GRONINGER JAGERS  -  V  t/m Z 

 Home - GenealogieŽn - Stamreeksen - Kwartierstaten

Familie V: Jacob Hindriks x Jantje Berends uit GarmerwoldeFamilie W: Menne Reints x Hilke Berends uit PekelaFamilie X: Geert Willems x Heiltje Jans uit AppingedamFamilie Y: Fecke Emmes x Anneke Jans uit MuntendamFamilie Z: Lucas Harms x  Grietje Jans RASPE uit Veendam
Lucas: 'een onect kind van Elsjen Harmannus, gewonnen bij Antoen Freij een paaps schaerensluiper'.


Naar andere Jagers:

Start onverwante Jagers

Groninger Jagers B t/m F

Groninger Jagers G t/m K

Groninger Jagers L t/m P

Groninger Jagers Q t/m U

Naamboom Jager

Genealogie Jager (Rymmet Haijes)