SIKKEMA

 

Home - GenealogieŽn - Stamreeksen - Kwartierstaten
       In het noordoosten van Friesland huwt in 1690 de boer Gerben Pytters in Rijperkerk met Diuycke Sickes.
       Hij start de genealogie.

      
Eind 1811 neemt zijn achterkleinzoon Pytter Gerbens uit Bergum voor zichzelf en zijn kinderen Grijttje (26 jr, te Tietjerk), Albert (21 jr te Drachten),   
       Sikke (19 jr te Drachten), Cornelis (17 jr), Wypkjen (13 jr) en Elyas (8 jr) de naam SIKKEMA aan.


         Friesland kende honderden stinsen of states. Stinse betekent steenhuis en werd gebruikt voor de stenen wachttorens van een state vaak stenen
       burcht of landhuis). Later werd de naam stinse ook voor de hele state gebruikt.

siccemastate
        Een aantal families noemt zich naar de Siccema State in Roodkerk. Niet te verwarren met de stinsen Groot en Klein Siccama in Augustinga en de  
      Sikkema State in Makkum. De State stond ten noordwesten van Roodkerk, gemeente Dantumadeel en is voor 1700 gebouwd. Over deze voormalige
      state is weinig bekend, maar volgens Van der Aa in zijn Aardrijkskundig woordenboek was rond 1840 "ter plaatse, waar zij gestaan heeft, nog de
      heuvel of wier over".


      De naam Siccama staat op een kaart uit 1739, ter hoogte van de Wearbuorren. Deze plaats is nu onbebouwd, maar we weten dat in het begin van de
      18e eeuw hier een boerderij gestaan heeft, die eigendom was van een familie Siccema. Het is dus goed mogelijk, dat de state hier voor 1700 heeft
      gestaan.