostenrijk] op 26 jun 1974, tr. te Groningen op 12 okt 1942 Eelkje KOOIJ, geb. te Sneek op 18 aug 1914, ovl. te Groningen op 29 aug 2002. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  kind, geb. te Groningen op 3 jun 1944 (doodgeb.). 
  2.  Akke Cornelia, geb. te Groningen op 14 nov 1945, tr. te Groningen op 22 jun 1967 B. GIJZEN
  3.  Henderikus, geb. te Groningen in jun 1947, ovl. te Groningen op 30 mei 2005, tr. te Groningen op 23 jul 1970 B. S. MINKE

XIIIaj.  Albert JAGER, zn. van Henderikus JAGER (XIIaq) (schipper) en Geessien FOEKENS, geb. te Hoogkerk op 1 feb 1922, binnenschipper, ovl. te Arnhem op 27 jan 2006, tr. (1) te Groningen op 1 okt 1942, (gesch. te Groningen op 25 jan 1961) Annegien MENTING, geb. te Groningen op 18 aug 1923. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geessien Henderika, geb. te Groningen op 12 okt 1942, ovl. te Hoogkerk op 7 nov 1942. 
  2.  Geessien Henderika, geb. te Groningen op 13 okt 1943. 
  3.  Hendrikus, geb. te Heerde op 29 nov 1944, ovl. te Groningen op 4 nov 1945. 
  4.  Kristiaan Henderikus, geb. te Harlingen op 3 mei 1946. 
  5.  Geessien Foekina, geb. te Groningen op 25 sep 1947. 
  6.  Henderikus, geb. te Gasselte op 9 nov 1948. 
  7.  Antjo, geb. te Groningen op 6 dec 1955. 
  8.  Albert, geb. te Groningen op 28 okt 1958. 
  Albert JAGER, tr. (2) te Rheden op 19 sep 1961 Petronella Theodora Maria MESSING, geb. te Westervoort op 31 mrt 1911, ovl. te Arnhem op 17 mei 1996. 

XIIIak.  Henderik JAGER, zn. van Henderikus JAGER (XIIaq) (schipper) en Geessien FOEKENS, geb. te Groningen op 25 jun 1924, ovl. te Groningen op 4 aug 1999, tr. te Groningen op 22 mei 1950 Geertruida PALS, geb. te Ten Boer op 13 jun 1926. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. kind, geb. te Groningen op 17 jun 1950. 
  2.  Jantina, geb. te Groningen op 18 jan 1953. 
  3.  Harm, geb. te Groningen op 31 aug 1960. 
  4.  Geessien Meike, geb. te Groningen op 13 nov 1961. 
  5.  Henderikus, geb. te Groningen op 21 jan 1964. 
  6.  Jacoba Geertruida, geb. te Groningen op 16 jan 1965. 

XIIIal.  Adriaan JAGER, zn. van Henderikus JAGER (XIIaq) (schipper) en Geessien FOEKENS, geb. te Groningen op 19 apr 1929, ovl. te Groningen op 12 sep 2005, tr. te Groningen op 29 dec 1956 Johanna Adriana SPRUIJT, geb. te Rotterdam op 24 jan 1932. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hinderikus, geb. te Weert op 5 apr 1962. 
  2.  Jan, geb. te Hengelo op 11 sep 1964. 

XIIIam.  Willem JAGER, zn. van Hendrik JAGER (XIIar) (schipper, opperman Ned. Heide Mij.) en Elizabeth de JONGE, geb. te Uithuizen op 2 mrt 1922, ovl. te Groningen op 22 aug 1998, tr. te Groningen op 21 mei 1953 Aaltje de JONGE, geb. te Vlagtwedde op 4 mei 1918, ovl. te Groningen op 25 dec 1983. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik, geb. te Groningen op 15 mei 1954. 

XIIIan.  Hendrikus JAGER, zn. van Hendrik JAGER (XIIar) (schipper, opperman Ned. Heide Mij.) en Elizabeth de JONGE, geb. te Hoogkerk op 16 okt 1926, ovl. te Hoogezand-Sappemeer op 21 jan 2004, tr. te Hoogezand-Sappemeer op 7 jun 1952 Grietje Johanna MOES, geb. te Hoogezand op 20 nov 1926. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik, geb. te Groningen op 13 jan 1953. 
  2.  Berend, geb. te Groningen op 21 dec 1955. 

XIIIao.  Hendrik JAGER, zn. van Hendrik JAGER (XIIar) (schipper, opperman Ned. Heide Mij.) en Elizabeth de JONGE, geb. te Groningen op 22 dec 1930, ovl. te Groningen op 2 okt 2002, tr. te Groningen op 17 feb 1955 Harmina ROSMAN, geb. te Groningen op 4 mei 1932, ovl. te Groningen op 18 feb 1990. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Elizabeth, geb. te Groningen op 14 jun 1955. 
  2.  Harmina Johanna, geb. te Groningen op 21 dec 1964. 

XIIIap.  Jan JAGER, zn. van Jan JAGER (XIIas) (schipper, grondwerker) en Aukje BRUINSMA, geb. te Groningen op 18 apr 1925, kleermaker, ovl. te Groningen op 6 jan 2004, tr. te Groningen op 18 okt 1951 Annie van HOGEN, dr. van Tjeerd van HOGEN en Betje van der WAL, geb. te Groningen op 7 mei 1926, hulp in de huishouding, ovl. te Groningen op 27 jun 2004. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Betsy, geb. te Weiwerd op 13 mrt 1958, tr. te Groningen op 1 dec 1978 Henk ERENSTEIN, geb. te Groningen op 27 feb 1958. 
  2.  Jan, geb. te Groningen op 6 feb 1961, volgt XIVi

XIIIaq.  Alle JAGER, zn. van Jan JAGER (XIIas) (schipper, grondwerker) en Aukje BRUINSMA, geb. te Groningen op 8 mrt 1928, metselaar, ovl. te Groningen op 29 mrt 2013, gecr. te Groningen op 4 apr 2013, tr. te Groningen op 9 jan 1960 Willempje Elsina (Willy) HULZEBOS, geb. te Hoogeveen op 30 mrt 1933. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Alex Jan, geb. te Groningen op 21 nov 1961, volgt XIVj
  2.  Jan Gerrit (Gerard), geb. te Groningen op 30 aug 1964. 

XIIIar.  Hendrik JAGER, zn. van Hindrik JAGER (XIIau) en Grietje KUIPER, geb. te Wildervank op 22 jul 1922, bakker, banketbakker, ovl. te Veendam op 17 jul 1986, tr. te Wildervank op 21 feb 1953 Jantje DRENTH, geb. te Wildervank op 3 mrt 1927. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Grietje, geb. te Wildervank op 19 nov 1954, tr. te Veendam op 27 dec 1980 K. HAMMINGH
  2.  Margriet, geb. te Wildervank op 13 apr 1957, ovl. te Groningen op 31 jul 2004, tr. te Schiermonnikoog op 19 mei 1988 Fokko PANJER, geb. te Meeden op 28 nov 1954. 

XIIIas.  Derk JAGER, zn. van Hilko JAGER (XIIav) (lompensorteerder) en Martje BRONGERS (dienstbode), geb. te Muntendam op 11 apr 1933, ovl. te Groningen op 28 jan 1998, tr. (1) te Muntendam op 18 apr 1959 Johanna KIEL, geb. te Midwolda op 24 apr 1934, ovl. te Termunten op 12 jun 1972. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hilko, geb. te Muntendam op 29 jun 1960, ovl. te Amsterdam op 13 jun 1992, tr. (1) te Londen [Groot BrittaniŽ] op 4 jan 1984, (gesch. te 's Gravenhage op 5 jul 1985) Eve Wilnelia TAY, geb. te Londen [Groot BrittaniŽ] op 15 feb 1960, tr. (2) te Amsterdam op 4 dec 1985 Geertruida Susanna SCHINDELER, geb. te Amsterdam op 9 jan 1954. 
  2.  Alko, geb. te Muntendam op 11 nov 1964, volgt XIVk
  Derk JAGER, tr. (2) te Oosterbroek op 20 jun 1973 Anna Johanna Hinderika (Anna) NUIJEN, geb. te Zuidbroek op 15 feb 1943, ovl. te Ter Apel op 22 nov 2013, gecr. te Stadskanaal op 27 nov 2013. 

XIIIat.  Hilko JAGER, zn. van Hilko JAGER (XIIav) (lompensorteerder) en Martje BRONGERS (dienstbode), geb. te Muntendam op 22 apr 1939, ovl. te Tynaarlo op 30 dec 2007, tr. te Assen op 27 jan 1961 Lutgertiena (Tinie) EEFTING, geb. te Assen op 17 dec 1939. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Linda Trientina Gesina, geb. te Assen op 23 mrt 1963. 
  2.  Lydia Martje, geb. te Assen op 10 aug 1967. 

XIIIau.  Tjabring JAGER, zn. van Willem JAGER (XIIbd) (tuiniersknecht, landarbeider) en Antje BOVEN (arbeidster), geb. te Midwolda op 22 jun 1923, landbouwer, los werkman, leenbouwer, ovl. te Schildwolde op 22 jun 1993, begr. te Schildwolde op 29 jun 1993, tr. op 17 apr 1951 Aaltje Jantine DOORNBOS, dr. van Albert DOORNBOS en Klaassiena Janssiena BROESDER, geb. te Overschild op 24 jul 1929, ovl. te Schildwolde (gem. Slochteren) op 6 nov 1981, begr. te Schildwolde (gem. Slochteren) op 10 nov 1981. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem (Wim), geb. te Slochteren op 23 apr 1952, uitvoerder, tr. te Hoogeveen op 21 jun 1974 Dirkje (Ditta) van FAASSEN, dr. van Henderikus Teunis van FAASSEN en Jannetje SNIEDER, geb. te Den Helder op 12 feb 1955, docente EHBO. 
  2.  Klaassiena Janssiena, geb. te Schildwolde op 8 aug 1953, tr. te Slochteren op 18 mei 1973 Albert BOS, geb. te Siddeburen op 11 feb 1950. 
  3.  Antje (Anneke), geb. te Slochteren op 10 aug 1954, verkoopmedewerkster, tr. te Slochteren op 21 dec 1977 Wigbolt SANDER, geb. te Overschild (gem. Loppersum) op 9 jun 1950, interieurbouwer. 
  4.  Albert, geb. te Slochteren op 27 mei 1956, volgt XIVl
  5.  Mensina (Mies), geb. te Slochteren op 8 okt 1957, adm. medewerkster, tr. (1) te Slochteren op 24 nov 1978, kerk.huw. te Schildwolde (gem. Slochteren) op 24 nov 1978, (gesch. te Slochteren op 24 feb 2004) Lambertus (Bert) GROENEWOLD, zn. van Marten GROENEWOLD (transportondernemer) en Frederika van der VINNE, geb. te 2de ExloŽrmond op 5 okt 1957, chauffeur, tr. (2) te Stadskanaal op 12 okt 2007 Paulus Franciscus BECKER, geb. te mussel op 3 jun 1969. 
  6.  Jantje Alyda (Jannie), geb. te Slochteren op 14 okt 1959, tr. te Slochteren op 1 feb 1980, kerk.huw. te Schildwolde (gem. Slochteren) op 1 feb 1980 Ake GROENEWOLD, zn. van Marten GROENEWOLD (transportondernemer) en Frederika van der VINNE, geb. te 2de ExloŽrmond op 30 okt 1958, transportondernemer. 
  7.  Annita Thea, geb. te Slochteren op 8 jan 1961, tr. te Slochteren op 28 dec 1979 Wildrik Edzo (Willie) SPITHORST, geb. op 11 mei 1958, eigenaar Grondverzetbedrijf en Bermonderhoud. 
  8.  Ettie Geertruida, geb. te Schildwolde (gem. Slochteren) op 23 dec 1962, tr. te Stadskanaal op 17 aug 1984, kerk.huw. te Stadskanaal op 17 aug 1984 Sake GROENEWOLD, zn. van Marten GROENEWOLD (transportondernemer) en Frederika van der VINNE, geb. te 2de ExloŽrmond op 6 jul 1960, transportondernemer. 
  9.  Alyda Jantina (Lydie), geb. te Schildwolde (gem. Slochteren) op 24 jan 1965, voedingsassistente, tr. te Slochteren op 29 jan 1982 Garrelt Abraham SCHRAGE, geb. te Hoogezand op 1 nov 1958, Sen. Directional Drilling Supervisor. 
  10.  Harma Gretha, geb. te Schildwolde (gem. Slochteren) op 17 sep 1966, kleuterleidster, tr. te Slochteren op 8 dec 1989, kerk.huw. te Schildwolde (gem. Slochteren) op 8 dec 1989 Heiko Harmannus Jan (Heikojan) DOORNBOSCH, geb. te Schildwolde (gem. Slochteren) op 3 dec 1967, uitvoerder. 
  11.  Tjabring, geb. te Schildwolde (gem. Slochteren) op 5 dec 1968, volgt XIVm

XIIIav.  Johannes JAGER, zn. van Hindrik JAGER (XIIbe) (boomkweker) en Elizabeth DUITSCHER (dienstmeid), geb. te Midwolda op 25 apr 1917, smid, machinist, monteur, ovl. te Winschoten op 20 sep 1992, tr. te Scheemda op 21 mei 1942 Anneke van der SCHANS, geb. te Scheemda op 24 jan 1918. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Elizabeth, geb. te Scheemda op 15 jan 1944, tr. te Scheemda op 12 nov 1965 H. TIGGELAAR
  2.  Pieter, geb. te Scheemda op 9 jul 1952, tr. te Winschoten op 12 nov 1974 G. BOSCH

XIIIaw.  Tjabring JAGER, zn. van Hindrik JAGER (XIIbe) (boomkweker) en Elizabeth DUITSCHER (dienstmeid), geb. te Midwolda op 19 apr 1919, ovl. te Winschoten op 15 mrt 2006, tr. te Scheemda op 23 apr 1947 Jantine Margaretha STRATING, geb. te Vlagtwedde op 1 feb 1926. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik, geb. te Scheemda op 22 jul 1949. 
  2.  Roelof, geb. te Scheemda op 10 okt 1953. 
  3.  Johannes, geb. te Scheemda op 12 nov 1963. 

Generatie XIV

XIVa.  Chris JAGER, zn. van Beerend JAGER (XIIIh) en Grietje WEESSIES, tr. nn
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Damara
  2.  Denise

XIVb.  Gerardo Jacob JAGER, zn. van Geert JAGER (XIIIj) en Carmen Titia CONTRERAS TRABUCCO, geb. te Lula (gem. Hoogezand) op 11 okt 1953, tr. (1) NN NN, geb. te San Josť [CostaRica]. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geert, geb. te San Josť [CostaRica] op 15 mei 1980, ovl. op 3 jan 1992. 
  2.  Paula, geb. te Lula (gem. Hoogezand) op 22 apr 1981. 
  3.  Karla, geb. te San Josť [CostaRica] op 18 mei 1983. 
  4.  Natalie, geb. te San Josť [CostaRica] op 14 feb 1985. 
  Gerardo Jacob JAGER, tr. (2) Nancy VELARDE de JAGER

XIVc.  Harry Manuel (Harry) JAGER, zn. van Geert JAGER (XIIIj) en Carmen Titia CONTRERAS TRABUCCO, geb. te Lula (gem. Hoogezand) op 25 nov 1955, ovl. op 29 mei 2001, tr. te San Josť [CostaRica] op 1 dec 1977 Patricia DURAN VALADERES, geb. te San Josť [CostaRica] op 8 sep 1955. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Allison JAGER DURAN, geb. op 2 mei 1979, tr. op 15 aug 1998 Josť Fernando ULLOA ROSENBERG, geb. op 27 aug 1974. 
  2.  Daphne JAGER DURAN, geb. op 7 jul 1980. 
  3.  Harry JAGER DURAN, geb. op 31 okt 1981. 
  4.  Pamela JAGER DURAN, geb. op 29 sep 1988. 

XIVd.  Leonard JAGER, zn. van Hendrik JAGER (XIIIk) en Everdina Johanna Maria (Dinie) DRIESSEN, geb. te Ede op 19 feb 1962, tr. te Oosterbeek op 23 mei 2002 Connie van LAAR, dr. van Willem Dirk van LAAR en Dorothea Maria Carolina BOESVELD, geb. te Driebergen op 18 jun 1972. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jordi Robin, geb. te Meteren op 10 okt 2002. 

XIVe.  Peter JAGER, zn. van Harm Jasper (Harm) JAGER (XIIIm) (technisch medewerker TU/E fac. Techn. natuur) en Petronella Wilhelmina Marianne (Nelly) van VOORTHUISEN, geb. te Geldrop op 2 aug 1964, tr. te Las Vegas [Verenigde Staten] op 19 feb 2001, kerk.huw. te Jermyn [Verenigde Staten] op 21 jul 2001 Candace Anne BOYLAN, dr. van Thomas Joseph BOYLAN en Anne Elizabeth MOSLEY, geb. te Scranton (Pen. USA) op 28 aug 1974. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nathan Jakob, geb. te Scranton Philadelphia [Verenigde Staten] op 4 feb 2010. 

XIVf.  Eelco JAGER, zn. van Benjamin (Ben) JAGER (XIIIw) (etaleur, decorateur, signmaker, designer) en Maria Josina Elisabeth (Marjo) van RENNES, geb. te 's Gravenhage op 13 sep 1968, tr. te Utrecht op 23 apr 1992 Els LUYTJES, dr. van Rende LUYTJES en Winny BEELEN, geb. te Vleuten op 23 nov 1968, doktersassistente. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marjory Rachelle, geb. op 13 mei 1991. 
  2.  Robin, geb. op 27 feb 1993. 

XIVg.  Mr. Christiaan Jacob (Chris) JAGER, zn. van Ir. Jacobus Derk (Dik) JAGER Ir. (XIIIx) (vliegt.bk.ir, docent, auteur) en Catharina (Rineke) TEEUWEN (secretaresse), geb. te Eindhoven op 8 feb 1977, advocaat, relatie Jennifer OUDT, dr. van Mr. Adriaan Frederik (Aad) OUDT (belasting inspecteur, projectmanager Haagse Hogeschool) en Jkvr. Clara (Claire) van ASCH van WIJCK, geb. te 's Gravenhage op 3 feb 1981, preferred banker abn-amro. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Isabel Clara Catharina (Isabel), geb. te Amsterdam op 23 jan 2012. 
  2.  Emilie Alexandra Jacoba (Emilie), geb. te Amsterdam op 27 nov 2013. 

XIVh.  Nils R. JAGER, zn. van Berend JAGER (XIIIad) en Elisabeth C. ZWART, geb. te Utrecht op 4 jun 1962, tr. Margaret BISSCHOP
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nick
  2.  Ayla
  3.  Lynn

XIVi.  Jan JAGER, zn. van Jan JAGER (XIIIap) (kleermaker) en Annie van HOGEN (hulp in de huishouding), geb. te Groningen op 6 feb 1961, grafisch medewerker, tr. te Heerenveen op 22 dec 1988 Monica Antonetta Adriana EIZENGA, dr. van Sierd EIZENGA en Hendrika Maria HENDRIKS, geb. te Grouw op 18 okt 1963, ged. te Irnsum op 24 okt 1963. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anouk Nikki, geb. te Heerenveen op 18 apr 1991. 
  2.  Robin Yvonne, geb. te Heerenveen op 4 feb 1993. 

XIVj.  Alex Jan JAGER, zn. van Alle JAGER (XIIIaq) (metselaar) en Willempje Elsina (Willy) HULZEBOS, geb. te Groningen op 21 nov 1961, tr. Krista
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Simone, relatie Tomas
  2.  Maurice

XIVk.  Alko JAGER, zn. van Derk JAGER (XIIIas) en Johanna KIEL, geb. te Muntendam op 11 nov 1964, 
 2 kinderen: 
  1.  Anouk
  2.  Nick

XIVl.  Albert JAGER, zn. van Tjabring JAGER (XIIIau) (landbouwer, los werkman, leenbouwer) en Aaltje Jantine DOORNBOS, geb. te Slochteren op 27 mei 1956, uitvoerder, tr. te Slochteren op 29 sep 1978, kerk.huw. te Schildwolde (gem. Slochteren) op 29 sep 1978 Wigboltdina Jantina (Willy) JOOSTENS, geb. te Hoogezand op 22 sep 1958. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Ana Consuelo, geb. te Tegucigalpa [Honduras] op 8 dec 1984. 
  2.  Michel, geb. te Sao Paolo [BraziliŽ] op 12 mrt 1985. 
  3.  Tjabring Frits (Stefan), geb. te Groningen op 26 nov 1996. 
  4.  Maria Aaltje Jantine (Tamara), geb. te Groningen op 26 nov 1996. 

XIVm.  Tjabring JAGER, zn. van Tjabring JAGER (XIIIau) (landbouwer, los werkman, leenbouwer) en Aaltje Jantine DOORNBOS, geb. te Schildwolde (gem. Slochteren) op 5 dec 1968, chauffeur, tr. te Dordrecht op 5 feb 1999, kerk.huw. te Dordrecht op 5 feb 1999 Irene OVERGOOR, dr. van Jan OVERGOOR (ambulancechauffeur) en Cornelia HORDIJK, geb. te Dordrecht op 25 mrt 1975. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gradus, geb. te Schildwolde (gem. Slochteren) op 20 apr 2000. 
  2.  Marijn, geb. te Groningen op 10 okt 2002. 
  3.  Levi, geb. te Slochteren op 18 jul 2007. 


Bronnen:

1. Overlijden Albert Jager, Groninger Archieven, Deel/Akte: 29, Kantens, 1 dec 1916