Genealogie van Johan George Phaff
Genealogie van Johan George Phaff

Generatie I

I.  Johan George PHAFF, zn. van Johan Henrich PFAFF (smid) en Anna Catharina PFEIFFER, geb. Arborn [Duitsland], ged. aldaar op 10 okt 1745, grenadier [1765-1772], stads- en gerechtsbode [1786-1819], koster [1778-18.], ovl. (ongeveer 73 jaar oud) Zierikzee op 8 mrt 1819, begr. op 12 mrt 1819, tr. (resp. ongeveer 32 en 24 jaar oud) Zierikzee op 27 mei 1778 Agatha van GEYTEN, dr. van Job van GEYTEN (meester timmerman) en Elizabeth DELFORTRY, geb. Zierikzee op 2 feb 1754, ovl. (74 jaar oud) aldaar op 25 jun 1828, begr. aldaar op 28 jun 1828. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johan Hendrik, ged. Zierikzee op 9 dec 1778, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) aldaar op 25 apr 1837, volgt IIa
  2.  Job, ged. Zierikzee op 8 dec 1780, schilder, fiijnschilder, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) Zierikzee op 20 nov 1843, tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 36 jaar oud) Zierikzee op 30 jan 1824 Petronella Maria VERLOO, geb. circa 1788, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) Middelburg op 13 feb 1840. 
  3.  Willem, ged. Zierikzee op 15 nov 1782, begr. aldaar op 16 jul 1784. 
  4.  Christiaan, ged. Zierikzee op 6 feb 1784, begr. aldaar op 28 feb 1784. 
  5.  Elisart, ged. Zierikzee op 9 mrt 1785, begr. aldaar op 14 feb 1786. 
  6.  Annanias, ged. Zierikzee op 9 mrt 1788, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) aldaar op 28 feb 1861, volgt IIb
  7.  Eliza, ged. Zierikzee op 6 aug 1790, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) aldaar op 6 sep 1824, volgt IIc
  8.  Willemina, ged. Zierikzee op 28 apr 1793, winkelierster, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) Vlissingen op 26 okt 1850, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 22 jaar oud) Zierikzee op 30 aug 1826 Johannes HOPMANS, geb. circa 1804, Rooms Katholiek, smid. 
  9.  Johanna, ged. Zierikzee op 6 jul 1798, begr. aldaar op 30 apr 1799. 
  10.  Adriaan, ged. Zierikzee op 2 okt 1799, begr. aldaar op 25 jan 1802. 
  11.  Doodgeb. kind, begr. Zierikzee op 4 apr 1787. 

Generatie II

IIa.  Johan Hendrik PHAFF, (zn. van I), ged. Zierikzee op 9 dec 1778, pruikenmaker, deurwaarder, stadsbode van Zierikzee, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) Zierikzee op 25 apr 1837, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 37 jaar oud) (1) Zierikzee op 11 okt 1809 Sophia Jacoba VIJVIJAN, ged. Zaltbommel op 28 mei 1772, wed. van Gerbrand RENOU, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) Zierikzee op 26 mei 1813. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Agatha, geb. Zierikzee op 28 jan 1810, dienstbode, ongehuwd, ovl. (27 jaar oud) Zierikzee op 22 mei 1837. 
  2.  Joha George, geb. Zierikzee op 28 jan 1810, ovl. (3 jaar oud) op 24 sep 1813. 
  3.  Job, geb. Zierikzee op 27 mei 1811, ovl. (39 dagen oud) aldaar op 5 jul 1811. 
  4.  Elisabeth Cornelia, geb. Zierikzee op 27 jul 1812, dienstbode, ovl. (41 jaar oud) Dordrecht op 3 apr 1854, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) Dordrecht op 8 sep 1841 Alef Leonardus WEEKHOUT, geb. Dubbeldam op 19 dec 1812, tuinman [1841], ovl. (48 jaar oud) Dordrecht op 7 aug 1861. 
  Johan Hendrik PHAFF, tr. (resp. ongeveer 37 en 25 jaar oud) (2) Middelburg op 2 mei 1816 Johanna Maria HUTCHISON, geb. Middelburg op 3 feb 1791, dienstbode, naaister, ovl. (61 jaar oud) Zierikzee op 26 mei 1852. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Jacobus, geb. Zierikzee op 2 mei 1817, jong overleden, ovl. (16 jaar oud) Zierikzee op 30 mei 1833. 
  2.  Karel, geb. Zierikzee op 16 jul 1818, ovl. (66 jaar oud) aldaar op 4 aug 1884, volgt IIIa
  3.  Huberdina Johanna, geb. Zierikzee op 24 jan 1820, ovl. (4 jaar oud) aldaar op 6 feb 1824. 
  4.  Johan George, geb. Zierikzee op 28 apr 1821, ovl. (63 jaar oud) aldaar op 18 jan 1885, volgt IIIb
  5.  Marinus Johannes, geb. Zierikzee op 19 mei 1823, jong overleden, ongehuwd, ovl. (19 jaar oud) Zierikzee op 7 sep 1842. 
  6.  Huberdina Johanna, geb. Zierikzee op 28 okt 1825, dienstbode bij advocaat J.J. ERMERENS, ovl. (53 jaar oud) Zierikzee op 2 okt 1879. 
  7.  Maria Pieternella, geb. Zierikzee op 3 jun 1827, ongehuwd, dienstbode bij fam. Van der LEK de CLERCQ, ovl. (59 jaar oud) Zierikzee op 17 mrt 1887. 
  8.  Gelina Digna, geb. Zierikzee op 20 aug 1830, jong overleden, ovl. (1 jaar oud) Zierikzee op 24 apr 1832. 

IIb.  Annanias PHAFF, (zn. van I), ged. Zierikzee op 9 mrt 1788, mr. timmerman, koster, opzichter begraafplaats, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) Zierikzee op 28 feb 1861, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 25 jaar oud) (1) Zierikzee op 11 dec 1816 Helena (Lena) BENJAMINS, ged. Zierikzee op 11 mei 1791, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) aldaar op 23 dec 1819. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johan George, geb. Zierikzee op 10 okt 1817, ongehuwd, timmerman, ovl. (31 jaar oud) Rotterdam op 22 sep 1849. 
  2.  Adriaan Benjamin, geb. Zierikzee op 27 okt 1819, ovl. (76 jaar oud) Middelburg op 8 jun 1896, volgt IIIc
  Annanias PHAFF, otr. (2) Zierikzee op 2 jun 1820, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 22 jaar oud) Zierikzee op 14 jun 1820 Pieternella SCHULINK, ged. Zierikzee op 18 jun 1797, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) aldaar op 18 jan 1829. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter, geb. Zierikzee op 28 jun 1821, zadelmaker, korporaal schutterij [1855], ovl. (45 jaar oud) Rotterdam op 4 okt 1866, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) Zierikzee op 21 mei 1845 Willemina OORSE, geb. Kerkwerve op 2 okt 1824, naaister, ovl. (89 jaar oud) Rotterdam op 13 jan 1914. 
  2.  Agatha, geb. Zierikzee op 6 sep 1822, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 15 okt 1823. 
  3.  Agatha, geb. Zierikzee op 11 sep 1824, ovl. (74 jaar oud) Rotterdam op 21 jul 1899, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) Zierikzee op 22 mrt 1854 Cornelis KRIJGER, geb. Middelburg op 22 mrt 1830, gemeentebouwmeester, ovl. (46 jaar oud) Middelburg op 30 jun 1876. 
  4.  Eliza, geb. Zierikzee op 5 sep 1826, ovl. (77 jaar oud) Rotterdam op 23 mei 1904, volgt IIId
  5.  Jacomina, geb. Zierikzee op 7 dec 1828, handwerkonderwijzeres, ovl. (53 jaar oud) Zierikzee op 18 aug 1882, tr. (beiden 24 jaar oud) (1) Alkmaar op 24 apr 1853 Jacob STOKKINK, geb. Alkmaar op 28 sep 1828, leerlooier, ovl. (37 jaar oud) Amsterdam op 9 okt 1865, tr. (resp. 37 en 58 jaar oud) (2) Zierikzee op 16 nov 1866 Jan VOORBEITEL, geb. Zierikzee op 20 nov 1807, koopman, winkelier, ovl. (66 jaar oud) Zierikzee op 4 jul 1874, tr. (beiden 49 jaar oud) (3) Zierikzee op 8 jun 1878 Francoois Adriaan PIETERSE, geb. Vlissingen op 16 feb 1829, boekdrukker, ovl. (55 jaar oud) Zierikzee op 2 sep 1884. 
  Annanias PHAFF, otr. (3) Zierikzee op 18 sep 1829, tr. (resp. ongeveer 41 en 30 jaar oud) Zierikzee op 3 okt 1829 Johanna Anthonia AKKERDAAS (Ackerdaas), geb. Schagen op 1 mei 1799, winkelierster, ovl. (63 jaar oud) Zierikzee op 30 nov 1862. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerrit Nicolaas Reuwert, geb. Zierikzee op 17 dec 1830, stuurman, koopvaardijkapitein, ovl. (33 jaar oud) Zierikzee op 5 apr 1864, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) Zierikzee op 11 apr 1857 Maria Johanna OCHTMAN, geb. Zierikzee op 23 mrt 1833, ovl. (95 jaar oud) aldaar op 6 jan 1929. 
  2.  Anthonia Apolonia, geb. Zierikzee op 9 apr 1833, modiste, winkelierster, ovl. (63 jaar oud) Rotterdam op 11 sep 1896, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) Zierikzee op 8 aug 1855 Pieter Job HARINCK, geb. Zierikzee op 4 mrt 1830, timmerman, koster St. Lievens Monsterkerk, ovl. (34 jaar oud) Zierikzee op 29 jun 1864. 

IIc.  Eliza PHAFF, (zn. van I), ged. Zierikzee op 6 aug 1790, schoolhouder, leraar, voorzanger [1811-1818], ovl. (ongeveer 34 jaar oud) Zierikzee op 6 sep 1824, tr. (resp. ongeveer 19 en 18 jaar oud) Zierikzee op 19 nov 1809 Kundera PRINS, dr. van Adriaan PRINS en Adriana GUYS, geb. Hardinxveld-G'dam op 21 jun 1791, ged. aldaar op 26 jun 1791, naaister [1824], ovl. (38 jaar oud) Gorinchem op 10 mei 1830. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Adriaan, geb. Zierikzee op 18 sep 1811, ovl. (45 jaar oud) Sliedrecht op 30 nov 1856, volgt IIIe
  2.  Adriaan Albert, geb. Zierikzee op 26 aug 1813, schilder, ovl. (72 jaar oud) Heinkenszand op 1 feb 1886, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) (1) Zierikzee op 6 nov 1839 Anna Geertrui SCHOK, geb. Zierikzee op 15 aug 1817, ovl. (26 jaar oud) Noordgouwe op 18 sep 1843, tr. (resp. 32 en 21 jaar oud) (2) Nieuwerkerk op 21 nov 1845 Zoetje CAPELLE, geb. Nieuwerkerk op 22 okt 1824, ovl. (45 jaar oud) Heinkenszand op 16 okt 1870, tr. (resp. 58 en 42 jaar oud) (3) Heinkenszand op 13 jun 1872 Maria Pieternella VERDOUW, geb. St. Anna ter Muiden op 26 mei 1830, dienstbode, ovl. (75 jaar oud) Goes op 3 mrt 1906. 
  3.  Agatha, geb. Zierikzee op 28 aug 1815, ongehuwd, ovl. (20 jaar oud) Dordrecht op 18 mei 1836. 
  4.  Bastiaan, geb. Zierikzee op 25 apr 1818, ovl. (2 jaar oud) Sliedrecht op 27 jun 1820. 
  5.  Doodgeb. kind, begr. Zierikzee op 10 sep 1810. 

Generatie III

IIIa.  Karel PHAFF, (zn. van IIa), geb. Zierikzee op 16 jul 1818, milicien [1837-1840], schutterij Zierikzee [1843-1852],boekdrukker, ovl. (66 jaar oud) Zierikzee op 4 aug 1884, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) (1) Zierikzee op 26 jul 1843 Levina Jeanna OVERBEKE, geb. Zierikzee op 23 jul 1821, ovl. (36 jaar oud) aldaar op 14 nov 1857. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johan Hendrik, geb. Zierikzee op 2 feb 1844, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 5 feb 1845. 
  2.  Johan Hendrik, geb. Zierikzee op 27 jul 1845, ongehuwd, timmerman, koopman, ovl. (72 jaar oud) Amsterdam op 2 apr 1918. 
  3.  Jacobus, geb. Zierikzee op 17 okt 1846, ovl. (10 maanden oud) aldaar op 18 aug 1847. 
  4.  Johanna Maria, geb. Zierikzee op 5 feb 1848, Ned.Herv, ongehuwd, modiste in Leiden en Gouda, ovl. (30 jaar oud) Zierikzee op 15 dec 1878. 
  5.  Janna Sara, geb. Zierikzee op 6 jul 1849, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 30 okt 1849. 
  6.  Cornelis Johannes, geb. Zierikzee op 27 nov 1850, ovl. (83 jaar oud) Amsterdam op 30 mei 1934, volgt IVa
  7.  Marinus Johannes, geb. Zierikzee op 12 jan 1852, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 19 apr 1853. 
  8.  Marinus Johannes, geb. Zierikzee op 24 mei 1853, jong overleden, ovl. (10 jaar oud) Zierikzee op 3 jun 1863. 
  9.  Jacobus, geb. Zierikzee op 2 aug 1854, smid, ovl. (54 jaar oud) Dordrecht op 23 mrt 1909, tr. (resp. 42 en 35 jaar oud) Dordrecht op 15 jul 1897 Janna Cornelia van ATTENHOVEN, geb. Dordrecht op 25 aug 1861, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 10 okt 1936. 
  10.  Huberdina Maria, geb. Zierikzee op 4 feb 1856, ongehuwd, coupeuse, huishoudster, ovl. (66 jaar oud) Amsterdam op 29 mrt 1922. 
  11.  Doodgeb. dochter, geb. Zierikzee op 14 nov 1857. 
  Karel PHAFF, tr. (resp. 41 en 33 jaar oud) (2) Zierikzee op 25 jan 1860 Apolonia de VOS, geb. Zierikzee op 5 aug 1826, ovl. (72 jaar oud) Amsterdam op 1 okt 1898. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Catharina Elisabeth, geb. Zierikzee op 7 jan 1861, ovl. (12 dagen oud) aldaar op 19 jan 1861. 
  2.  Catharina Elisabeth, geb. Zierikzee op 12 sep 1862, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 15 nov 1862. 
  3.  Marinus Johannes, geb. Zierikzee op 14 jun 1864, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 27 feb 1867. 
  4.  Abraham, geb. Zierikzee op 4 apr 1868, ovl. (89 jaar oud) Goes op 8 jun 1957, volgt IVb

IIIb.  Johan George PHAFF, (zn. van IIa), geb. Zierikzee op 28 apr 1821, korporaal bij de schutterij, schoenmaker [1860], laarzenmaker, bode begrafenisfonds [1866], bode [18, ovl. (63 jaar oud) Zierikzee op 18 jan 1885, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) Zierikzee op 7 mei 1851 Willemina Engelina (Mijntje) SLAGER, geb. Zierikzee op 26 mrt 1824, diensbode, ovl. (68 jaar oud) Zierikzee op 19 jan 1893. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johanna Maria (Anna Maria), geb. Zierikzee op 17 mrt 1852, dienstbode bij oudminister Graaf M.D. Van Limburg-Stirum, ovl. (26 jaar oud) 's-Gravenhage op 25 jan 1879. 
  2.  Marinus, geb. Zierikzee op 7 jan 1853, varensgezel. 
  3.  Huberdina Johanna, geb. Zierikzee op 2 mrt 1854, dienstbode, ovl. (83 jaar oud) Zierikzee op 5 mrt 1937, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) Zierikzee op 7 mei 1879 Adriaan BUIJSE, geb. Zierikzee op 13 mei 1854, koopman in goud en zilver, ovl. (80 jaar oud) Zierikzee op 22 mei 1934. 
  4.  Hendrik, geb. Zierikzee op 13 nov 1855, ongehuwd, sergeant bij de artillerie, ovl. (23 jaar oud) Zierikzee op 4 okt 1879. 
  5.  Maria Pieternella, geb. Zierikzee op 22 nov 1856, ongehuwd, dienstbode, kookster, ovl. (81 jaar oud) 's-Gravenhage op 30 sep 1938. 
  6.  Johan George, geb. Zierikzee op 17 mrt 1859, zeer jong overleden, ovl. (1 jaar oud) Zierikzee op 11 feb 1861. 
  7.  Sara Helena, geb. Zierikzee op 25 jan 1861, ovl. (31 jaar oud) aldaar op 23 okt 1892, tr. (resp. 30 en 32 jaar oud) Zierikzee op 18 nov 1891 Marinus Pieter de BIE, geb. Zierikzee op 7 apr 1859, sleper, bode, ovl. (82 jaar oud) Zierikzee op 9 nov 1941. 
  8.  Lijntje, geb. Zierikzee op 18 mrt 1863, ovl. (70 jaar oud) aldaar op 2 aug 1933. 
  9.  Jacoba, geb. Zierikzee op 13 dec 1865, ongehuwd, dienstbode, ovl. (64 jaar oud) 's-Gravenhage op 16 sep 1930. 

IIIc.  Adriaan Benjamin PHAFF, (zn. van IIb), geb. Zierikzee op 27 okt 1819, bakkersknecht, koopman, kramer, kleermaker, ovl. (76 jaar oud) Middelburg op 8 jun 1896, tr. (resp. 27 en 36 jaar oud) (1) Zierikzee op 24 feb 1847 Hendrika Martina van der BAAN, geb. Zierikzee op 24 sep 1810, naaister, winkelierster, ovl. (61 jaar oud) Zierikzee op 15 apr 1872. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna Anthonia, geb. Zierikzee op 12 nov 1850, ongehuwd, ovl. (18 jaar oud) Zierikzee op 4 aug 1869. 
  2.  Johanna Anthonia, geb. Zierikzee op 22 apr 1847, ovl. (12 dagen oud) aldaar op 4 mei 1847. 
  Adriaan Benjamin PHAFF, tr. (resp. 66 en 53 jaar oud) (2) Middelburg op 17 feb 1886 Leuntje STERK, geb. W.Souburg op 11 nov 1832, werkvrouw, ovl. (87 jaar oud) Middelburg op 21 nov 1919. 

IIId.  Eliza PHAFF, (zn. van IIb), geb. Zierikzee op 5 sep 1826, timmerman, ovl. (77 jaar oud) Rotterdam op 23 mei 1904, tr. (resp. 29 en 34 jaar oud) Alblasserdam op 12 okt 1855 Adriana POT, geb. Hardinxveld-G'dam op 3 jun 1821, ovl. (78 jaar oud) 's-Gravenhage op 30 mei 1900. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. dochter, geb. Alblasserdam op 30 nov 1856. 

IIIe.  Jan Adriaan PHAFF, (zn. van IIc), geb. Zierikzee op 18 sep 1811, fuselier [1831-1839], timmerman, ovl. (45 jaar oud) Sliedrecht op 30 nov 1856, tr. (resp. 25 en ongeveer 25 jaar oud) Sliedrecht op 2 feb 1837 Cornelia LEFEVER, dr. van Victor LEFEVER (verver) en Anna de BRUIN, ged. Dordrecht op 30 sep 1811, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) Sliedrecht op 1 feb 1892. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. zoon, geb. Sliedrecht op 18 mei 1839. 
  2.  Kundera Victorina, geb. Sliedrecht op 7 jul 1840, ovl. (82 jaar oud) Krommenie op 2 apr 1923, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) Sliedrecht op 18 okt 1862 Arie Balte BOS, geb. Sliedrecht op 3 nov 1835, arbeider [1862], ovl. (73 jaar oud) Assendelft op 29 jul 1909. 
  3.  Fictorinus, geb. Sliedrecht op 6 okt 1841, ovl. (82 jaar oud) Rotterdam op 20 jun 1924, volgt IVc
  4.  Eliza Agatha, geb. Sliedrecht op 15 mei 1843, ovl. (83 jaar oud) aldaar op 22 jul 1926, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) Sliedrecht op 17 feb 1866 Jan LANSER, geb. Sliedrecht op 23 mei 1841, arbeider [1866], ovl. (79 jaar oud) Sliedrecht op 20 dec 1920. 
  5.  Johannis, geb. Sliedrecht op 15 sep 1844, ovl. (60 jaar oud) Amsterdam op 28 jul 1905, volgt IVd
  6.  Janna Cornelia, geb. Sliedrecht op 12 dec 1845, ovl. (3 jaar oud) aldaar op 10 jun 1849. 
  7.  Jan Adriaan, geb. Sliedrecht op 1 jul 1847, ovl. (9 maanden oud) aldaar op 28 apr 1848. 
  8.  Jan Adriaan, geb. Sliedrecht op 26 aug 1848, ovl. (70 jaar oud) Rotterdam op 19 feb 1919, volgt IVe
  9.  Kornelis Adrianus, geb. Sliedrecht op 27 sep 1849, volgt IVf
  10.  Agates Adrianus, geb. Sliedrecht op 15 jun 1851, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 3 dec 1853. 
  11.  Anna Cornelia, geb. Sliedrecht op 8 apr 1853, ovl. (11 maanden oud) aldaar op 18 mrt 1854. 
  12.  Doodgeb. zoon, geb. Sliedrecht op 17 apr 1854. 

Generatie IV

IVa.  Cornelis Johannes PHAFF, (zn. van IIIa), geb. Zierikzee op 27 nov 1850, kleermaker, ovl. (83 jaar oud) Amsterdam op 30 mei 1934, otr. (1) Brussel [BelgiŽ] op 11 sep 1879, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) Brussel [BelgiŽ] op 29 sep 1879 Cornelia Wilhelmina BEERENS, geb. 's-Gravenhage op 19 aug 1850, ovl. (40 jaar oud) Amsterdam op 6 apr 1891. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria Levina, geb. St. Joost-ten-Node [BelgiŽ] op 26 apr 1883, ovl. (79 jaar oud) Amsterdam op 3 nov 1962, tr. (resp. 28 en 31 jaar oud) Amsterdam op 8 jun 1911 Johannes LOHUIJS, geb. Amsterdam op 21 nov 1879, sigarenmaker, opzichter speeltuin, ovl. (59 jaar oud) Haarlem op 21 feb 1939. 
  Cornelis Johannes PHAFF, tr. (resp. 43 en 31 jaar oud) (2) Amsterdam op 27 sep 1894 Anna Margarethe CAMPEN, geb. Amsterdam op 10 sep 1863, ovl. (99 jaar oud) aldaar op 30 sep 1962. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Caroline Johanna, geb. Amsterdam op 13 aug 1895, ovl. (24 dagen oud) aldaar op 6 sep 1895. 
  2.  Karel, geb. Amsterdam op 23 aug 1896, jong overleden, ovl. (17 jaar oud) Amsterdam op 5 jun 1914. 
  3.  Renko Gerhard, geb. Amsterdam op 27 jul 1904, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 27 jul 1979, volgt Va

IVb.  Abraham PHAFF, (zn. van IIIa), geb. Zierikzee op 4 apr 1868, timmerman, uitvoerder van bouwwerken, ovl. (89 jaar oud) Goes op 8 jun 1957, begr. Zierikzee op 12 jun 1957, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) Zierikzee op 30 jun 1897 Gerritje (Grietje) van de VELDE, geb. Zierikzee op 10 nov 1868, ovl. (67 jaar oud) Amsterdam op 31 jan 1936. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Karel Stoffel, geb. Amsterdam op 20 mei 1898, ovl. (78 jaar oud) Iver [Groot BrittaniŽ] op 24 okt 1976, volgt Vb
  2.  Stoffel Karel, geb. Amsterdam op 7 jul 1899, ovl. (69 jaar oud) Bosch en Duin op 2 jan 1969, volgt Vc
  3.  Apollo Leendert, geb. Amsterdam op 22 jul 1902, ovl. (62 jaar oud) aldaar op 26 aug 1964, volgt Vd
  4.  Lena Wilhelmina Marie, geb. Amsterdam op 24 nov 1908, ongehuwd, ovl. (80 jaar oud) Den Dolder op 29 apr 1989, begr. Zierikzee op 3 mei 1989. 

IVc.  Fictorinus PHAFF, (zn. van IIIe), geb. Sliedrecht op 6 okt 1841, schilder, arbeider, schipper, opzichter, molenbaas, baggerman, ovl. (82 jaar oud) Rotterdam op 20 jun 1924, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) (1) Sliedrecht op 23 apr 1864 Lena KLEIN, geb. Sliedrecht op 21 jun 1843, ovl. (37 jaar oud) Charlois op 12 sep 1880. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelia, geb. Sliedrecht op 22 sep 1864, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 10 jan 1865. 
  2.  Janna Cornelia, geb. Sliedrecht op 12 nov 1865, dienstbode, tr. (45 jaar oud) Rheden op 2 feb 1911 Martinus STOLTENBERG, ovl. Velp op 21 jan 1947. 
  3.  Janna Adriana, geb. Sliedrecht op 9 feb 1867, dienstbode, ovl. (78 jaar oud) Rotterdam op 1 mrt 1945, tr. (resp. 36 en 41 jaar oud) Rotterdam op 3 jun 1903 Johannes Adrianus KELDER, geb. Kralingen op 8 mei 1862, expediteursknecht [1903], wdn. van Alida Gerardina VUURENS. 
  4.  Jan Adriaan, geb. Sliedrecht op 30 okt 1868, ovl. (73 jaar oud) Rotterdam op 25 mrt 1942, volgt Ve
  5.  Anthonie, geb. Sliedrecht op 9 okt 1870, ovl. (73 jaar oud) Rotterdam op 25 nov 1943, volgt Vf
  6.  Kornelis Leendert, geb. Sliedrecht op 9 feb 1873, ogehuwd, tuinier, ovl. (19 jaar oud) Leiden op 28 apr 1892. 
  7.  Arie, geb. Sliedrecht op 30 okt 1875, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 28 apr 1876. 
  8.  Anna Cornelia, geb. Charlois op 30 sep 1877, ovl. (57 jaar oud) 's-Gravenhage op 23 nov 1934, volgt Vg
  9.  Arie Baltha, ovl. Charlois op 1 jul 1880. 
  Fictorinus PHAFF, tr. (resp. 41 en 30 jaar oud) (2) Charlois op 23 mei 1883 Johanna NOORDZIJ, geb. Charlois op 4 jun 1852, ovl. (72 jaar oud) Barendrecht op 24 sep 1924. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter, geb. Charlois op 24 aug 1885, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 1 mrt 1888. 
  2.  Neeltje, geb. Charlois op 31 jan 1886, ovl. (68 jaar oud) Amsterdam op 4 okt 1954, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) Rotterdam op 4 sep 1907 Dirk VIJFVINKEL, geb. Zuid-Beierland op 3 mrt 1883, bootwerker, ovl. (69 jaar oud) Rotterdam op 21 jan 1953. 
  3.  Victorinus, geb. Charlois op 2 sep 1887, volgt Vh
  4.  Pieter, geb. Charlois op 16 feb 1889, broodbakker, los werkman, ovl. (26 jaar oud) Rotterdam op 8 jul 1915, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) Rotterdam op 8 jul 1914 Gerardina van der SPOEL, geb. Charlois op 13 sep 1890. 
  5.  Johanna, geb. Charlois op 2 dec 1890, tr. (beiden 23 jaar oud) Rotterdam op 24 jun 1914 Nicolaas BAKKER, geb. Zwijndrecht op 24 jul 1890, tuinder. 
  6.  Cornelis Leendert, geb. Charlois op 11 okt 1892, bootwerker, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) Rotterdam op 15 sep 1920 Maria HUIJSER, geb. Charlois op 8 feb 1894. 
  7.  Leendert, geb. Charlois op 14 aug 1894, ongehuwd, los werkman [1940], ovl. (45 jaar oud) Rotterdam op 11 feb 1940. 
  8.  Cornelis Albertus, geb. Rotterdam op 20 apr 1897. 

IVd.  Johannis PHAFF, (zn. van IIIe), geb. Sliedrecht op 15 sep 1844, arbeider, molenbaas, baggermeester, brandstoffenhandelaar, ovl. (60 jaar oud) Amsterdam op 28 jul 1905, tr. (resp. 26 en 19 jaar oud) (1) Sliedrecht op 26 nov 1870 Elizabeth de JAGER, dr. van Pieter de JAGER (arbeider) en Adriana de WAARD, geb. Sliedrecht op 4 dec 1850, ovl. (27 jaar oud) aldaar op 13 nov 1878. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Adriaan, geb. Sliedrecht op 28 dec 1871, ovl. (67 jaar oud) Rotterdam op 20 dec 1939, volgt Vi
  2.  Pieter PAFF, geb. Amsterdam op 25 okt 1873, ovl. (29 jaar oud) Rotterdam op 14 sep 1903, volgt Vj
  3.  Cornelis, geb. Amsterdam op 14 aug 1875, schippersknecht, varensgezel, ovl. (82 jaar oud) Rotterdam op 30 mei 1958, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) Rotterdam op 24 jul 1901 Dirkje LEMS, dr. van Willem LEMS en Pieternella van LOON, geb. Charlois op 22 dec 1877, ovl. (75 jaar oud) Poortugaal op 13 sep 1953. 
  Johannis PHAFF, tr. (resp. 42 en 36 jaar oud) (2) Nieuwendam op 4 nov 1886 Neeltje KLEIJN, dr. van Dirk KLEIJN en Gerritje ASSIES, geb. Uitgeest op 22 dec 1849, winkelierster [1917]. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes Adrianus, geb. Utrecht op 14 nov 1887, volgt Vk

IVe.  Jan Adriaan PHAFF, (zn. van IIIe), geb. Sliedrecht op 26 aug 1848, arbeider, molenbaas, ovl. (70 jaar oud) Rotterdam op 19 feb 1919, tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) Charlois op 15 mei 1879 Maria Johanna BOTHOF, dr. van Hendrik BOTHOF en Cornelia VERMEIJ, geb. Alblasserdam op 18 jan 1856, ovl. (68 jaar oud) Rotterdam op 24 jul 1924. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelia Maria Johanna, geb. Rotterdam op 4 nov 1880, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 25 aug 1959, tr. Johannes Elias GOETZEE, ovl. Rotterdam op 26 aug 1935. 
  2.  Kundera Victorina, geb. Rotterdam op 29 nov 1882, ovl. (74 jaar oud) aldaar op 29 jan 1957, tr. Pieter Nicolaas van OS
  3.  Hendrik, geb. Rotterdam op 18 jul 1887, ovl. (61 jaar oud) aldaar op 19 mrt 1949, volgt Vl
  4.  Jan Adriaan, geb. Rotterdam op 3 jul 1884, ovl. (47 jaar oud) aldaar op 19 dec 1931, volgt Vm
  5.  Francina Margaretha, geb. Rotterdam op 22 mrt 1890. 

IVf.  Kornelis Adrianus PHAFF, (zn. van IIIe), geb. Sliedrecht op 27 sep 1849, oostindisch ambtenaar [1882], tr. (resp. 33 en 31 jaar oud) Charlois op 30 nov 1882 Lucretia BOTHOF, dr. van Hendrik BOTHOF en Cornelia VERMEIJ, geb. Alblasserdam op 19 jul 1851. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Adriaan, geb. Soerakarta [IndonesiŽ] circa 1886, tr. (resp. ongeveer 35 en 29 jaar oud) Rotterdam op 9 feb 1921 Wilhelmina Helena Maria Cornelia KASSELS, dr. van Jan KASSELS en Anna Adriana DUIVENMAN, geb. Kralingen op 12 feb 1891. 

Generatie V

Va.  Renko Gerhard PHAFF, (zn. van IVa), geb. Amsterdam op 27 jul 1904, bankbediende, dir. effectenbedrijf Dean Witter Reynolds, ovl. (75 jaar oud) Amsterdam op 27 jul 1979, gecr. aldaar op 31 jul 1979, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) Amsterdam op 19 apr 1934 Alma Johanne Bernhardine GLOYSTEIN, geb. Burgerfeld [Duitsland] op 5 mrt 1907, ovl. (96 jaar oud) Amsterdam op 14 jun 2003. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Renko Gerhard (Ren), geb. in 1934, relatie Marian
  2.  Ron
  3.  Marjolein

Vb.  Karel Stoffel PHAFF, (zn. van IVb), geb. Amsterdam op 20 mei 1898, bankemployee, dir. diamantfirma, ovl. (78 jaar oud) Iver [Groot BrittaniŽ] op 24 okt 1976, begr. aldaar op 29 okt 1976, tr. (34 jaar oud) Amsterdam in jan 1933 Willemina Aleida SMIT
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerrit Abraham, geb. Amsterdam op 6 nov 1936, jong overleden, ovl. (4 jaar oud) Almelo op 28 mei 1941. 
  2.  Afgeschermd, relatie Julia RUSSELL
  3.  Afgeschermd, relatie Paul H. SLADE

Vc.  Stoffel Karel PHAFF, (zn. van IVb), geb. Amsterdam op 7 jul 1899, hoofdambtenaar Plantenziektenkundige Dienst, ovl. (69 jaar oud) Bosch en Duin op 2 jan 1969, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) Amsterdam op 30 jul 1925 Maria de WAART, geb. Amsterdam op 13 jun 1902, ovl. (84 jaar oud) Bosch en Duin op 11 mei 1987, begr. Bilthoven op 15 mei 1987. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerritje (Gerda), geb. Amsterdam op 21 mrt 1927, relatie B. H. (Ben) Maandag
  2.  Cornelis (Kees), geb. Amsterdam op 22 jul 1928, volgt VIa
  3.  Wendelina (Wenny), geb. Amsterdam op 31 jan 1930, relatie Gerard PLAISIER
  4.  Lena (Heleen), geb. Amsterdam op 12 nov 1931, laborante, tr. (resp. 46 en 70 jaar oud) Veere op 24 feb 1978 Gerard Johannes SCHERPHUIS, geb. Groningen op 8 mrt 1907, zenuwarts te Goes, ovl. (79 jaar oud) Goes op 20 dec 1986. 
  5.  Abraham (Bram), geb. Goes op 27 sep 1935, volgt VIb
  6.  Afgeschermd, relatie Chris BREESCHOTEN

Vd.  Apollo Leendert PHAFF, (zn. van IVb), geb. Amsterdam op 22 jul 1902, bDirecteur Bedrijven en Werkplaatsen van de S.M.N, ovl. (62 jaar oud) Amsterdam op 26 aug 1964, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) Amsterdam op 21 jul 1927 Bastiaantje VOOGD, geb. Harlingen op 18 okt 1904, ovl. (91 jaar oud) Breda op 13 nov 1995. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Abraham (Bram), geb. Amsterdam op 30 nov 1929, ovl. (87 jaar oud) op 1 mrt 2017, relatie Alice Edouardine Eleonora (Ardi) DESSAUVAGIE, geb. Sumbawa Besar [IndonesiŽ] op 28 feb 1933, ovl. (83 jaar oud) Breda op 28 jan 2017. 
  2.  Johan Gerard, geb. Nieuwer Amstel op 7 feb 1933, journalist, redacteur Vrij Nederland, ovl. (40 jaar oud) Amsterdam op 4 mrt 1973, tr. (30 jaar oud) Haren op 8 okt 1963, kerk.huw. (Ned.Herv.) aldaar op 8 okt 1963 Madeleen BRINKMAN
  3.  Gerard Cornelis (Gerard), geb. Duivendrecht op 27 nov 1934, arbeidsdeskundige, ovl. (70 jaar oud) 's-Heerenberg op 7 okt 2005, gecr. Doetinchem op 12 okt 2005, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) Zwolle op 14 mrt 1960 Berendina Hendrika (Diny) VOS, geb. Zwolle op 26 mrt 1931, ovl. (74 jaar oud) Doetinchem op 16 jun 2005, gecr. aldaar op 21 jun 2005. 
  4.  Cornelis Gerard (Kees), geb. Duivendrecht op 1 nov 1938, volgt VIc
  5.  Afgeschermd, relatie Gilberto GRECO

Ve.  Jan Adriaan (Jan Adrianus) PHAFF, (zn. van IVc), geb. Sliedrecht op 30 okt 1868, arbeider, gemeentearbeider, baggerman, baas op baggermolen, ovl. (73 jaar oud) Rotterdam op 25 mrt 1942, tr. (beiden 22 jaar oud) Charlois op 13 aug 1891 Jaantje (Adriana) BERKELAAR, geb. Katendrecht op 24 jul 1869, ovl. (84 jaar oud) Rotterdam op 18 mei 1954. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Lena Maartje, geb. Charlois op 19 dec 1891, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) Rotterdam op 27 mrt 1912 Bartholomeus Willem BLOK, geb. Rotterdam op 27 jun 1890, ovl. (61 jaar oud) aldaar op 24 jan 1952. 
  2.  Maartje, geb. Charlois op 25 aug 1893, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) Rotterdam op 13 apr 1921 Gerrit TINDAL, geb. Rotterdam op 30 mei 1896, sjouwer, bankwerker. 
  3.  Victorinus Cornelis, geb. Charlois op 20 jan 1895, ovl. (5 jaar oud) aldaar op 15 apr 1900. 
  4.  Cornelia Johanna, geb. Rotterdam op 16 jan 1897, Christelijk Gereformeerd, ovl. (53 jaar oud) aldaar op 10 jan 1951, tr. (beiden 23 jaar oud) Rotterdam op 8 dec 1920 Johannes van der MIJDE, geb. Rotterdam op 26 feb 1897. 
  5.  Cornelis Victorinus, geb. Rotterdam op 22 jun 1898, ovl. (36 jaar oud) aldaar op 26 mei 1935, volgt VId
  6.  Janna Maria, geb. Rotterdam op 12 aug 1900, ovl. (58 jaar oud) aldaar op 19 aug 1958, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) Rotterdam op 5 sep 1923 Christiaan HANSWIJK, geb. Rotterdam op 19 mei 1901, kraanmachinist, hulpbesteller PTT, kraandrijver R.D.M, ovl. (85 jaar oud) Vlaardingen op 10 okt 1986. 
  7.  Victorinus Cornelis, geb. Rotterdam op 20 sep 1903, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) Rotterdam op 12 sep 1928 Lena KIEVITS, geb. Rotterdam op 22 mei 1906. 
  8.  Aart Antonie, geb. Rotterdam op 24 jul 1906, jong overleden, ovl. (7 jaar oud) Rotterdam op 23 jul 1914. 
  9.  Adriana, geb. Rotterdam op 26 mei 1911, tr. (resp. 18 en ongeveer 24 jaar oud) Rotterdam op 16 apr 1930 Anton Joseph Evert VILDERS, geb. Leiden in 1906. 

Vf.  Anthonie PHAFF, (zn. van IVc), geb. Sliedrecht op 9 okt 1870, scheepsmaker, bootwerker, baas, ovl. (73 jaar oud) Rotterdam op 25 nov 1943, tr. (resp. 23 en ongeveer 22 jaar oud) Charlois op 24 mei 1894 Adriaantje KLOMPENHOUWER, geb. Charlois circa 1872. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Victorinus, geb. Rotterdam op 13 jun 1895, ovl. (93 jaar oud) Schiedam op 14 dec 1988, volgt VIe
  2.  Bastiaantje, geb. in 1897, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 31 jaar oud) Rotterdam op 15 mei 1924 Hendrik van GEND, geb. Haarlem circa 1893. 
  3.  Gerrit, geb. Rotterdam op 30 dec 1898, ovl. (78 jaar oud) 's-Gravenhage op 6 jun 1977, volgt VIf
  4.  Cornelis Leendert, geb. Rotterdam op 15 dec 1900, ovl. (83 jaar oud) Nieuwerkerk a/d IJssel op 1 dec 1984, volgt VIg
  5.  Lena, geb. in 1902, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) Rotterdam op 17 okt 1928 Gerrit Johannes ARKENBOUT, geb. circa 1903, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) Rotterdam op 17 apr 1958. 

Vg.  Anna Cornelia PHAFF, (dr. van IVc), geb. Charlois op 30 sep 1877, dienstbode, ovl. (57 jaar oud) 's-Gravenhage op 23 nov 1934, 
 3 kinderen: 
  1.  Anna PHAFF, geb. Rotterdam op 28 mrt 1899, ovl. (7 maanden oud) Ermelo op 11 nov 1899. 
  2.  Anna Cornelia PHAFF, geb. Rotterdam op 20 jan 1901, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 12 mei 1901. 
  3.  Willem Frederik PHAFF, geb. Leiden op 24 okt 1902. 
  Anna Cornelia PHAFF, tr. (resp. 34 en ongeveer 47 jaar oud) 's-Gravenhage op 3 jul 1912 Wilhelmus Petrus VERVOOREN, geb. Arnhem in 1865, straatveger, gesch. van Theodora KOK. 

Vh.  Victorinus PHAFF, (zn. van IVc), geb. Charlois op 2 sep 1887, dakbedekker [1913], tr. (resp. 25 en ongeveer 21 jaar oud) Rotterdam op 23 jul 1913 Adriaantje MESSEMAKER, geb. Rhoon in 1892. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Victorinus, geb. Rotterdam op 10 dec 1913, jong overleden, ovl. (15 jaar oud) Rotterdam op 2 aug 1929. 
  2.  Teunis, geb. in 1917. 
  3.  Pieter (Piet), geb. in 1922, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) Altea [Spanje] op 6 sep 1987, volgt VIh

Vi.  Jan Adriaan PHAFF, (zn. van IVd), geb. Sliedrecht op 28 dec 1871, matroos [1895],vuurstoker, schipper, bootwerker, kras (=voorman) havenbedrijf, ovl. (67 jaar oud) Rotterdam op 20 dec 1939, tr. (resp. 23 en ongeveer 22 jaar oud) Deventer op 21 feb 1895 Johanna ten VOORDE, dr. van Gerrit Jan ten VOORDE (pottenbakker [1895]) en Alberta PLASMAN, geb. in 1873, dienstbode [1895], ovl. (ongeveer 84 jaar oud) Rotterdam op 26 sep 1957. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerrit Jan, geb. Rotterdam op 2 okt 1895, notarisklerk, ovl. (62 jaar oud) Rotterdam op 25 dec 1957, tr. (resp. 30 en ongeveer 31 jaar oud) Rotterdam op 1 sep 1926 Niesje Adriana HOEVE, dr. van Adrianus HOEVE en Neeltje JURRIENS, geb. Heemstede circa 1895. 
  2.  Elisabeth Cornelia, geb. Rotterdam op 20 jun 1897, tr. (resp. 23 en ongeveer 25 jaar oud) Rotterdam op 26 mei 1921 Willem Johannes van EIJK, geb. Rotterdam circa 1896, broodbakker, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) Brunssum op 6 sep 1945. 
  3.  Jan Adriaan, geb. Rotterdam op 28 mei 1899, scheepstimmerman, relatie Wilhelmina MAKKINJE
  4.  Alberta Johanna, geb. Rotterdam op 13 feb 1901, tr. (resp. 36 en ongeveer 35 jaar oud) Rotterdam op 28 jul 1937 Hendrik LEEUWANGH, geb. Rotterdam in 1902. 
  5.  Johannis, geb. Rotterdam op 13 jan 1903, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) Rotterdam op 6 dec 1933 Maria van OOSTEROM, dr. van Gerardus Christiaan van OOSTEROM en Wilhelmina BOER, geb. Rotterdam op 18 jan 1908. 
  6.  Pieter, geb. Rotterdam op 14 mei 1904, kantoorbediende, ongehuwd, ovl. (17 jaar oud) Rotterdam op 24 nov 1921. 
  7.  Anton, geb. Rotterdam op 3 nov 1908, tr. (25 jaar oud) Rotterdam op 2 mei 1934 Neeltje de BOON, dr. van Huibert Teunis de BOON en Pieternella de BREEJEN. 
  8.  Johanna, geb. Rotterdam op 30 apr 1912, jong overleden, ovl. (7 jaar oud) Rotterdam op 29 nov 1919. 

Vj.  Pieter PAFF, (zn. van IVd), geb. Amsterdam op 25 okt 1873, machinist, arbeier, los werkman, koopman in bier en tagrijn, ovl. (29 jaar oud) Rotterdam op 14 sep 1903, tr. (resp. 18 en 19 jaar oud) Charlois op 25 feb 1892 Lena BREUKHOVEN, dr. van Stijntje BREUKHOVEN, geb. Charlois op 6 apr 1872, winkelierster in tabak en sigaren, ovl. (55 jaar oud) Rotterdam op 5 mei 1927, (Lena tr. (resp. 34 en 23 jaar oud) (2) Rotterdam op 30 jan 1907 Cornelis (Keessie) KOOIJMAN.). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Elisabeth Cornelia (Bets), geb. Charlois op 27 jun 1893, ovl. (95 jaar oud) 's-Gravenhage op 23 okt 1988, begr. aldaar op 27 okt 1988, tr. (resp. 19 en 27 jaar oud) Rotterdam op 25 sep 1912 Jacobus Cornelis (Koos) BODAAN, geb. 's-Gravenhage op 31 okt 1884, mr.stucadoor, ovl. (90 jaar oud) 's-Gravenhage op 8 mei 1975. 
  2.  Stijntje (Jeanne) PHAFF, geb. Charlois op 1 jul 1894, ovl. (18 jaar oud) aldaar op 2 mrt 1913. 
  3.  kind, geb. in 1895 (doodgeb.). 
  4.  Johanna, geb. Rotterdam op 23 mei 1896, ovl. (18 dagen oud) aldaar op 10 jun 1896. 
  5.  Johannes Adrianus, geb. Rotterdam op 29 jan 1897, ovl. (12 dagen oud) aldaar op 10 feb 1897. 
  6.  Johanna, geb. Rotterdam op 25 nov 1897, ovl. (26 dagen oud) aldaar op 21 dec 1897. 

Vk.  Johannes Adrianus PHAFF, (zn. van IVd), geb. Utrecht op 14 nov 1887, controleur bij een stoombootmaatschappij, tr. (resp. 29 en ongeveer 28 jaar oud) (1) Amsterdam op 19 jul 1917 Pieternella Gesina de VRIES, dr. van Harmen de VRIES (huisschilder [1917]) en Pietje BOSMA, geb. Amsterdam circa 1889. 
  Johannes Adrianus PHAFF, tr. (resp. 32 en ongeveer 26 jaar oud) (2) Amsterdam op 23 sep 1920 Susanna Hendrika SCHMIDT, dr. van Cornelius Henderikas SCHMIDT (kleermaker [1920]) en Johanna Elisabeth DUPKER, geb. Amsterdam circa 1894. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes Adrianus, geb. in 1923. 

Vl.  Hendrik PHAFF, (zn. van IVe), geb. Rotterdam op 18 jul 1887, ovl. (61 jaar oud) aldaar op 19 mrt 1949, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) Rotterdam op 28 aug 1912 Catharina Maria Elizabeth RAADSEN, dr. van Andries RAADSEN en Maria Johanna Wilhelmina BARNING, geb. Rotterdam op 7 aug 1886, ovl. (67 jaar oud) aldaar op 17 jan 1954. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Adriaan, geb. Rotterdam op 28 sep 1913, ovl. (7 jaar oud) aldaar op 6 jun 1921. 

Vm.  Jan Adriaan PHAFF, (zn. van IVe), geb. Rotterdam op 3 jul 1884, ovl. (47 jaar oud) aldaar op 19 dec 1931, tr. (resp. 22 en 18 jaar oud) Rotterdam op 9 jan 1907 Jacoba Goverdina DONKER, dr. van Marinus DONKER en Johanna KOOIJ, geb. Rotterdam op 28 apr 1888. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Adriaan, geb. Rotterdam op 28 feb 1907, tr. (resp. 21 en ongeveer 20 jaar oud) Rotterdam op 6 jun 1928 Aartje Johanna BROEDER, dr. van Jan BROEDER en Catharina FIJNAART, geb. Rotterdam circa 1908. 
  2.  Marinus, geb. Rotterdam op 3 mrt 1908, ovl. (20 dagen oud) aldaar op 23 mrt 1908. 
  3.  Marinus, geb. Rotterdam op 21 jan 1909, tr. (resp. 24 en ongeveer 21 jaar oud) Rotterdam op 30 aug 1933 Jozina BOS, dr. van Arnoldus BOS en Anthonia Catharina van BINSBERGEN, geb. Vlaardingen circa 1912. 
  4.  Johanna, geb. in 1923, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) Rotterdam op 16 mrt 1924. 
  5.  Reindert Nicolaas Wiselius, geb. Rotterdam op 23 jun 1912, ongehuwd, ovl. (21 jaar oud) Rotterdam op 5 feb 1934. 
  6.  Pieter Johannes, geb. Rotterdam in 1919, tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 16 jaar oud) Rotterdam op 20 okt 1937 Johanna MUNTZ, geb. Rotterdam in 1921. 
  7.  Johan, geb. Rotterdam op 21 okt 1913. 

Generatie VI

VIa.  Cornelis (Kees) PHAFF, (zn. van Vc), geb. Amsterdam op 22 jul 1928, relatie N. M. M. (Nen) RADEMAKER
 Uit deze relatie: 
  1.  Hans, relatie Mireille
  2.  Rob

VIb.  Abraham (Bram) PHAFF, (zn. van Vc), geb. Goes op 27 sep 1935, relatie Jelske BERGSMA
 Uit deze relatie: 
  1.  Marjoleine
  2.  Robbert

VIc.  Cornelis Gerard (Kees) PHAFF, (zn. van Vd), geb. Duivendrecht op 1 nov 1938, relatie Erika FISCH, geb. ZŁrich [Zwitserland] op 27 nov 1939. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Afgeschermd, relatie Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

VId.  Cornelis Victorinus PHAFF, (zn. van Ve), geb. Rotterdam op 22 jun 1898, gemeentereiniger [1935], ovl. (36 jaar oud) Rotterdam op 26 mei 1935, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) Rotterdam op 9 jun 1926 Cornelia Alijda KONINGS, geb. Rotterdam op 27 mei 1905. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelia Alijda, geb. in 1929. 

VIe.  Victorinus PHAFF, (zn. van Vf), geb. Rotterdam op 13 jun 1895, machinist, ovl. (93 jaar oud) Schiedam op 14 dec 1988, gecr. aldaar op 19 dec 1988, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) Rotterdam op 20 apr 1922 Elizabeth Johanna van den BERG, geb. Rotterdam op 16 jan 1897, ovl. (94 jaar oud) Schiedam op 1 mei 1991, gecr. aldaar op 6 mei 1991. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adriaantje Maria, geb. in 1924, relatie G. F. AGRIFOGLIO
  2.  Cornelis, geb. in 1927, directeur Cats-Neparofa [1952], relatie Lena TIMMERS
  3.  Anthonie Victorinus, geb. in 1931, relatie G. F. KIRCHER
  4.  Maria Elisabeth, geb. in 1931, relatie L.W. VISSER

VIf.  Gerrit PHAFF, (zn. van Vf), geb. Rotterdam op 30 dec 1898, machinetekenaar, ovl. (78 jaar oud) 's-Gravenhage op 6 jun 1977, gecr. Rijswijk op 9 jun 1977, tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) Rotterdam op 2 apr 1931 Hendrika BOMHOF, dr. van Gerrit BOMHOF en Jannetje van VLIET, geb. Zwolle op 14 jun 1902, ovl. (91 jaar oud) Delft op 29 okt 1993, gecr. Rijswijk op 3 nov 1993. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  J. I. C, relatie P. BOSCH
  2.  A. G
  3.  A, relatie D. J. van ZUILICHEM
  4.  M. V, volgt VIIa
  5.  Afgeschermd, relatie H. (Henda) SUVERKROPP
  6.  J

VIg.  Cornelis Leendert PHAFF, (zn. van Vf), geb. Rotterdam op 15 dec 1900, ovl. (83 jaar oud) Nieuwerkerk a/d IJssel op 1 dec 1984, begr. Zevenhuizen op 6 dec 1984, relatie R. A. R. MARDJAMAN
 Uit deze relatie: 
  1.  Ayke, relatie Leo
  2.  Rob, relatie Hanne
  3.  Yin, relatie Bas
  4.  Sita, relatie Max
  5.  Oek, relatie Ad

VIh.  Pieter (Piet) PHAFF, (zn. van Vh), geb. in 1922, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) Altea [Spanje] op 6 sep 1987, relatie Riet SPARREBOOM
 Uit deze relatie: 
  1.  William Jack, volgt VIIb
  2.  Adrianus Victorinus, volgt VIIc

Generatie VII

VIIa.  M. V. PHAFF, (zn. van VIf), relatie G. F. de VRIES
 Uit deze relatie: 
  1.  Jacobien
  2.  Willem Geert

VIIb.  William Jack PHAFF, (zn. van VIh), relatie G. M. J. van de BROEK
 Uit deze relatie: 
  1.  Wouter
  2.  Leonie

VIIc.  Adrianus Victorinus PHAFF, (zn. van VIh), relatie R. KNUYT
 Uit deze relatie: 
  1.  Ernest