GRONINGER JAGERS  -  G  t/m K 

 Home - GenealogieŽn - Stamreeksen - Kwartierstaten

Familie G:    Pieter Jans x Hindrikje Derks uit Meeden

Familie H:    Jan Jacobs x Syberich Berents uit Hoogkerk

Familie I:     Jeen Tjeerds x Jeltje Folkerts BIJLSMA uit Drachten. In 1811 neemt Jeen Tjeerds wonende Zuiderdrachten 69 op de mairie van Drachten (deel 1, folio 19) de familienaam JAGER aan. Al snel vertrekt men uit Friesland richting Groningen.

Familie J:     Hindrik Konraads x Trientje Gerrits BARLAGEN uit Lippe

Familie K:    Hindrik Pieters x Geertje Reinders v. d. WAL uit Nieuwolda


Naar andere Jagers:

Start onverwante Jagers

Groninger Jagers B t/m F

Groninger Jagers L t/m P

Groninger Jagers Q t/m U

Groninger Jagers V t/m Z

Naamboom Jager

Genealogie Jager (Rymmet Haijes)