GRONINGER JAGERS  -  L  t/m P 

 Home - GenealogieŽn - Stamreeksen - Kwartierstaten

Familie L:     Sybe Jakobs x Neeltje Jan Beintem uit Visvliet

Familie M:     Jacob  Jans x Martje Gerlofs uit Stedum (Garst)

Familie N:     Roelf  Berents x Jantje Harmens uit Veendam

                      incl. Hindrik  Lubberts x Trijntje Berents JAGER

Familie O:     Gurbe Rinzes x Lutske Rykeles Bilma uit Ureterp

Familie P:     Aaldrik Hendriks x Geesje Jans uit AnnenNaar andere Jagers:

Start onverwante Jagers

Groninger Jagers B t/m F

Groninger Jagers G t/m K

Groninger Jagers Q t/m U

Groninger Jagers V t/m Z

Naamboom Jager

Genealogie Jager (Rymmet Haijes)